Jaarverslag 2009

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 1 sep 2009 CIDI GAZA HAMAS PA WESTBANK

2009 was een druk jaar voor CIDI. Het jaar 2009 begon met ´Operatie Gegoten Lood´, het aantreden van Obama, Van Bommel die opriep tot Intifada, verkiezingen in Israel, het Goldstone rapport, Durban II (Israel-bashen) eindigde en met hoop op hervatting van vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit.

Met zeven vaste medewerkers, een tiental vrijwilligers en enkele stagiaires hebben we ons aan alle kanten ingezet om, binnen de media, politiek en de academische wereld, op te komen voor Israel. Dat deden we overigens niet kritiekloos.

CIDI moest alle zeilen bijzetten om de vele vragen van publiek, pers en politiek te beantwoorden en de toename van gemelde antisemitische uitingen te verwerken.

Politieke ontwikkelingen

Met het aantreden van president Obama kreeg ook de hoop op vrede in het Midden Oosten de overhand. Obama riep op tot stopzetting van de bouw van Joodse nederzettingen in bezet gebied en verlangde van de Arabische wereld de erkenning van Israel. Israel verwijderde een aantal van de belangrijkste wegversperringen op de Westbank. De verkiezingen in Israel werden een nek aan nek race tussen Kadima en Likud. Kadima bleef de grootste partij, maar Netanyahu werd premier en vormde een brede coalitie die sceptisch stond tegenover Obama. Vooral de benoeming van Avigdor Lieberman als minister van Buitenlandse Zaken deed veel stof opwaaien. Helaas zou het vredesproces ook in 2009 niets concreets opleveren.

De operatie “Gegoten lood”, die Israel eind 2008 na talloze Hamas beschietingen in Gaza was begonnen, riep veel kritiek op. De acties van Israel werden getypeerd als disproportioneel en Hamas werd gezien als een democratisch gekozen organisatie. Ook de VN en mensenrechtenorganisaties mengden zich in de discussie. Gevolg hiervan was het Goldstone rapport dat zowel Israel als Hamas van oorlogsmisdaden beschuldigde. Media gaven disproportioneel veel aandacht aan het Palestijnse probleem en lieten andere brandhaarden in de wereld zo goed als onbesproken.

Operatie “Cast Lead”

In Amsterdam vond in januari een demonstratie plaats tegen de Israelische operatie in Gaza. SP Tweede Kamerlid van Bommel bekritiseerde de Israelische actie en riep luidkeels op tot een intifada. CIDI directeur Ronny Naftaniel ging fel tegen deze oproep in. Haaretz, de Volkskrant, het NRC Handelsblad, het Reformatorisch Dagblad en Elsevier berichten hierover. CIDI weigerde echter mee te doen aan de strafklacht die advocaat Moszkovitsz tegen Van Bommel indiende wegens antisemitisme.

CIDI organiseerde met andere organisaties een solidariteitsmanifestatie in Den Haag voor meer begrip voor de veiligheid van Israel. De buitenlandwoordvoerders van de Tweede Kamer kregen een petitie en een sinaasappel en olijfboom aangeboden. Het NOS journaal deed verslag van de bijeenkomst. De Tweede Kamer nam een motie aan die contacten van het Kabinet met Hamas afwijst. Bij CIDI kwamen veel vragen binnen over de operatie ‘Gegoten lood’, om te voorzien in extra informatie. Daarop werd in de eerste dagen van de operatie een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden opgemaakt. Dit overzicht werd verspreid op verschillende websites.

Iran

Het mullah regime vierde vorig jaar het zijn dertig jarige bestaan. In april organiseerde het Iran Comité een demonstratie tegen dit regime. Ronny Naftaniel was hierbij één van de sprekers. Andere sprekers waren de Kamerleden Joel Voordewind (CU) en Arend Jan Boekestein (toenmalig VVD Kamerlid). Na de presidentsverkiezingen werd de oppositie werd steeds meer in het nauw gedrukt, mishandeld of gedood. Het Internationaal Atoomagentschap, IAEA, noemde na inspectie de nucleaire activiteiten van Iran verdacht. In zijn contacten met politici heeft CIDI het afgelopen jaar aangedrongen op zwaardere sancties tegen het mullah regime. Dit mondde eind 2009 uit in een motie, die door de Tweede Kamer werd aangenomen waarin de Europese Unie werd gevraagd de Iraanse Revolutionaire Garde op de lijst van terreurorganisaties te zetten. Iran bleef een zorgenkind gedurende heel 2009. In het Financieel Dagblad gaf Ronny Naftaniel zijn mening over de noodzaak van het vertrek van Shell uit Iran. Tijdens de aandeelhoudersvergadering bij Shell stelde hij samen met andere leden van het Iran Comité vragen over de betrokkenheid van Shell bij levering van benzine aan het moellah regime. Deze maand werd bekend dat Shell zijn benzine leveranties aan Iran staakt. In De Telegraaf beschuldigde de staatsreder van Iran, IRSL, betrokken te zijn bij illegale wapentransacties.

Durban II

CIDI vroeg om de Nederlandse regering af te zien van deelname aan de zogenaamde Durban II conferentie in Geneve. Tijdens het CIDI symposium in 2008 had minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen al beloofd niet naar Durban II te gaan als dit weer zou uitmonden in een anti Israel manifestatie. Toen bekend werd dat de Iraanse president Ahmadinejad op de antiracisme conferentie zou spreken haakte Nederland af.

Eind 2009 volgden er, in het kader van het CJO, gesprekken tussen Ronny Naftaniel en VVD Kamerleden Nicolai en Rutte over het voorstel om de vrijheid van meningsuiting vrijwel niet meer te limiteren, wat het ontkennen van de Holocaust zou legitimeren. CIDI vond dit voorstel ondoordacht en gevaarlijk. De VVD bestudeert momenteel nog de voortgang van zijn voorstel.

Juist in 2009 kwam CIDI in het nieuws met een strafklacht wegens antisemitisme over cartoons die de AEL, de Arabisch Europese Liga, had geplaatst. Naftaniel had een felle discussie met de voorman van de AEL bij Knevel en van de Brink. De strafzaak is inmiddels begonnen. In de cartoon wordt de Holocaust ontkend. In dit kader protesteerde CIDI ook tegen de uitlatingen van bisschop Williamson die de Holocaust ontkende.

Media

Ronny Naftaniel werd door Netwerk geïnterviewd over de afwijzing door Yad Vashem van onderscheidingen voor de families Eggink en Hollebrands. Ook tekende hij, met meerdere prominente (joodse) Nederlanders, een petitie vóór de herziening van dit besluit. Uiteindelijk kregen de families postuum de onderscheiding toegezegd.
In een uitzending van De Wereld Draait Door juichte CIDI directeur Ronny Naftaniel het toe dat moslims wilden deelnemen aan de Auschwitz herdenking. Wel gaf hij aan dat het niet de bedoeling was de herdenking te verbinden aan het Gaza conflict.

Ronny Naftaniel gaf aan Folia en het Nederlands Dagblad een interview waar hij uit de doeken deed wat zijn drijfveer is voor het CIDI en hoe noodzakelijk CIDI is. Collega Wim Kortenoeven schreef een analyse van het nieuwe boek van Dries van Agt. Hij vond het een buitengewoon eenzijdig werkstuk dat “schreeuwt om onrecht tegen Israel”. Ronny Naftaniel schreef op DeJaap.nl waar hij aangaf waarom juist niet gepraat moet worden met Hamas. Een grote groep Nederlandse politici denken dat dit praten een oplossing dichter bij brengt. Naftaniel, die erkende dat deze visie ook in Israel leeft, noemde deze stellingname naïef. Het brengt vrede in het Midden-Oosten niet dichterbij omdat het de gematigde Palestijnen uitholt.

Medewerkers van CIDI gaven het hele jaar diverse interviews op televisie, radio en in dagbladen. CIDI was ook druk de vele vragen van publiek, pers en politiek te beantwoorden. De vragen van Kamerleden gingen over Israel, de Joodse gemeenschap en Iran. Met behulp van de verstrekte informatie werden soms Kamervragen gesteld.

Bestrijding antisemitisme

CIDI publiceert ook dit jaar de Monitor Antisemitisme rond juni; de informatievergaring bij derden is nog niet afgerond. Gezien de slechte start valt echter te vrezen dat het aantal meldingen voor 2009 ongeveer het dubbele zal zijn van het jaar ervoor.

Tijdens operatie Cast Lead kwamen in minder dan één maand (27 december 2008 tot 23 januari 2009) 98 meldingen binnen van antisemitische incidenten, bijna evenveel als in heel 2008 (108). Deze scherpe stijging is zelfs nog te laag weergegeven. Cijfers van de politie en van andere discriminatiebureaus, die normaal in de Monitor worden verwerkt, waren nog niet beschikbaar.

Ook meldingen over uitingen op internet zijn als altijd niet opgenomen, dit om doublures te voorkomen. Het Meldpunt Discriminatie Internet meldde tijdens de Gazaperiode ‘dubbel zoveel’ meldingen van antisemitisme als normaal (78). MDI telt ook andere vormen van discriminatie. In 2009 bleken Joden de groep die het vaakst doelwit was van discriminatie (258 van in totaal 577 gemelde strafbare incidenten). Vooral als men bedenkt dat het geschatte aantal Joden in Nederland (40.000) veel lager is dan bijvoorbeeld het aantal moslims (850.000 in 2007), is het aantal tegen Joden gerichte incidenten relatief zeer hoog. Deze verontrustende trend was ook in 2008 gesignaleerd door zowel de politie als MDI.

Het is daarbij van belang op te merken dat CIDI ‘normale’ kritiek op Israel, hoe scherp of eenzijdig ook, niet als antisemitisch telt. Wij merken wel op dat dergelijke kritiek steeds vaker gepaard gaat met antisemitisme. Een analyse van antisemitische emails geeft enig inzicht in de gedachtenwereld van daders.

Holocaustontkenning

Vergelijkingen en goedpraten van de Sjoa worden door daders steeds vaker een “legitieme reactie” genoemd op acties van Israel. In de gemelde e-mails in 2007 werd niet eenmaal de Holocaust ontkend of gebagatelliseerd, in 2008 zeven keer; tijdens de Gazaperiode 20 maal. Vergelijkingen tussen Israel/Joden/Israeli’s. en nazi’s kwamen in 2007 tweemaal voor, in 2008 11 keer; tijdens de Gazaperiode 19 keer. Nog vaker werd gezegd dat de Holocaust ‘volkomen terecht’ was, ‘afgemaakt’ had moeten worden, of alsnog moet worden afgemaakt omdat ‘alle Joden dood moeten’. Dit was de meest voorkomende antisemitische uitspraak in de geanalyseerde e-mails: hij werd tweemaal gedaan in 2007, 15 keer in 2008 en 23 keer tijdens ‘Gaza’.

Ook deze trend wordt bevestigd door cijfers van derden. Van de als strafbaar beoordeelde uitingen die werden gemeld bij het MDI, bevatte 44% ook strafbare Holocaustontkenning – een veel hoger percentage dan in 2008.

Het aantal meldingen van ernstige incidenten – fysiek geweld en concrete bedreiging daarmee – was hoger dan in elk van de twee jaren daarvoor (3 in 2007, 5 in 2008, 9 tijdens Gaza). De grootschaligheid van de haat was verontrustend. Dit was vooral te zien bij de spreekkoren die tijdens demonstraties ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’ en ‘ Hitler, Hitler, Hitler’ scandeerden.

Acties van CIDI

CIDI bleef intussen niet stilzitten. Op de website werd een handleiding ‘Wat te doen tegen antisemitisme’ gepubliceerd, en veel mensen die belden en emailden werden hierover geadviseerd. CIDI beantwoordde vragen van media en voorzag deze van informatie.

Naar aanleiding van haat-spreekkoren bij demonstraties schreef CIDI een open brief naar de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Wij deden enige malen aangifte bij de politie. Bij vervolgdemonstraties werden personen aangehouden, die intussen vrijwel allen zijn berecht.

Ook was er overleg met onder meer premier Balkenende en minister Van der Laan.

Conclusie

CIDI merkt al jaren op dat de sfeer in Nederland, ook tijdens ‘piekjaren’, minder grimmig is dan in andere Europese landen. Daarvoor verdienen onder meer landelijke politici een compliment, althans degenen onder hen die niet ‘meehuilen met de wolven in het bos’. Hun grote inzet bij het bestrijden van racisme en van de verharding van het maatschappelijk discours mag niet onderschat worden. Het is te hopen dat dit zo blijft.

Docentenplatform educatie WO2 en Sjoa

Contacten met en voorlichting aan het onderwijs is een belangrijke activiteit van CIDI. Eind 2007 en zomer 2008 organiseerde CIDI samen met het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies en de Anne Frank Stichting seminars ‘Lesgeven over WO II en de Holocaust’ in Yad Vashem. Zij werden gevolgd door 48 leraren en opleiders.

Zij kwamen enthousiast terug en willen de in Yad Vashem gestarte professionalisering uitbouwen en doorgeven: het Platform Educatie WOII en Sjoa opgericht, dat door CIDI wordt gefaciliteerd.

Veel docenten van het Platform namen deel aan Holocaust Memorial Day activiteiten rond 27 januari. In maart 2009 zette CIDI de website http://www.holocausteducatie.nl op voor het Platform. CIDI houdt deze bij en verzendt nieuwsbrieven over het Platform en de site.

Begin 2009 organiseerde CIDI met het CHGS een weekend voor de Seminar-deelnemers in het Rabin Centrum voor Cultuur en Educatie (CIDI-gebouw) in Den Haag. De Nederlandstalige begeleider van Yad Vashem had hierin een actieve rol.

Een van de Platformleden maakte met steun van o.m. Yad Vashem een project over het leven in Joodse werkkampen. Het project won de Overijsselse Onderwijsprijs. Het Platformlid deelde haar lesmateriaal ‘Alles zal goed komen’, waarin Vrouwtje Levie en haar familie centraal staan, met de andere leden.

Platformdocenten werken met hun leerlingen aan een internationaal pilotproject over ‘Over de schending van mensenrechten voor het begin van de Holocaust’. In december gaf historica Anna Timmerman in ditzelfde kader in Amsterdam een lezing over haar boek Machteloos? Ooggetuigen van de Jodenvervolging, die door verschillende Platformleden werd bijgewoond.

In mei en oktober maakten diverse Platformleden een reis naar Auschwitz, op eigen initiatief en begeleid door Maria van Haperen van het CHGS. Intussen was ook de voorbereiding gestart voor twee nieuwe seminars in Jeruzalem. Vooral de werving nam veel tijd in beslag doordat VWS, dat de reizen mee subsidieert, de selectiecriteria voor de deelnemers verzwaarde. Pas in een laat stadium werden de criteria iets verruimd. Niettemin moest de voor december geplande reis worden uitgesteld naar februari 2010; enige weken daarvoor was er voor de deelnemers een voorbereidend weekendseminar in Vught, met medewerking van Kamp Vught.

Intussen zijn ook de deelnemers van dit Seminar enthousiast terug en een volgend seminar is in juni gepland; het Platform blijft actief.

CIJO LEEFT!

Sinds september 2009 heeft CiJO (CIDI Jongeren Organisatie) een nieuw bestuur dat enthousiast aan de slag is gegaan. Onder leiding van Richard Priem organiseerde het tal van activiteiten, lezingen en debatten. De eerste uitgave van het nieuwe kwartaalblad Kol CiJO, geeft achtergrondinformatie over het Midden Oosten en leuke rubrieken. Het bestuur doet zijn best om juist buiten de vaste achterban van CiJO te treden, met succes. In oktober trok een CiJO debat in Amsterdam tussen Gerrie Mok en Salomon Bouman ruim 100 jongeren. CiJO wil ook antisemitisme en racisme bestrijden. Er kwamen dialoogactiviteiten met moslims en christenen om stereotypering en antisemitisme te voorkomen. Er is geen twijfel mogelijk, CiJO leeft! Verschillende nieuwe commissies nemen taken op zich, bestrijden onder jongeren onjuiste informatie en beeldvorming over Israel, denken mee over de toekomst, en staan het bestuur met raad en daad bij. CiJO blijft opkomen voor het recht op vrede en veiligheid voor het Joodse volk, antisemitisme en racisme te bestrijden en foutieve beeldvorming over het Midden Oosten conflict tegengaan. Voor meer informatie www.jongerencidi.eu.

Journalistenreis

Om goede informatie over Israel in de media te krijgen is het nodig dat journalisten de verschillende aspecten van Israel leren kennen. Vanuit die optiek organiseerde CIDI in 2009 een politiek/maatschappelijke Israelreis voor beginnende en aankomende journalisten.

Twintig jonge journalisten spraken in Israel met ´opinionleaders´ en vertegenwoordigers van het culturele en economische leven, evenals met Palestijnse vertegenwoordigers. Tien dagen lang reisde de groep door Israel. Aan de orde kwamen: de politiek, de geschiedenis en cultuur, de Palestijnse gebieden en de rol van het maatschappelijk middenveld in het stichten van vrede. Tijdens de ontmoetingen bleek dat de jonge journalisten ondanks een open en kritische houding toch vaak vanuit een bestaand referentiekader redeneerden. Van tevoren hadden de journalisten soms een heel ander beeld van Israel. Dat veranderde door de werkelijke kennismaking met het land.

De reis was geslaagd en heeft geleidt tot hechtere relaties van CIDI met een nieuwe generatie van goed geïnformeerde journalisten. Zij gaven aan dat het een verhelderende ervaring was. In 2010 zal CIDI de journalistenreis weer organiseren.

Verkiezingsbijeenkomst

Op 10 februari 2009 vonden in Israel nieuwe parlementsverkiezingen plaats. Zoals gebruikelijk organiseerde CIDI in de Rode Hoed in Amsterdam een verkiezingsavond waar we de uitslagen direct volgden vanuit Israel. Leonard Ornstein en Max van Weezel leidden een debat tussen de buitenlandwoordvoerders van de Tweede Kamer: Hans van Baalen (VVD), Martin Bosma (PVV), Martijn van Dam (PvdA), Maarten Haverkamp (CDA), Simone Kukenheim (D66), Erik Meijer (SP, Europarlementariër) en Joël Voordewind (CU). Het publiek was in de gelegenheid vragen te stellen.

In de zaal waren bijna 400 mensen aanwezig, er werden schaduwverkiezingen gehouden en de uitslagen uit Israel werden via een live televisieverbinding gevolgd. Bij het CIDI publiek bleek Kadima de favoriete partij te zijn. De definitieve uitslag vanuit Israel bleef tot laat op de avond onduidelijk, de volgende ochtend bleek dat Kadima één zetel meer had behaald dan Likoed, maar de Likoed zou later de regering vormen.
De verkiezingsavond van CIDI werd omlijst met muziek door de band Traffic Jam. Daarnaast was er falafel te koop.

Boek ‘Joden-haat en Zion’s haat’

In april 2009 werd het nieuwste boek van prof. dr. Herman van Praag gepresenteerd dat werd uitgebracht door CIDI. Het eerste exemplaar werd in de bibliotheek van Amstelveen overhandigd aan emiritus hoogleraar Nieuwste Geschiedenis Prof. dr. Maarten Brands. Prof. Brands gaf tevens een korte bespreking van het boek. Daarna volgde een korte lezing van de auteur. Van Praag schreef een persoonlijke analyse van Jodenhaat die door de eeuwen heen steeds verschillende verschijningsvormen heeft. Volgens Van Praag is Jodenhaat aanvankelijk theologisch gefundeerd, vervolgens racistisch en tegenwoordig als ongemotiveerde, eenzijdige kritiek op de staat Israel, Zion’s haat.
Na afloop van de presentatie werden enkele tientallen exemplaren van het boek verkocht.

Renovatie www.cidi.nl

In 2008 heeft CIDI een hele nieuwe jongerenwebsite over Israel opgezet en onderhouden om jongeren van 12 tot 14 jaar te informeren over Israel (www.minicidi.nl). In 2009 hebben we nog hard gewerkt aan deze website. Er is meer informatie op geplaatst en al bestaande informatie is aangevuld zoals een rubriek over sport & spel, muziek, plant & dier en Eilat. Ook zijn er verschillende spelletjes op de website geplaatst. De website blijft in ontwikkeling, maar biedt ondertussen al ontzettend veel informatie voor jongeren. De site wordt goed bezocht. We ontvangen veel reacties van de bezoekers.

In 2009 zijn we ook begonnen met de renovatie van onze website www.cidi.nl. In samenwerking met een extern bedrijf (Loft) hebben we een gehele nieuwe website lay-out ontworpen, een webwinkel toegevoegd, mogelijkheden om online een bijdrage aan CIDI over te maken, nieuwe rubrieken toegevoegd en de site voorzien van allerlei informatie. In maart 2010 is deze website officieel gelanceerd. Ondanks dat de website operationeel is, zal er de komende tijd nog flink aan gewerkt worden door het toevoegen en uitbreiden van informatie.

Bestuur en kantoor CIDI

In september 2009 werd Onno Hoes vice-voorzitter van CIDI. In maart 2010 nam hij officieel het stokje over van bestuursvoorzitter John Manheim. Voor het overige bleef het bestuur ongewijzigd. Wel is er gewerkt aan een nieuw structuurplan voor het CIDI. Naast het bestuur wordt een Raad van Advies geplaatst om het draagvlak van de organisatie te vergroten. Aan dit idee zal in 2010 verder gewerkt worden.

In 2009 hebben er geen personeelswisselingen op kantoor plaatsgevonden. Wel zijn we begonnen met het inzetten van stagiairs. Deze stagiairs vervulden opdracht in lijn van hun studie, die ook een toegevoegde waarde hadden voor CIDI. Veel studenten hadden belangstelling voor een stage bij CIDI, dit maakte dat onze banden met universiteiten werden verbeterd en CIDI ook gezien werd als een goede leeromgeving voor studenten.

Op kantoor hebben er een aantal organisatorische wijzigingen plaatsgevonden om de organisatie te professionaliseren. Zoals u misschien heeft gemerkt is onze telefoon voorzien van een keuzemenu. Op deze manier komen telefoontjes meteen binnen bij de persoon voor wie ze bedoeld zijn en wordt u sneller geholpen. Aangezien CIDI een informatiecentrum is werd het ook hoog tijd dat er een integraal relatiebeheersysteem zou komen. In dit systeem zijn alle adressen en contactgegevens van onze relaties opgeslagen en ook onze vriendenadministratie zal voortaan vanuit dit systeem geregeld worden. Door dit systeem is het mogelijk geworden om onze Nieuwsbrief en mailings efficiënter naar een groter publiek te zenden.

Lesgeven op scholen

In 2009 bleek dat onze lesbrief over Israel langer op zich liet wachten. Hadassa Hirschfeld werd bereid gevonden om de lesbrief te schrijven en hem toegankelijk te maken voor docenten. Momenteel is zij nog hard aan het werk en verwachten we dat de lesbrief voor de zomer aangeboden kan worden aan scholen.

Onze vrijwilligster Wilma Nijhout heeft scholen benaderd voor het lesgeven. Dat heeft in 2009 geleid tot verschillende lessen, ondanks het ontbreken van de lesbrief. In 2010 wordt dit verder uitgebouwd.

Wij worden ook zelf regelmatig benaderd door scholen om te vertellen over Israel. Wij geven daar graag gehoor aan. De feedback die wij van deze school ontvingen was goed. Zij gaven aan graag in de toekomst weer een beroep op ons te doen.

Scriptiewedstrijd

Net als voorgaande jaren organiseerde CIDI ook in 2009 weer een scriptiewedstrijd. De jury van de scriptiewedstrijd bestond uit prof. dr. Ir. Jan van Bemmel (oud-rector magnificus), Johan Boef (journalist EenVandaag), dr. Bob van den Bos (oud-Kamerlid en oud-lid Europees Parlement D66), juryvoorzitter prof. dr. Reinier Munk (hoogleraar moderne filosofie) en Ronny Naftaniel (directeur CIDI). Als nieuw jurylid nam Ariëlla Kornmehl (schrijfster) plaats in de jury.

De studenten konden tot juli hun scriptievoorstel opsturen aan CIDI. Deze voorstellen werden vervolgens gelezen en becommentarieerd. Er kwamen in 2009 twintig voorstellen binnen. In oktober moesten alle scripties binnen zijn. Uit de ingezonden scripties werden vier scripties genomineerd die kans maakten op de prijs van € 2.500,-. De onderwerpen dit jaar liepen uiteen van de geschiedenis van het zionisme tot vredesorganisaties in Israel. De scriptieprijs 2009 kende twee winnaars: Joost Notenboom met zijn scriptie over het beheren van natuurlijke hulpbronnen in conflictgebieden en Annika Heida met haar scriptie over ‘targeted killings’ als middel van oorlogsvoering binnen het internationaal recht. De scripties zijn binnenkort terug te vinden op onze website.

De uitreiking van de scriptieprijs ging gepaard met een wijnproeverij. Na een inleiding van vinologe Charlotte van Zummeren was er de mogelijkheid om verschillende Israelische wijnen te proeven.

Collegereeks

2009 begon met de start van de collegereeks ‘Israelische buitenlandse politiek’. Deze reeks wordt al sinds 1988 aangeboden en is met name bedoeld voor studenten met een bijzondere interesse voor Israel en het Midden Oosten.

Er werden dertien colleges gegeven. De docenten waren merendeels academici verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland en experts op deelterreinen van de politieke situatie in het Midden Oosten. Ieder jaar komen de volgende deelonderwerpen aan de orde: historische achtergronden van de staat Israel, politieke ontwikkelingen sinds de stichting van de staat Israel, percepties en realiteit in het Midden – Oosten, de Arabische perceptie van het Israelische buitenlandse beleid, internationaal terrorisme en de juridische (on)mogelijkheden, het Israelisch – Palestijns conflict: de rol van internationale organisaties, de toegang tot water in het buitenlandse beleid van Israel, Israel en Nederland, Europa en Israel, Arabische en Islamitische opvattingen over het Israelisch – Palestijns conflict, Amerika en Israel en het Israelische beleid ten aanzien van vredesopties.

Vanwege de veranderingen en ontwikkelingen in de regio hebben we in 2009 een college toegevoegd over de bewapening van het Midden – Oosten.

Mede door het uitbreken van het Gaza conflict was er een enorme belangstelling voor het volgen van de collegereeks. Meer dan zestig studenten gaven zich op en ruim dertig van hen hebben de reeks ook geheel gevolgd.

Lezingen

Generaal Danny Rothschild

Op 15 januari gaf generaal Danny Rothschild een lezing over Gaza in het Golden Tulip Hotel in Amsterdam. Rothschild was oud-commandant van de Westelijke Jordaanoever, onderhandelaar met de PLO en één van Israels voornaamste strategen. Rothschild is voorzitter van de Israelische Raad voor Vrede en Veiligheid.

De lezing was vrij toegankelijk voor Vrienden van CIDI. Ongeveer tachtig mensen gaven gehoor aan de uitnodiging. Generaal Rothschild ging ervan uit dat het aanwezige publiek goed was geïnformeerd. Hij sprak over Hamas en de PLO, hoe deze organisaties zich ontwikkeld hebben en wat de huidige strategie is en wat een toekomst met Hamas zal inhouden. Rothschild waarschuwde voor de rol van Iran in de nabije toekomst en de relatie die het land heeft met Hamas.

Oz Almog

Op 8 juni 2009 sprak professor Oz Almog van de Universiteit van Haifa over de samenstelling van de Israelische samenleving. Prof. Almog bestudeert de sociologische geschiedenis van de Israelische maatschappij aan de hand van Israels populaire en dominante cultuur, en de vele etnische groepen en subculturen. De lezing vond plaats in De Balie in Amsterdam. Bijna honderd mensen waren aanwezig. Zijn betoog ging over de diversiteit van de Israelische maatschappij. Uit alle diversiteit kon Almog een gemeenschappelijke noemer destilleren – het Israelische culturele DNA – zoals hij het noemt. Almog gaf het eerlijk weer: de Israeli houdt niet van hiërarchie maar is ongedisciplineerd, is open en direct maar bot, hij streeft naar vooruitgang maar is arrogant. Maar vooral: ‘de’ Israeli bestaat niet: de Israelische samenleving is een kleurrijk palet, dat iedereen volgens Almog zou moeten leren kennen. De bijeenkomst was in samenwerking met het Menasseh Ben Israel Instituut.

Eyal Naveh

De Israelische historicus Eyal Naveh was op 26 augustus te gast bij CIDI in Den Haag. Naveh is verbonden aan het Israelisch Democratisch Instituut, waar hij leiding geeft aan het political education project. Naveh adviseerde over het samenstellen van geschiedenisboeken voor de Arabische gemeenschap in Israel. Sinds 2000 leidt hij een team van Israelische en Palestijnse historici en geschiedenisleraren die gezamenlijk een geschiedenisboek schrijven voor scholen. In dit boek worden worden beide ervaringsverhalen naast elkaar gelegd.

Navehs lezing ging over de wijze waarop het Arabisch-Israelisch conflict in Israelische en Palestijnse schoolboeken wordt belicht. Hij sprak over de moeilijkheden waar men tegenaan loopt in het samenstellen van zijn boek. Het was een betoog over percepties, het accepteren van elkaars geschiedenis en de mogelijkheden voor de toekomst en dan vooral de rol die educatie daarin speelt. Ruim tachtig mensen waren aanwezig, buiten CIDI vrienden waren er ook Nederlandse docenten op Navehs lezing afgekomen.

Russische avond

CIDI organiseerde op donderdag 8 oktober 2009 een ‘Russische avond’. Dr. Josef Begun, voormalig ‘gevangene van Zion’ hielde een inleiding. Het leven van Begun is getekend door jarenlange gevangenschap en ballingschap in de Siberische Goelag. Wegens ‘anti Sovjet propaganda’ werd Begun veroordeeld tot eenzame opsluiting. Na zijn vrijlating emigreerde hij naar Israel. Tijdens de bijeenkomst werd er een korte documentaire vertoond van het leven van Begun. Na de documentaire werd de film ‘In search of happiness’ vertoond. Een film over idealisten die in 1934 naar de Joodse Autonome Regio Birobidzjan vertrokken, het alternatieve Zion dat in sociaal-economisch opzicht een catastrofale desillusie werd.
De avond, waarbij ongeveer zeventig mensen aanwezig waren, werd gesloten onder het genot van een glas Wodka.

Lieberman

De Israelische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman bracht op 11 november 2009 een bezoek aan Nederland. Lieberman is sinds maart 2009 vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken in het Kabinet Netanyahu.
Tijdens een CIDI bijeenkomst in Amsterdam sprak Lieberman over de buitenlandse politiek van Israel en over zijn nieuwe plannen. Zeker 180 mensen waren hierbij aanwezig. Lieberman wordt gezien als een omstreden politicus. Buiten het gebouw waar de lezing plaatsvond stond een veertigtal demonstranten te protesteren. Binnen sprak minister Lieberman ingetogen voor CIDI. Hij had het over de botsing tussen radicale en gematigde landen en radicale en gematigde Islam. Lieberman zei dat er geen sprake is van een conflict tussen Israel en het Palestijnse volk maar een conflict met extremistische Palestijnen. Lieberman die zelf woont in de nederzetting Nokdim, ontliep ook dit onderwerp niet. Hij zei een alomvattende vrede na te streven en dat hij als die komt, hij bereid is zijn huis te verlaten. CIDI directeur Naftaniel leidde de minister op een afstandelijke wijze in.
Na de speech van Lieberman nam onderminister Danny Ayalon het stokje over en was er tijd om de publieksvragen te beantwoorden.

Lezingen door CIDI

CIDI staff medewerkers worden veel gevraagd voor het geven van lezingen. Ronny Naftaniel, Wim Kortenoeven en Elise Friedman trokken het hele land door om de stem van CIDI te laten horen en in gesprek te gaan met geïnteresseerden. Elise Friedman gaf vooral lezingen op het gebied van antisemitisme. Wim Kortenoeven gaf veel lezingen vanuit historisch perspectief over: Oost-Europa, Moderne Geschiedenis en media. Ronny Naftaniel gaf bijvoorbeeld een toespraak in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam op de herdenkingsbijeenkomst van de Armeense Genocide.

Organization for the Promotion of Trade Israel – Netherlands (OPTIN)

OPTIN werd in 2009 nog steeds geleid door Eli Guetta. Hij houdt de email en de contacten van OPTIN bij. In 2009 heeft hij zich onder andere bezig gehouden met het in contact brengen van bedrijven met nieuwe technologieën uit Nederland en Israel. Het onderhouden van contacten is belangrijk om samenwerking in stand te houden en te vergroten. Het gebeurt vaak dat relaties stoppen door misverstanden en onenigheid tussen bedrijven terwijl ze elkaar eigenlijk hard nodig hebben. Soms is men ook afwachtend naar elkaar de zaken stilstaan. OPTIN is hiermee een soort van klachtenloket geworden voor stilstaande contacten tussen bedrijven, Guetta heeft een actieve rol gespeeld in het oplossen van dit soort communicatiestoornissen door positieve kanten te belichten.

Een voorbeeld hiervan is een verhaal over de innovatieve Luxaflex technologie die wel lucht doorlaat maar geen licht. Na veel gesprekken is het hem gelukt om de Israelische uitvinder en de Nederlandse producent te laten samenwerken. Binnenkort zal het gezamenlijke product in de winkels verschijnen onder de naam Optina.

In de Israel Nieuwsbrief verschijnen elk nummer onder het kopje OPTIN artikelen over de economische ontwikkelingen van Israel.

World of Difference programma

De Stichting Interculturele Alliantie (“ICA”) ging in 2009 succesvol verder op de ingeslagen weg, met het aanbieden van groepstrainingen, gericht op bewustwording van de eigen identiteit en het omgaan met diversiteit. Vanuit het CIDI kantoor in Den Haag en met een netwerk van freelance trainers, stelt ICA zich tot doel om discriminatie en vooroordelen langs educatieve weg te bestrijden.

Het stichtingsbestuur is uniek, in de zin dat Joodse en moslim organisaties en de landelijke belangenorganisatie van homoseksuelen samen met andere organisaties werken aan het gemeenschappelijke doel.
De ICA kantoororganisatie werd in 2009 deels gesubsidieerd door het SNS Reaalfonds. Ook maakte ICA voor het laatst deel uit van een door CIDI gefaciliteerd onderwijsproject om vooroordelen weg te nemen. Dit faciliteren wordt door Maror gesubsidieerd. Laurent Schonker werd in mei aangesteld als eerste directeur van ICA.

De opdrachtgevers varieerden in 2009 van een basisschool tot een gereformeerd ROC, van workshops voor Humanity in Action tot een uitgebreid programma op een VMBO Groenschool. Soms konden deze trainingen plaatsvinden dankzij specifieke projectsubsidies, onder meer van de Stichting Kinderpostzegels.

In 2009 was het de beurt aan het Comenius Lyceum in Amsterdam om deel te nemen aan het project ‘Diversiteitseducatie en Auschwitz’. Dit driejarige project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De intensieve trainingen leggen een koppeling tussen de WO2 geschiedenislessen en de hedendaagse uitdagingen van diversiteit.