Israelische bevolking: aanval op Iran zal leiden tot regionale oorlog

De Israelische krant Haaretz publiceerde gisteren de resultaten van een enquête die is gehouden door het Harry S. Truman onderzoeksinstituut.

Het Harry S. Truman onderzoeksinstituut is onderdeel van de Hebreeuwse Universiteit welke in samenwerking met het Palestijnse Centrum voor Beleid en Opinie onderzoek deze peiling heeft verricht. Opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat zowel Israelische en Palestijnse respondenten in grote meerderheid van mening zijn dat een Israelische aanval op Iran zal leiden tot een grote regionale oorlog. Ook staan beide volken negatief ten opzichte van een eenstatenoplossing waarbij Joden en Arabieren op basis van gelijke rechten samenleven.

Aan het onderzoek deden 1870 volwassen Palestijnse en Israelische respondenten mee. De Palestijnse respondenten die meewerkten aan dit onderzoek waren zowel afkomstig van de Westelijke Jordaanoever als de Gazastrook. De resultaten van het opinieonderzoek geven aan dat 77% van de Israelische en 82% van de Palestijnse respondenten van mening is dat een Israelische aanval op Iran zal resulteren in een grote regionale oorlog. Kijkend naar een mogelijke eenzijdige aanval van Israel op Iran, zonder steun van de VS, blijkt dat 65% van de ondervraagde Israeli’s tegen een dergelijke actie is.

Tijdens een vorige peiling die werd gehouden in juni was 52% van de Israeli’s tegen een dergelijke eenzijdige actie. Steun voor een eenzijdige actie tegen Iran is hiermee met 13% gedaald. Van de Israelische respondenten blijkt 18% voorstander van een Israelische aanval op Iran zonder de steun van de VS.

70% van de Israeli’s is van mening dat Israel geen aanval op Iran zal lanceren en 20% van de Israelische respondenten is de mening toebedeeld dat Iran Israel wil vernietigen. Op de vraag over een mogelijke oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat binnen de komende vijf jaar, blijkt dat 73% van de Israelische en 71% van de Palestijnse respondenten deze mogelijkheid laag of zelfs als een onmogelijkheid inschatten. Uit de peiling bleek verder dat 61% van de Israeli’s achter een tweestatenoplossing staat. Bij de Palestijnen is dat 52%.