Israelisch bureau voor de statistiek publiceert jaarlijkse cijfers

IN ISRAEL / Door: HANNA LUDEN / 4 sep 2018 ISRAEL STATISTIEK

Bron: Haaretz/Emil Salman

Aan de vooravond van het nieuwe jaar telt Israel 8,9 miljoen inwoners. Dit is 162.000 meer dan vorig jaar, een groei van 1,9 % – de hoogste tussen de OESO landen. 84% van de Israeli’s geeft aan in goede gezondheid te verkeren, maar meer dan de helft zou graag willen afvallen. 

Dit blijkt uit de jaarlijkse publicatie van het Israelische bureau voor de statistiek. Als de groei door zal zetten zal Israel eind 2024 10 miljoen inwoners tellen. 74,7% van de Israeli’s is Joods, 20,9% Arabisch en 4,7% (418,000) ‘anders’.

Israel heeft het hoogste percentage geboortes van de OECD-landen, 3,11. 28,3% van de Israelische inwoners is onder de 14 jaar. Het gemiddelde in de OECD is 16,4%. Aan de andere kant wordt verwacht dat het aantal 80-plussers in Israel ook sterk zal groeien.

20% van het land in Israel wordt voor agrarische doeleinden gebuikt, 7,3% is bebost en 5,6% bebouwd, 66% daarvan is woningbouw. Slechts 2,4% van Israels oppervlakte is water. De bevolkingsdichtheid is het grootst rond Tel Aviv (16,1% van de bevolking, dat op een gebied van 172.000 KM2 woont), gevolgd door Jeruzalem, Haifa en Rehovot.

Geluk

89% van de Israeli’s geven aan tevreden of zeer tevreden te zijn met hun leven, tegen 6%  die zich vaak eenzaam voelt. 37% is ontevreden van hun financiële situatie. 31% zegt moeite te hebben om de maandelijkse uitgaven te bekostigen. 55% van de mannen en 48% van de vrouwen doet aan sport. Toch gaf 52% aan (45% van de mannen en 57% van de vrouwen) dat ze te zwaar zouden zijn. 

Vreemdelingen

In Israel wonen ook 166.000 mensen die niet ingezetenen zijn – gastarbeiders, veelal uit Thailand en China (werkend in de langbouw) en uit de Filipijnen, India, Nepal en Sri-Lanka (vaak werkend als verpleegpersoneel). Ook wonen er mensen uit Soedan, Eritrea en andere Afrikaanse landen die illegaal Israel zijn binnengekomen en vluchtelingenstatus proberen te krijgen.