CIDIcommentaar: Jabalya

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 13 okt 2004 CIDISTANDPUNT EU GAZA HAMAS IDF

De operatie van het Israelische leger in het Jabalya vluchtelingenkamp in Gaza is nu meer dan twee weken aan de gang. Het aantal slachtoffers aan Palestijnse kant is inmiddels opgelopen tot bijna honderd, waarvan ongeveer een derde burgers. De actie is begonnen toen eind september Palestijnse Hamasstrijders de plaats Sderot in de Negevwoestijn met raketten bestookten, waarbij twee Israelische kinderen van 2 en 4 jaar gedood werden. In de afgelopen drie jaar hebben de Palestijnen vanuit de noordelijke Gazastrook meer dan 450 raketten op Israel afgeschoten, die aan vier Israeli’s het leven hebben gekost.

door Ronny Naftaniel

De Europese Unie en de VS hebben begrip voor de Israelische operatie getoond door erop te wijzen dat Israel het recht op zelfverdediging heeft. Wel menen de westerse mogendheden dat Israel zo min mogelijk burgerslachtoffers onder de Palestijnen dient te maken. In Israel zelf is er veel steun voor het optreden van het leger tegen de Palestijnen. Maar liefst 70% van de inwoners staat er achter.

Het is te verdedigen dat Israel zijn grenzen probeert te beschermen tegen raketaanvallen. Verklaarbaar is bovendien dat de regering Sharon in het zicht van Israels voorgenomen terugtrekking uit de Gazastrook Hamas probeert te ontmoedigen. De Palestijnse fundamentalistische terreurorganisatie wil die terugtrekking laten overkomen als een smadelijke terugtocht van de Israelische militairen, die is afgedwongen door het ‘dappere Palestijnse verzet’. Daarom heeft Hamas zijn aanvallen op Israelische burgers en militairen opgevoerd. Israel van zijn kant wil nu Hamas en de Islamitische Jihad hard aanpakken om aan die organisaties duidelijk te maken dat het niet met de staart tussen de benen uit Gaza wegloopt en dat het opgeven van deze landstrook een weloverwogen beslissing is. Bovendien wil Sharon aan zijn eigen regeringscoalitie laten zien dat hij terrorisme geen schijn van kans geeft. 

Het drama van deze op zichzelf correcte politieke overwegingen is, dat de operatie tegen Hamas c.s. moet worden uitgevoerd in een dichtbevolkt vluchtelingenkamp. Daar wonen tienduizenden burgers op elkaar in betonnen flats en woninkjes. Anders dan bij de operaties in het verleden van het Israelische leger op de Westelijke Jordaanoever vechten de Israelische militairen nu niet van huis tot huis. Ze rijden met zo’n 200 tanks door de stegen van het kamp en schieten op een ieder die verdacht is.

De vele burgerslachtoffers zouden de Israeli’s moeten dwingen zich af te vragen hoe lang de operatie van het leger in Gaza nog kan voortduren. Uiteindelijk is voor de morele acceptatie van het geweld het beginsel van de proportionaliteit bepalend. De grens van wat proportioneel is, is bereikt. Nog meer Palestijnse burgerslachtoffers vergroten alleen maar de haat tegen Israel. Dat is een slecht uitgangspunt voor de voorgenomen terugtrekking uit Gaza.