Israel start inhaalslag voor Arabieren

RahatIsrael gaat voor 15 miljard sjekel (rum 3,5 miljard euro) aan economische maatregelen nemen die een eind moeten maken aan de achterstandspositie van Arabische gemeenschappen. Arabische gemeentes ontvingen in het verleden minder budget dan Joodse. Zij kregen bijvoorbeeld maar 7% van het totale budget voor openbaar vervoer, terwijl zo’n 20% van de bevolking Arabisch is.
De achterstanden moeten worden ingehaald door gemeenschapsgelden eerlijker te verdelen. De verantwoordelijke minister Gila Gamliel van Sociale Gelijkheid (Likoed) noemt het een stap “naar het dichten van de kloof en het bevorderen van gelijkheid in de Israelische maatschappij.”

De 3,5 miljard wordt gestoken in een vijfjarenplan dat de regering op 30 decemer goedkeurde, en wordt besteed aan verbetering van de sociale positie van en werkgelegenheid voor Israels Arabische minderheid. Het geld wordt vrijgemaakt door gemeenschapsgelden op een andere manier toe te wijzen. Er zijn 20 portefeuilles aangewezen waarop het geld eerlijker verdeeld gaat worden. Als er bijvoorbeeld geld wordt gestoken in infrastructuur, werkgelegenheid, sommige onderdelen van onderwijs en huisvesting, dan wordt er 20% (het aandeel van de Arabische bevolking) toegewezen aan de Arabische sector.
Er worden ook maatregelen genomen om achterstelling uit het verleden in te lopen. Zo gaat minstens 25% van het budget voor de bouw van crèches naar Arabische gemeenschappen, 42,5% van het budget voor industriegebieden, en 40 procent van het budget van het ministerie voor Ontwikkeling van de Negev en groot-Galilea.

“Voor het eerst in de geschiedenis krijgen Arabische burgers een proportioneel deel van het budget’, aldus minister Gamliel. Eerdere premiers drongen al aan op de aanpak van discriminatie tussen Joodse en Arabische gemeentes; nu wordt daarmee een begin gemaakt.
Israelische mensenrechtenorganisaties prezen het plan, maar vinden het nog niet genoeg om een eind te maken aan de geldzorgen van Arabische gemeentes. Amnon Beeri-Sulitzeanu, co-directeur van het Abraham Fonds voor gelijkheid tussen Joden en Arabieren, wil dat het wordt aangevuld met “onderwijs dat coëxistentie bevordert en beleid dat racisme tegengaat en de vertegenwoordiging van Arabische burgers in alle lagen van het publieke leven bevordert”.

De politiek reageerde verdeeld als altijd. De Verenigde Arabische Lijst zei voorzichtig dat het plan “een eerste stap kan zijn” naar het rechtzetten van sociale ongelijkheid, terwijl minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman, partijleider van Israel Ons Huis klaagde dat “de regering het nodig vindt om de Verenigde Arabische Lijst te versterken op een moment dat IS dreigt Israel te vernietigen.”
President Rivlin, een groot voorvechter van Joods-Arabische coëxistentie en gelijkheid, zei dat het plan “de Israelische economie zal versterken en zal bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen tussen alle burgers van de staat Israel.”

Bron: Britain Israel Communications and Research Centre
Foto: Rahat, de grootste Bedouinenstad in de Negev. David Shankbone via Wikicommons CC BY 3.0