Jaarverslag 2015

Manifestatie 29-10Een jaar met veel veranderingen, zo kan CIDI het jaar 2015 typeren; zowel wat betreft de (politieke) ontwikkelingen rond Israel en antisemitisme als wat betreft de interne structuren. Verkiezingen in Israel met veel verrassingen, politieke discussies, oplaaiend geweld in het Midden-Oosten, terreur-activiteiten in allerlei hoeken van de wereld – ook tegen Joden in Europa en in Israel -, nieuwe vormen van geweld, en grote immigratiegolven. Al deze ontwikkelingen hebben hun invloed op het werk van CIDI. Intern kende CIDI veel wisselingen: een nieuwe voorzitter, nieuwe directeur, nieuwe bestuursleden en wijzigend personeelsbestand. En in al deze veranderingen heeft CIDI toch veel werk weten te verzetten, voor en achter de schermen. Dit verslag – dat onmogelijk compleet kan zijn – poogt hier een beeld van te geven.

Lees hier het sociaal jaarverslag.