Israël staat niet te springen om grondoffensief

De regering-Obama maakt zich ernstige zorgen dat een Israëlisch grondoffensief meer burgerslachtoffers zou maken, Hamas zou helpen en het imago van Israël in het buitenland zou schaden, verklaarde zij vrijdag. Vooral de verhouding met Egypte en Jordanië komt daardoor in gevaar. Ook het CIDI maakt zich ernstige zorgen dat het aantal slachtoffers onder Israëli’s en Palestijnen ernstig zou stijgen. Vrijdag meldde de IDF, het Israelische leger, dat het 600 luchtaanvallen boven Gaza had uitgevoerd, waarbij volgens Israëlische bronnen 20 slachtoffers vielen en volgens Palestijnse bronnen 23.

Netanyahu neemt een groot risico met de operatie en zal de komende verkiezingen gegarandeerd verliezen als hij Israel verwikkelt in een actie waarbij grote aantallen soldaten sneuvelen. Zijn rivaal Olmert speelt hier al handig op in door bij herhaling te verklaren dat een grondoffensief niet aan de orde is. Hoewel in de media veel berichten verschijnen die een grondoffensief voorspellen is ook in Israël de weerstand tegen zo’n grondoffensief groot. Waarom wordt het dan toch overwogen?

Zelfgeknutselde raketjes bestaan niet
Het doel, door de meeste westerse landen inclusief de VS en ook Nederland erkend als legitiem, is om het Gazaanse vermogen raketten af te schieten naar dichtbevolkte gebieden drastisch in de kiem te smoren. Romantici die spreken over ‘zelfgeknutselde raketjes’ kunnen er niet verder naast zitten: Hamas beschikt dankzij Iran over Fajr-5 raketten, waarvan we al hebben gezien dat zij Tel Aviv en Jeruzalem kunnen bereiken. Zij hebben een bereik van 75 km. Direct bij de eerste klap in de lopende militaire operatie zijn er veel van deze raketten vernietigd. De IDF had een jaar lang gegevens verzameld over opslagplaatsen, door – naar men dacht – elke raket te volgen vanaf het moment dat hij Iran verliet tot aan de plaats in Gaza waar hij verborgen werd. De vernietiging van een groot aantal van deze raketten werd gezien als een groot succes, maar blijkbaar heeft Hamas er nog over, mogelijk zelfs tientallen.

Ook zijn er wapenopslagplaatsen in de Sinaï. In theorie zou Hamas hier geen toegang toe moeten hebben, maar de Egyptische regering heeft geen enkel zicht op wat er in de Sinaï gebeurt en vrijdag werd er vanuit dat schiereiland een raket op Israel afgevuurd.

De drones van Hamas
Daarnaast is Hamas zeer ver gevorderd in het ontwikkelen van drones. Deze bestuurbare onbemande vliegtuigjes kunnen tot benoorden Tel Aviv komen en kunnen niet alleen dood en vernietiging brengen, maar ook spioneren. Hamas ontwikkelde ze met behulp van Syrische en Iraanse instructeurs en stak veel geld in het project. Vrijdag vernietigde de Israelische luchtmacht acht ontwikkelings- en opslagplaatsen van deze zogenaamde UAV’s, waarmee Hamas al proefvluchten maakte.

In militaire kringen wordt gesteld dat er altijd een rest blijft die niet vanuit de lucht of van zee kan worden getroffen, maar alleen door een grondoffensief kan worden vernietigd. Er zijn eenvoudig teveel wapens opgeslagen in scholen, moskeeën, dichtbevolkte buurten en zelfs ziekenhuizen. Elke poging om die vanuit de lucht te vernietigen zou uitlopen op een echt bloedbad, en al beweert de anti-Israëllobby het tegendeel, Israël doet alles om dat te vermijden.

Afwegingen voor een grondoffensief
Of en wanneer de Israëlische regering beslist tot een grondoffensief – wat vanaf maandag elk moment zou kunnen gebeuren – wordt niet bepaald door hoe impopulair zij zich hiermee in het buitenland en bij de eigen kiezers zou maken. Het zal een afweging worden hoeveel wapentuig en infrastructuur er vanuit de lucht is vernietigd, hoeveel rust en veiligheid Israëlische burgers hiermee zullen krijgen, hoeveel er nog over is, en wat de risico’s zijn voor de eigen soldaten.

Als Netanyahu Israël verwikkelt in een actie die veel mensenlevens kost, wordt hij zeer beslist niet herkozen. Maar als Hamas naar de inschatting van de veiligheidsdiensten nog te veel destructief vermogen overhoudt na de lucht- en marineacties, dan is de hele actie tot nu toe zinloos en wordt een grondoperatie onvermijdelijk, vindt de militaire top in Israël.

De risico’s zijn groter dan in 2009
De grondoperaties in de mateloos impopulaire actie Cast Lead begin 2009 hadden ditzelfde doel: uitschakelen wat vanuit de lucht niet kon worden getroffen. Een nieuwe grondoperatie zal zich waarschijnlijk op dezelfde twee fronten afspelen. In het noorden was het doel het afsnijden van de bevoorradingswegen naar Gaza-stad. In het zuiden moest de grens worden geblokkeerd tussen Gaza en Egypte, de voornaamste bron van voorraden (denk bijvoorbeeld aan de wapens die in Sinaï liggen opgeslagen) via de Philadelphi route.

Maar de risico’s zijn ditmaal groter. Tijdens Cast Lead sloot Egypte destijds de grensovergang bij Rafah af en kon de IDF ongehinderd opereren langs de Philadelphi route. Maar de huidige regering, sterk onder invloed van de Moslim Broederschap die zo belangrijk is in Gaza, heeft al gezegd dat Rafah open zal blijven. Dat zou een grondoffensief over een groter gebied noodzakelijk maken en Israelische soldaten gevaarlijk dicht bij de grens met Egypte brengen. Bovendien heeft Hamas ongetwijfeld geleerd van zijn fouten tijdens Cast Lead, en zou het ook beter bewapend zijn – er gaan zelfs onbevestigde geruchten dat zij zouden beschikken over draagbaar luchtafweergeschut. Voetsoldaten zouden daardoor minder goede dekking kunnen krijgen vanuit de lucht en van tanks.

Al staat het leger klaar langs de grenzen, er is dus nog een kleine kans dat een grondoffensief niet nodig zal zijn, als de luchtmacht voldoende schade kan aanbrengen aan de raketinstallaties en opslagplaatsen.
Elise Friedmann
researcher CIDI

Dit artikel verscheen zaterdag 17 november op dejaap.nl Klik de link om daar te reageren