Israelische bevolking groeit

IN ISRAEL / Door: HANNA LUDEN / 2 mei 2022 ISRAEL

Israel heeft meer dan 9,5 miljoen inwoners, kondigde het Israelische Bureau voor de Statistiek aan in statistische gegevens die zijn vrijgegeven aan de vooravond van Israels 74e verjaardag. Ook steeg het aantal immigranten. Zo’n 38.000 mensen zochten hun heenkomen in Israel, waaronder veel Oekraïners en Russen.

Israels Onafhankelijkheidsdag (Bron: Pexels)

Het is bijna Jom Ha’atsmaoet. Een Israelische feestdag waarop de onafhankelijkheid van de staat Israel gevierd wordt. Elk jaar presenteert het Israelische CBS aan de vooravond van deze Onafhankelijkheidsdag bevolkingscijfers. Volgens de statistieken omvat de Joodse staat nu zo’n 9,506,000 mensen. Dat betekent 1,9% meer dan vorig jaar. Daarvan is 7 miljoen (73,9%) Joods en 2 miljoen (21,1%) Arabisch. 5% wordt aangeduid als ‘anders’.  

Israelische bevolking

Meeste immigranten uit Oekraïne en Rusland
In het afgelopen jaar groeide de bevolking met 176.000 mensen. Dit is een groei van 1,9%. Er werden 191.000 baby’s geboren en 38.000 mensen emigreerden naar Israel. Volgens het Joods Agentschap is dit het grootste aantal percentage van immigranten die in 20 jaar de kust van Israel bereikten. De meesten van hen komen uit Oekraïne, Rusland en omliggende gebieden. Daarnaast meldden de statistieken dat er 55.000 mensen zijn overleden. 

In Juni 1948 telde Israel 806.000 mensen, waarvan 82,1% Joods en 17,9% Arabier. 79% van de Israeli’s is in Israel geboren.  In de loop der jaren kwamen er in totaal 3,3 miljoen mensen naar Israel waarvan anderhalf miljoen na 1990 immigreerde. De grootste groep emigranten kwamen uit het voormalige Sovjet-Unie en Ethiopië.  

Een hoge levensverwachting
De Israelische bevolking is jong: ca. 28% is onder de 14 jaar oud, slechts 12% is ouder dan 65. De levensverwachting in Israel is hoog – 81 voor mannen en 84,8 voor vrouwen (gegevens van 2019). Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Zij geven een gemiddelde van 78,9 voor de mannen en 83,6 jaar voor de vrouwen. In Nederland is de levensverwachting voor mannen 80 jaar en voor vrouwen 83 jaar. 

Vanwege de hoge levensverwachting is onlangs ook in Israel de pensioenleeftijd verhoogd. Voor mannen is dit 67 jaar en voor alle vrouwen die in 1970 of later zijn geboren, staat de pensioensleeftijd op 65e jaar. Dit wordt gradueel ingevoerd, beginnend met 62 jaar voor vrouwen die in 1959 zijn geboren. In Nederland staat de pensioensleeftijd voor zowel mannen en vrouwen op 67 jaar. Voor Nederlanders die rond de 1955 of 1956 zijn geboren, staat de leeftijd op 66 jaar.

De werkloosheid telde in februari 3,7% en in maart 3,4% van de werkende bevolking.

Israelische bevolking in leeftijd

Israeliers drinken aanzienlijk weinig alcohol
De meesten drinken zo’n 3,1 liter alcohol per jaar. Dat is aanzienlijk minder dan het gemiddelde van 8,8 liter dat in de statistieken van de EOCD staat. In 2019 rookte 16,4% van de bevolking. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van 16,3% van de EOCD.

Wat de werkgelegenheid in Israel betreft heeft ongeveer 67% van de mensen van 15 tot 64 jaar een betaalde baan. Zo’n 69% van de mannen heeft betaald werk tegenover 65% van de vrouwen. In Israel maakt 14% van de bevolking zeer lange uren tijdens zijn werk. Daarnaast heeft 88% van de volwassen tussen de 25-64 jaar het hoger secundair onderwijs afgerond.

Het percentage mensen met significant overgewicht was 17,7%. Het gemiddelde van de OECD is 17,5%. Deze gegevens verklaren waarschijnlijk de hoge levensverwachting in Israel die is ongeveer 83 jaar. Ook ontnemen minder mensen in Israel zelf hun leven: 6 van de 100.000. Dit is een van de laagste percentages in de OECD, dat gemiddeld op 11,6% staat.

Gezondheidszorg kan beter
Israel besteedt 7,5% van het Bruto Nationaal Product (BNP) aan gezondheidszorg. Daarmee staat het op de 27ste plaats tussen de 37 OECD landen, waar gemiddeld 8,9% van de BNP wordt uitgegeven. Ook is het aantal doctoren laag – 3,3 promille. Het gemiddeld bij de OECD-landen is 5 promille. Ook het aantal verpleegpersoneel is met 5 promille te laag. Israel heeft 2,2 bedden voor 1000 mensen, één van de laagste in de OECD waar gemiddeld 3,5 bedden per 1000 mensen staan.

15,2 miljoen inwoners voor in de toekomst?
Prognoses spreken van een forse inwonersgroei. In 2030 worden er zo’n 11,1 miljoen mensen verwacht en in 2040 zo’n 13,2. In 2048, wanneer Israel zijn 100-jarige bestaan viert, verwacht het land 15,2 miljoen inwoners te tellen.  

Let wel, de Palestijnse bevolking buiten de groene lijn is in deze statistieken niet opgenomen.