Israels imago in de media

Op een recente bijeenkomst van de Joodse jongerenorganisatie IJAR meenden vele aanwezigen dat het niet goed gaat met de wijze waarop Israel voor het voetlicht komt. Zijn de media bewust anti-Israelisch, is er sprake van een omslag in de publieke opinie?

door Ronny Naftaniel

Geen van tweeën is het geval. Bij opiniepeilingen blijkt dat nog altijd meer Nederlanders achter Israel staan dan achter de Palestijnen, al vertonen die cijfers soms grote fluctuaties. Over het algemeen kun je ook niet zeggen dat de pers de feiten op eigen initiatief gekleurd weergeeft. Het probleem ligt dieper.

In de huidige tijd met ongelofelijk veel nieuwsaanbod, internet en kabeltelevisie, is er een race aan de gang om zo snel mogelijk zo sensationeel mogelijk nieuws te leveren. Primeurs winnen het van gecontroleerde achtergrondinformatie. Pakkende foto’s of films worden interessanter geacht dan de context van de beelden. Dat geldt niet alleen voor Israel. Wie herinnert zich niet de ‘hartverscheurende’ foto van de uitgemergelde Bosnische man in een ‘Servisch concentratiekamp’. Pas veel later werd duidelijk dat de man zich in vrijheid achter de goede kant van het prikkeldraad bevond. De Palestijnse Autoriteit speelt beter in op dit soort ‘nieuwsgaring’ dan Israel.

Het overgrote deel van de beelden die avond aan avond de internationale huiskamers bereiken, blijkt te worden gefilmd of gefotografeerd door Palestijnen. De twee belangrijkste videomakers in de regio APIN en Reuters TV maken gebruik van een heel netwerk van Palestijnse cameralieden en freelancers. Die cameralieden en freelancers sympathiseren vaak met de Palestijnse zaak en, erger, durven meestal geen kritiek op de Palestijnse Autoriteit te leveren, omdat ze anders hun accreditatie verliezen. De Italiaanse journalist die de lynchpartij van twee Israeli’s in Ramallah heeft gefilmd, weet hiervan mee te praten. Eind mei werden door leden van El Fatah twee journalisten die voor Newsweek werken korte tijd gekidnapt. Bovendien blijkt het voor Israelische journalisten in de praktijk heel moeilijk in de Palestijnse gebieden te opereren. Ze zijn onderworpen aan allerlei bureaucratische regels en als ze een artikel publiceren dat negatief voor de Palestijnse Autoriteit uitpakt worden ze telefonisch bedreigd.

In hun race naar snel en fotogeniek nieuws lopen Westerse media aldus een gerede kans verkeerd geïnformeerd te worden. Dat verplicht correspondenten en eindredacteuren het nieuwsaanbod uit Israel en de Palestijnse gebieden zorgvuldig te checken. En als zij dat niet kunnen of willen, dienen de lezers – u dus – dit te doen. CIDI helpt u hierbij graag het juiste bericht te geven. Alertheid op dit gebied is niet alleen in belang van Israel, maar ook van de media zelf. Uiteindelijk wint de kwaliteit van het nieuws het altijd van oppervlakkigheid.