Israelische burgemeesters op uitnodiging van CIDI in Nederland

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 25 nov 2010 CIDI KNESSET PARLEMENT WESTBANK

Onlangs weigerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een dertigtal Israelische collega’s te ontvangen in Nederland, omdat daar ook enkele burgemeesters van steden op de Westelijke Jordaanoever bij zaten. In de delegatie waren zowel Joodse als Arabische burgemeesters vertegenwoordigd. Omdat CIDI meent dat de contacten tussen de Nederlandse en Israelische lokale overheden nuttig en inspirerend kunnen zijn, hebben we enkele leden van de aanvankelijke delegatie uitgenodigd alsnog ons land te bezoeken.

Tussen 28 en 30 november komen drie Israelische burgemeesters op uitnodiging van het CIDI naar Nederland. Het programma bestaat ondermeer uit ontmoetingen met Tweede Kamerleden, een gesprek met een vertegenwoordiger van de VNG en een bezoek aan enkele gemeenten en burgemeesters . Op maandagavond 29 november om 20.00 uur worden ze bij het CIDI in Den Haag ontvangen. Vrienden van het CIDI kunnen zich nog aanmelden om deze bijeenkomst bij te wonen.

De delegatie bestaat uit de volgende personen: Dhr. Pini Badash, voormalig Knesset-lid en burgemeester van Omer gelegen in de Negev woestijn . Dhr. Samir Darwish, burgemeester van Zemer, een samenvoeging van verschillende Arabische gemeenten in Noord-Israel en Avi Naim, burgemeester van Beit Arye-Ofarim, een plaatsje op de Westelijke Jordaanoever 13 km ten oosten van vliegveld Ben Gurion.