Antisemitismerapport 1996

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 31 dec 1996 ANTISEMITISME

Het aantal gemelde antisemitische incidenten en de in de media verschenen meldingen over antisemitische voorvallen is niet meer dan vorig jaar.

Meer dan vorig jaar heeft extreem-rechts van zich laten horen, met name door hun voortdurende pogingen demonstraties op touw te willen zetten, de gebeurtenissen rondom CP’86 in Schiedam en Rotterdam. Binnen extreemrechts radicaliseert vooral CP’86. De CD wenste om die reden zelfs geen fusie met CP’86. De veroordeling van de CD gold uitspraken uit de jaren 1989-1991. De special over 25 jaar discriminatieverboden in Nederland van het Landelijk Bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie schrijft dat de extreemrechtse netwerken actief zijn, maar dat de groep klein is. Op sommige plaatsen kan er echter heel wat aan de hand zijn. De afgelopen 25 jaar is veel vooruitgang geboekt in de strijd tegen racisme. Er moet echter nog veel gebeuren, zoals een effectiever optreden tegen racisme en antisemitisme op de voetbalvelden en regelgeving voor de bestrijding van deze fenomenen op internet.

Download het hele jaaroverzicht van 1996.