Jaarverslag 2012

Netanyahu in de Esnoga2012 was een jaar dat even stormachtig begon als het eindigde. Meteen in januari al, vond een van de hoogtepunten van het jaar plaats: het bezoek van premier Netanyahu aan Nederland, met een memorabele bijeenkomst in de Portugese synagoge. Via de Nederlandse verkiezingen, een confrontatie tussen Israel en Gaza en de opwaardering van de PLO als observer state in de Verenigde Naties, eindigde het jaar met de Israelische verkiezingen begin 2013. Enkele CIDI-medewerkers zelf brachten de jaarwisseling door in Yad Vashem, waar 25 betrokken docenten een seminar volgden in Holocausteducatie. Hieronder volgen de belangrijkste activiteiten van CIDI in 2012.

Israel en het Midden Oosten

Israel bevindt zich in het oog van de storm die Arabische Lente genoemd wordt. In Syrië woedt een bloedige burgeroorlog, in Libië wordt de Amerikaanse ambassadeur vermoord, en in Egypte komt Morsi namens de Moslim Broederschap aan het bewind. De Israelische ambassade in Cairo wordt bestormd en een lynchpartij wordt op het laatste moment door tussenkomst van het Witte Huis voorkomen. In de loop van het jaar wordt steeds duidelijker dat Morsi er antisemitische denkbeelden op nahoudt, even los van zijn aversie tegen Israel. Powned toont een filmpje waarin Morsi naast iemand zit die bidt voor de vernietiging van Israel. CIDI levert op dat item commentaar.

Het hele jaar door blijven vanuit Gaza raketten op Israel liquideert de onderbevelhebber van de militaire tak van Hamas, Al Jabari. Al Jabari hielp mee aan het plannen van zelfmoordaanslagen, waarvan honderden Israelische burgers het slachtoffer werden gedurende de bloederige Tweede Intifada en was betrokken bij de ontvoering van Gilad Shalit. Gaza voert het afschieten van de raketten op en een reactie van Israel kan niet uitblijven. De kersverse minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans, stelt zich op achter Israel met de mededeling dat het land het recht heeft op zelfverdediging. Op het CIDI-kantoor worden overuren gemaakt met commentaren op de Nederlandse radio en in de geschreven pers. Ronny Naftaniel publiceert een opinieartikel in Trouw en op Welingelichte Kringen, Elise Friedmann publiceert een opinieartikel op DeJaap.nl en in het Reformatorisch Dagblad verschijnt een opiniestuk van de hand van Esther Voet. Een paar dagen na de escalatie van het conflict spreekt de Israelische expert op het gebied van counter terrorism, Amichai Magen, op uitnodiging van CIDI in een overvolle Liberale synagoge in Amsterdam om de CIDI-achterban te informeren over de achtergronden van het conflict. Hij heeft ook ontmoetingen met de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer en met vertegenwoordigers van de Nederlandse pers.

Tegelijkertijd stelt CIDI een petitie op die door meer dan 2000 mensen wordt ondertekend, waarin de regering wordt opgeroepen zich achter Israel op te stellen. Ook is CIDI partner in een solidariteitsbijeenkomst georganiseerd door de Collectieve Israel Actie en het Centraal Joods Overleg.

De Gazaoorlog wordt vrijwel direct gevolgd door de gang van Mahmoud Abbas naar de Verenigde Naties waar hij statusopwaardering vraagt, en krijgt, voor de PLO. Hij wordt gelijkgesteld met de status van het Vaticaan als ‘observer state’. Nederland onthoudt zich van stemming. Op 29 november, de ochtend voor de opwaardering, verschijnt een opinieartikel van Esther Voet op De Volkskrant.nl over de redenen waarom de opwaardering geen goed idee is: Abbas krijgt een cadeautje en heeft daar niets voor hoeven doen.

Israel reageert op de statusophoging met de aankondiging dat het 3500 woningen wil gaan bouwen in het beladen E1-gebied tussen Oost-Jeruzalem en de grote nederzetting Ma’ale Adumim. Komt dit plan daadwerkelijk tot stand dan is het een grote bedreiging voor de tweestatenoplossing waar CIDI een voorstander van is. Hoewel de Israelische verkiezingen ongetwijfeld ook een rol spelen, is CIDI ferm in zijn standpunt. Het E1-plan is contraproductief. Ronny Naftaniel legt uit waarom bij Nieuwsuur en door middel van een opinieartikel in NRC.

Europa

In Toulouse vindt eind maart een bloedige aanslag plaats op een Joodse school. De dader vlucht in eerste instantie, maar wordt door de Franse politie ingesloten waarna hij zelfmoord pleegt door uit een raam te springen. De schutter, Mohammed Merah, blijkt zichzelf te omschrijven als een salafist. Esther Voet duidt de situatie en bespreekt de consequenties die de aanslag heeft voor de Nederlands Joodse gemeenschap in het TV-programma Moraalridders. Daarnaast geeft zij in diverse kranten en op nieuwswebsites commentaar.

In de zomer wordt de wereld opgeschrikt door een aanslag die in het Bulgaarse Burgas wordt gepleegd op Israelische toeristen. Het onderzoek naar de dader en de organisatie die erachter zit bevestigt begin 2013 het Israelische vermoeden dat Hezbollah verantwoordelijk is. CIDI stelt een mailadres open waar Nederlanders hun solidariteit kunnen betonen met de slachtoffers en de nabestaanden.

Nederland

Op een koude winteravond in januari spreekt Benjamin Netanyahu warme woorden in de Portugese Synagoge in Amsterdam voor de Nederlands Joodse gemeenschap en diverse hoogwaardigheidsbekleders. CIDI is met de Portugese Gemeente, de Israelische Ambassade en het CJO gastheer. Het bezoek van Netanyahu aan Nederland verloopt ondanks extreme veiligheidsmaatregelen, zeer succesvol en hij spreekt met Mark Rutte, die dan nog aan het hoofd staat van het kabinet Rutte I, af, een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Het kabinet Rutte II maakt daar bij monde van minister Timmermans later dat jaar een verzameling fora van. In de Tweede Kamer heeft Netanyahu ook een emotionele ontmoeting met oud-parlementariër en oorlogsheld professor Van Hulst. Van Hulst krijgt een Bijbel aangeboden uit dank voor het redden van honderden Joodse kinderen. CIDI heeft die ontmoeting mede georganiseerd.

Ook begin 2012: de stichting Schreeuw om Leven van dominee Bert Dorenbos brengt een schokkende, smakeloze DVD uit waarin hij abortus in verband brengt met de Holocaust. Dat doet hij met zeer plastische, smakeloze en ronduit schokkende beelden. CIDI overweegt een gang naar de rechter. Dorenbos kiest eieren voor zijn geld en past de film aan tot een nog altijd smakeloze productie, maar nu tenminste binnen de grenzen van de wet.

Op 29 februari verwelkomen CIDI en CiJO SP-fractievoorzitter Emile Roemer. Onder leiding van Barbara Barend gaan de aanwezigen in gesprek over de standpunten van zijn partij inzake Israel en het Midden-Oosten. De (destijds volgens de peilingen) grootste partij van Nederland staat bekend als een vriend van het Palestijnse volk, wat vaak de nodige botsingen met Israelgezinden oplevert. Centraal staat de vraag wat we van deze steeds populairder wordende partij kunnen verwachten. Het wordt een levendig en open debat, waarop zowel de CiJO-aanhang als de CIDI-vrienden met plezier terugkijken, hoewel de tegengestelde standpunten niet worden overbrugd.

Een paar weken later komt CIDI erachter dat de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) ‘haatimam’ Haitham Al-Haddad heeft uitgenodigd als eregast tijdens een seminar op de Vrije Universiteit. Mogelijkheid voor debat zal er tijdens het tweedaagse seminar niet zijn. Het CIDI protesteert krachtig bij de leiding van de VU en in de pers. Wat voor wetenschappelijks kan deze haatsjeik zijn studenten te vertellen hebben? De ChristenUnie wil hem de toegang tot Nederland ontzeggen. De VU besluit uiteindelijk Al-Haddad geen podium te bieden. Naar aanleiding van deze zaak wordt het landelijk debat over de vrijheid van meningsuiting en de grenzen daarvan, nieuw leven ingeblazen. De sheikh mag wel in het debatcentrum De Balie spreken. Later in het jaar neemt Ronny Naftaniel deel aan een discussie in de VU over dit onderwerp.

Half september vinden de verkiezingen in Nederland plaats. In de opmaat naar die dag organiseert CIDI in De overvolle Rode Hoed het grote Midden-Oosten debat, waaraan Harry van Bommel (SP), Han ten Broeke (VVD), Raymond de Roon (PVV), Bernard Schermers (CDA), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Frans Timmermans (PvdA) en Joel Voordewind (CU) deelnemen. Bovendien wordt de zaal toegesproken door demissionair minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Tijdens schaduwverkiezingen die die avond worden gehouden, komt de VVD als grootste partij uit de bus.

CIDI maakt succesvol bezwaar tegen de verkoop van stukjes prikkeldraad die tijdens de Tweede Wereldoorlog als omheining hadden gediend voor Kamp Amersfoort. De plankjes met daarop het prikkeldraad bevestigd, worden uit de handel genomen.

In het najaar van 2012 organiseert CIDI in samenwerking met het Iran Comité in De Balie in Amsterdam een debat over de situatie in Iran en de spanningen tussen Israel en dat land. De discussie, geleid door voorzitter van het Iran Comité Frank van Dalen, wordt gevoerd door de Israelische ambassadeur Chaim Divon, de uit Iran afkomstige publicist Damon Golriz, Amerika-specialist Frans Verhagen en CIDI adjunct-directeur Esther Voet.

Herdenken

Als CIDI begin mei wordt benaderd door de NRC met de mededeling dat er een gedicht zal worden voorgedragen tijdens de Nationale Herdenking op De Dam over een Waffen SS-soldaat, kunnen we dat in eerste instantie niet geloven. Maar het blijkt wel degelijk waar. CIDI reageert in zowel NRC als in andere kranten en op de radio in niet mis te verstane termen verontwaardigd. Het leidt tot grote commotie. Journalisten en columnisten als Kustaw Bessems, Nausicaa Marbe (Volkskrant) en Afshin Ellian (Elsevier) delen onze verontwaardiging. Ook het Nederlands Auschwitz Comité reageert geschokt. Uiteindelijk wordt in de middag voor de herdenking het besluit genomen het gedicht niet voor te dragen. Naar aanleiding van deze faux pas heeft CIDI diverse gesprekken met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. CIDI geeft aan dat het moet blijven gaan om het herdenken van slachtoffers en niet van daders. Daarnaast maakt CIDI bezwaar tegen het ruime mandaat waar het Comité al jaren mee werkt. Slachtoffers van allerlei andere gewapende conflicten worden ook op 4 mei herdacht, tezamen met de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die regels zouden volgens CIDI moeten worden aangescherpt.

Als later in het jaar ook blijkt dat in het Brabantse Geffen een ‘monument van verzoening’ wordt opgericht waarop de namen van Joodse slachtoffers en Duitse soldaten gebroederlijk naast elkaar zullen worden aangebracht, protesteert CIDI opnieuw. CIDI-voorzitter Onno Hoes pleit in De Telegraaf voor uitstel van de onthulling totdat er consensus is bereikt tussen diverse Joodse organisaties en de gemeente Geffen. CIDI spreekt ook uitgebreid met de burgemeester van de gemeente. Op de voorpagina van de gratis krant Spits doet CIDI een oproep om de regels voor zowel de nationale als voor lokale herdenkingen aan te scherpen.  Ook geeft CIDI tijdens diverse radiouitzendingen commentaar.

Van een heel andere orde is de herdenking, of liever het uitblijven daarvan, voor de slachtoffers van de terroristische aanval tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München. CIDI schaart zich achter een actie van de weduwe van atleet André Spitzer, Ankie, die ijvert voor een herdenking tijdens de opening van de spelen in Londen 2012, 40 jaar na dato. CIDI stuurt een brief naar zowel het Nationaal Olympisch Comité als naar staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten met een oproep om druk uit te oefenen op het IOC. Jos Hermens, een voormalig atleet, tegenwoordig eigenaar van Global Sports Communication en één van de Nederlandse atleten die in 1972 besloot zich terug te trekken uit de Spelen, spreekt zich naar CIDI ook uit voor een herdenking met de woorden: “Dat had al lang al moeten gebeuren.” Het mag echter niet baten. Er wordt wel herdacht, maar tijdens een aparte bijeenkomst, voor de start van de Spelen, in aanwezigheid van IOC-voorzitter Jacques Rogge.

De laatste herdenking van 2012, de door het CJO georganiseerde Kristallnachtherdenking in november in de Portugese Synagoge in Amsterdam, wordt bijgewoond door diverse hoogwaardigheidsbekleders en politici. Job Cohen spreekt en CIDI’s Esther Voet interviewt Ruth Wallage, die in 1938 Kristallnacht in Duitsland meemaakte.

Buitenlandse gasten

Op 9 februari hield professor Yoram Dinstein, een van de meest vooraanstaande experts op het gebied van internationaal oorlogsrecht, een lezing voor CIDI-vrienden in het House of Amsterdam. Hij sprak onder meer over de gewoonte van Hamas om burgers tijdens militaire confrontaties in te zetten als menselijk schild, een oorlogsmisdaad, en over asymmetrische oorlogsvoering, d.w.z. een terroristische organisatie tegen een soevereine staat.

Historisch was het bezoek van Gabriel Bach. Op 27 maart, precies 50 jaar na het vonnis over Eichmann in Jeruzalem, sprak Bach, één van de aanklagers in dat proces, voor de CIDI-achterban. Deze goede verteller haalde herinneringen op aan het proces. Daarnaast was er een lunch voor een select gezelschap in Nieuwspoort waar Bach ook uitgebreid sprak. Gasten tijdens die middag waren onder anderen staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten, Frits Bolkestein, journalist Arnold Karskens en Frieda Mulisch.

In mei bezocht Knessetlid Einat Wilf op uitnodiging van CIDI Nederland. Wilf maakte deel uit van de Ha’atsmaoet-partij van Ehud Barak en heeft zich gespecialiseerd in het Palestijnse vluchtelingenprobleem en in de manier waarop de UNWRA de definitie van het woord ‘vluchteling’ hanteert voor de Palestijnen. Deze vluchtelingen verkeren in een unieke uitzonderingspositie omdat de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de oorspronkelijke vluchtelingen ook als zodanig worden aangemerkt. Wilf was te gast bij de Commissie Buitenland van de Tweede Kamer, had een ontbijt met diverse vertegenwoordigers uit de landelijke pers en kreeg een groot interview met het Nederlands Dagblad. Ook had zij een ontmoeting op het hoofdkantoor van de Partij van de Arbeid in Amsterdam en gaf ze uiteraard een lezing voor de achterban van CIDI.

Op 21 mei bezocht de Israelische vrouwenrechtenactiviste Michal Waller CIDI voor een lezing over de moeilijkheden die Joods-Israelische vrouwen kunnen ondervinden wanneer zij echtscheiding willen aanvragen. Ook de onmogelijkheid om een burgerlijk huwelijk in Israel te sluiten, kwam aan de orde. Michal Waller is voorzitter van Mavoi Satum, een organisatie die zich voor vrouwen in echtscheiding inzet. Haar bezoek was een coproductie met WIZO.

Antisemitisme

In het voorjaar van 2012 brengt CIDI de Monitor Antisemitisme 2011 uit. Daaruit blijkt duidelijk dat het niet melden van incidenten het daadwerkelijke beeld vertekent. De belangrijkste conclusies zijn dat CIDI 113 antisemitische incidenten registreerde, tegen 124 in 2010. De afname van die incidenten was grotendeels te danken aan de daling van haat e-mails, van 47 naar 18. Het aantal incidenten daalt terug naar het niveau van vóór het piekjaar 2009. In één geval was daadwerkelijk geweld gebruikt, bij vier gevallen was er sprake van dreigen met geweld. En dan, een zeer opvallend cijfer: het aantal confrontaties en scheldpartijen op straat steeg van 9 naar 28. Dat is 40% meer dan in piekjaar 2009. Vandalisme tegen Joodse doelen verdubbelde ook, van 3 naar 6. Vernielingen en bekladdingen steeg van 10 naar 13 en alle ‘real life’-incidenten lieten ook een stijging zien, van 34 in 2010 naar 55 in 2011.

Om een beter beeld te krijgen van antisemitische incidenten, besluiten Bij Leven en Welzijn (de organisatie die de beveiliging van Joodse instellingen verzorgt) en CIDI nauwer met elkaar te gaan samenwerken. Er is een gemeenschappelijk intranet ontwikkeld waardoor beide organisaties elkaars bevindingen kunnen volgen en daar waar daadwerkelijk sprake is van een zeer bedreigende situatie overleg kunnen plegen. Het systeem is in februari 2013 operationeel geworden.

Ook neemt CIDI deel aan diverse seminars op het gebied van antisemitisme en hate crimes. CIDI-medewerker Guy Muller is bijvoorbeeld in Londen aanwezig bij een seminar waar NGO’s uit 13 verschillende landen samenkomen om getraind te worden in hate crimes registratie. Ook blijkt dat die lidstaten vaak achterblijven als het gaat om registratie van deze misdaden. Van de 57 lidstaten van de OVSE stellen 40 staten dat ze gegevens verzamelen omtrent racisme en xenofobie, maar slechts 11 leveren daadwerkelijke data aan, waaronder CIDI. Aangaande antisemitisme zeggen 21 landen informatie te verzamelen, terwijl maar vijf landen dat in werkelijkheid doen.

CIDI heeft ook aangeboden het SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond) en het Rotterdamse antidiscriminatiebureau RADAR behulpzaam bij het opzetten van een meldpunt voor discriminatie tegen moslims.

Daarnaast is CIDI partner tijdens de ondertekening van het veiligheidspact, een samenwerkingsorgaan tussen christenen, joden, islamieten en homoseksuelen om samen discriminatie en bedreigingen tegen te gaan. Tijdens de bijeenkomst ter ere van de ondertekening geeft Elise Friedmann een speech over antisemitisme.

Personalia

Het afgelopen jaar werd CIDI versterkt met een nieuwe medewerker antisemitisme, Guy Muller. Hij neemt die taak over van Elise Friedmann, die eind 2012 verantwoordelijk wordt voor de internetontwikkeling en CIDI TV.

CIDI-bestuurslid Arik Suissa nam de plek van Ronny Naftaniel in als vertegenwoordiger van CIDI bij het CJO.

Daarnaast werd CIDI het afgelopen jaar versterkt met een stagiair, Tjeerd Ritmeester die regelmatig een bijdrage leverde aan de CIDI-website en researchwerkzaamheden verrichtte. Voor CIDI.tv werd er samengewerkt met verschillende hogescholen. Studenten cameratechniek en journalistiek liepen stage bij CIDI.tv en maakten films en reportages die op die site zijn terug te zien.

In 2012 ontviel ons jarenlange bestuurslid en lid van de Raad van Advies Willem van de Sluis. De Raad van Advies stelde een rapport samen met beleidsaanbevelingen voor de toekomst dat begin 2013 besproken wordt.

Publicaties

In het voorjaar van 2012 brengt CIDI een reeks van zeven kenniskaternen uit met de volgende onderwerpen: Zionisme, Jeruzalem, vluchtelingen, vredesproces, nederzettingen, veiligheid, de Staat, het recht en de cijfers. De katernen geven kort en bondig inzicht in deze complexe materie. Ze zijn geliefd bij mensen die snel en to the point over deze onderwerpen willen worden geïnformeerd en waarde hechten aan feitelijke informatie. Ze zijn gratis verkrijgbaar, men hoeft alleen portokosten te betalen.

Cnaan Liphshiz, onze researcher, publiceert een uitvoerig rapport over de Israelische nederzettingen. Er bestaat internationaal veel onduidelijkheid over het daadwerkelijke aantal vierkante kilometers die op de Westbank worden ingenomen door de nederzettingen. Liphshiz zoekt het tot op de bodem uit: het gaat in totaal om 9,2%. Dit rapport wordt ook aangeboden aan de Tweede Kamerleden. Daarnaast doet Liphshiz veel achtergrond research voor opinieartikelen die door andere CIDI-medewerkers in de landelijke dagbladen worden geplaatst. Hij voorziet diverse Tweede Kamerleden van informatie tijdens debatten die relevant zijn voor CIDI, naar aanleiding waarvan diverse moties worden ingediend. Ook voorziet hij Tweede Kamerleden van informatie over Iran en Hezbollah. CIDI wordt in diverse artikelen in ondermeer Ha’aretz en de Jerusalem Post geciteerd.

 

Informatieve reizen

Ook dit jaar reisde CIDI weer met diverse groeperingen naar Israel om kennis te laten maken met het land en voorlichting te geven over verschillende onderwerpen. Voor de jonge journalistenreis werden advertenties geplaatst in relevante media en er werd een groep van 20 journalisten geselecteerd, die drie voorbereidingsbijeenkomsten bijwoonden. Voor de reis kregen de journalisten een uitgebreide syllabus met daarin achtergrondinformatie en de CV’s van de te ontmoeten experts in Israel en op de Westbank. Het Israelisch-Palestijnse conflict was kernzaak tijdens een reis. Er werd onder meer een bezoek gebracht aan de grensovergang met Gaza, aan Sderot, de Israelische noordgrens werd bezocht, er was een bezoek aan de Knesset en aan Yad Vashem, er waren ontmoetingen met Israelische en Palestijnse journalisten, de Nederlandse ambassadeur in Israel en vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit. Zo konden zij diverse contacten leggen in zowel Israel als op de Westbank. De journalisten schreven ieder vanuit een eigen invalshoek een artikel in de media waaraan zij waren verbonden, over het bezoek. Het project werd afgerond met een evaluatiebijeenkomst. Met een aantal journalisten heeft CIDI sindsdien regelmatig contact.

CIDI begeleidde tevens een groep  jonge politici tijdens hun kennismakingsreis door Israel en de bezette gebieden. Op het programma stonden ondermeer ontmoetingen met de Nederlandse ambassadeur in Israel, Caspar Veldkamp, Israelische politici, een politieke rondleiding door Jeruzalem en een ontmoeting met de Nederlandse Vertegenwoordiging en de Palestijnse Autoriteit op de Westbank. De banden tussen CIDI en deze jonge politici zijn sindsdien uitstekend, er is regelmatig met leden van de groep contact. Kortgeleden vond nog een (ongeplande) reünie plaats.

Daarnaast gingen eind 2012 25 leerkrachten geschiedenis en maatschappelijke vorming naar Israel voor een seminar Holocaust-educatie. CIDI plaatste in vakbladen een advertentie en communiceerde de reis in de eigen media (Nieuwsbrief en op de website). Er waren meer aanmeldingen dan plaatsen. Nadat de groep was geselecteerd, vond er een voorbereidingsbijeenkomst plaats in Kamp Vught waar de deelnemers meer informatie kregen over de Nederlands-Joodse gemeenschap en de Sjoa. Het seminar zelf werd verzorgd door CIDI in samenwerking met Yad Vashem. Daarnaast werden er door CIDI twee rondleidingen verzorgd waaronder één historische rondleiding door Jeruzalem. De tiendaagse reis was als volgt onderverdeeld:

Yad Vashem en het educatieconcept, Joods leven in Europa voor de oorlog, racisme en antisemitisme in de opmaat naar de oorlog, Vervolgers, omstanders en de impact van de Holocaust op individuen, de pedagogische uitdagingen van Holocaust-educatie, conclusies en aanbevelingen, en een researchdag in Yad Vashem.

De volgers van het seminar zullen worden toegevoegd aan het Platform Holocausteducatie, van docenten die eerder gingen en aan de speciaal door CIDI samengestelde website waar leraren ervaringen en lesmethoden kunnen uitwisselen en delen met andere collega’s. De groep kwam zeer enthousiast terug en een aantal deelnemers heeft aangegeven te willen deelnemen aan de ontwikkeling van een lespakket, dat CIDI in 2013 wil gaan ontwikkelen voor scholen aan het voortgezet onderwijs.

Verdere activiteiten

In een reeks van 11 bijeenkomsten kregen studenten ook in 2012 college over de buitenlandpolitiek van Israel. De studenten kunnen studiepunten met deze collegereeks verzamelen. Ook dit jaar werd de reeks weer druk bezocht. De collegereeks die begin 2013 van start ging, mocht zich zelfs bogen op nog meer belangstelling.

CIDI.tv werd na het startjaar 2011 verder uitgebreid met live verbindingen met de Israelische televisie en een dagelijks informatief bulletin in het Engels. Daarnaast werden er veel bijeenkomsten van CIDI, CiJO en andere Joodse organisaties gefilmd en op de website gezet.
In 2013 willen we in samenwerking met Newsbyte de site op een Kabel krijgen. Verschillende stagiaires hebben reportages gemaakt van gebeurtenissen in Joods Nederland. CIDI kreeg ook het predicaat “leerinstelling”.

Tijdens 2012 vond divers overleg plaats met de KNVB, Ajax en CJO over antisemitisme in het Nederlandse voetbal. CIDI werd ondermeer vertegenwoordigd door de bestuursleden Barbara Barend en David Beesemer. Op 3 april vond zo’n overleg plaats bij de KNVB in Zeist. Ook was er een gesprek op het ministerie van Binnenlandse Zaken over antisemitismebestrijding. Eind 2012 was CIDI ook één van de gesprekspartners tijdens het bezoek van minister Opstelten van Justitie aan Amsterdam, waar werd gesproken over de beveiliging van Joodse instanties.

In 2012 blijkt een eigenaar van een landgoed in Bentveld in zijn tuin, duidelijk zichtbaar vanaf de openbare weg, een hek te willen plaatsen dat ontworpen zal worden door designers Studio Job. Het gaat om een gerestyled model van het toegangshek van concentratiekamp Buchenwald. Na hevig protest van CIDI bij zowel de gemeente als in de pers, wordt de aanvraag voor de bouw door de gemeente afgewezen. Ook legt het College Zandvoort, waar Bentveld onder valt, een advies van de bezwarencommissie, naast zich neer. De eigenaar kondigt in 2013 aan nu naar de rechter te stappen.

Ook in 2012 bracht CIDI weer een aantal nieuwsbrieven uit met het laatste nieuws aangaande antisemitisme, de toestand in het Midden-Oosten en de ontwikkelingen in politiek Den Haag die verband hielden met Israel, het conflict in het Midden-Oosten en Iran.

Tot slot…

CIDI was ook dit jaar actief in de ICN, de Interculturele Alliantie. Op 13 mei was CIDI ook aanwezig bij de opening van het Israelisch Paviljoen op de Floriade in Venlo. 1 juni discussieerde Ronny Naftaniel op de Haagse Hogeschool over het Midden Oosten met Tweede Kamerlid Harry van Bommel. In september gaf hij acte de présence op een sponsoravond van het CDA. Esther Voet was te gast bij BNR Nieuwsradio om commentaar te geven over een Europees-Joodse televisiezender. Ronny Naftaniel gaf een groot interview in het Reformatorisch Dagblad. De CIDI-directie gaf lezingen door heel het land, ondermeer in Bloemendaal en bij ARZI.

CiJO-activiteiten

Tijdens Holocaust Memorial Day eind januari organiseert CiJO een  mini-collegereeks voor jongeren. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor twee colleges die verschillende facetten van de Tweede Wereldoorlog belichten. Gastsprekers zijn onder anderen Abram de Swaan (socioloog), Marjan Schwegman (directeur NIOD), Ad van Liempt (journalist), Evelien Gans (antisemitismedeskundige), Marian Bakermans-Kranenburg (traumadeskundige), Erik Somers (historicus), Maria van Haperen (historica), Leo Frijda (overlevende).

Ook organiseert CiJO in samenwerking met CIDI het Politiek Café met Emile Roemer (zie boven) en in april een ledenweekend. Thema: de Palestijnse zaak en de Arabische wereld. Gastsprekers waren Ashraf El Hagoug (slachtoffer van Khadaffi-regime), Nabil Abuznaid (PLO-vertegenwoordiger), Haim Divon (ambassadeur Israel), Matthijs de Blois (rechtstheoreticus), Jaap Hamburger (voorzitter EAJG).

In juni gaat CiJO met een groep van zestien bestuurders van politieke jongerenorganisaties naar Israel. Vertegenwoordigers van de politieke jongerenorganisaties van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de Partij voor de Dieren reizen door Israel om het land en haar (politieke) uitdagingen beter te begrijpen, opdat zij na afloop hun ervaringen kunnen delen met hun achterban. Er vinden gesprekken plaats met Mark Regev,Yossi Klein-Halevi, Elon Heymans, Shai Bar-Ephraim, Hannah Pick-Groslau, Doron Avital, Alon Simhayoff, Avner Gvaryahu, Khaled Abu Toameh, Birgitta Tazelaar, Xavier Abu Eid, Raed Sadeq, Uri Heilbron, Elliot Chodoff, Ad Bloemendaal, Ankie Rechess, Leonie van Nierop, Monique van Hoogstraten, Roel Geeraedts, Rolf Bos, Nir Simon, Daniel Sherman, Meir Javedanfar, Gadi Baltiansky, Jamie Salter en Michael Hess.

Alle deelnemers gaven na afloop aan geheel anders te kijken naar Israel en het Israelisch-Palestijns conflict. Een groot aantal gaf ook aan nog een keer terug te willen. Enkele deelnemers oriënteren zich zelfs op een mogelijk langduriger verblijf – bijvoorbeeld een stage – in Israel. Ook de ‘exposure’ was enorm. Via sociale netwerken als Twitter hielden de deelnemers hun achterbannen op de hoogte. Een groot aantal deelnemers heeft verslagen geschreven voor hun verenigingsbladen en een paar deelnemers hebben na afloop interviews afgegeven aan diverse media over hun reis. De twee SGPJ-deelnemers hebben zelfs een tour gemaakt langs SGPJ-afdelingen om hun ervaringen uit Israel te delen met de leden.

Op 26 juni vierde CiJO haar tienjarig bestaan. Dat vroeg om een borrel. De jury reikte de essaywedstrijdprijs à 1000 euro uit, Bertus Hendriks (voormalig voorzitter Nederlands Palestina Komitee) wierp zijn licht op het Israelisch-Palestijns conflict en een aantal oud-leden deelde anekdotes over de geschiedenis van CiJO. Gastspreker Han ten Broeke moest helaas afzeggen.

In het voorjaar werd er met de jongeren die op de Taglitreizen zijn geweest (zo’n 200) de afspraak gemaakt meer samen te werken. Er vonden diverse bijeenkomsten plaats culminerend in een hechtere samenwerking.

In juli gaat een groep van twintig studenten naar Israel voor een Fact Finding Mission. De studenten spreken onder anderen met de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah, de beleidsadviseur van de Negotiations Affairs Department van de PLO, Israelische studenten, Hannah Goslar (Holocaustoverlevende en voormalig vriendin van Anne Frank), Palestijnse en Israelische ouders van de Bereaved Parents Circle, een Israelische soldaat, Palestijnse ondernemers uit Jenin, kolonisten uit de Westelijke Jordaanoever, NOS-correspondente Monique van Hoogstraten en Iran-deskundige Meir Javedanfar.

Op de laatste dag van oktober was Wim Kortenoeven, voormalig Tweede Kamerlid voor de PVV, te gast bij CiJO’s Politiek Café om te praten over Israel, het Midden-Oosten en de PVV. Sinds 17 juni 2010 was hij Tweede Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken voor de Partij voor de Vrijheid (PVV), voor die tijd was hij als onderzoeker werkzaam voor het CIDI. Kortenoeven werd geïnterviewd door oud-bestuurder Gidion Peters.

Eind 2012 krijgt CiJO tijdens een feestelijke bijeenkomst de Jacob van Hasselt-award uitgereikt. Voorzitter van B’nai B’rith Loge Hilleel, Franklin Weisz, overhandigt de award, bestaande uit een beeldje, en het prijsgeld, duizend euro, aan de scheidend voorzitter van CiJO, Joël Serphos. De Jaap van Hasselt-award wordt tweejaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die zich op buitengewone wijze verdienstelijk maken voor de gemeenschap. David Simon was tijdens deze bijeenkomst gastheer en niet alleen Joel Serphos sprak een dankwoord uit, ook was er een spontane speech van opperrabbijn Jacobs en sprak CIDI-voorzitter Onno Hoes het publiek toe.