John Kerry weet Israel niet van zijn goede bedoelingen te overtuigen

Woensdagmiddag laat (Nederlandse tijd) heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry een toelichting gegeven op het door de Verenigde Staten niet blokkeren van de anti-israelische VN-Veiligheidsraadresolutie 2334.

Halverwege de avond volgde een resolute afwijzing daarvan door de Israelische premier Benjamin Netanyahu.

 

 

Zie hieronder de boze reactie van premier Netanyahu op de toespraak van Kerry:

De onder luid applaus aangenomen VN-resolutie 2334 verklaart alle Israelische steden, dorpen en stadswijken in gebieden voorbij de ‘Groene Lijn’ (de wapenstilstandslijn van 1949) illegaal, inclusief de Joodse wijk in de Oude Stad van Jeruzalem. Daarmee werden in één klap bijna 600 duizend Israeli’s tot illegale bewoners van die gebieden bestempeld.
Voorts impliceert ‘2334’ dat de Joodse staat de heiligste plaatsen van het Jodendom wederrechtelijk bezet houdt: de zich eveneens in de Oude Stad bevindende Tempelberg en Westmuur.

Utopisch toekomstbeeld
Kerry gaf in zijn toespraak van ruim een uur eerst kritiek op de Palestijnse Autoriteit (PA) van Mahmoud Abbas, maar het merendeel van zijn betoog was een litanie over het handelen van de Israelische regering. De PA maakt zich volgens hem systematisch schuldig aan ophitsing tot en de verheerlijking van geweld tegen Israel. De Israelische regering echter, heeft volgens Kerry met het op grote schaal voor Joden bouwen van woningen in gebieden die de Palestijnen voor een eigen staat claimen, het stichten van een levensvatbare Palestijnse staat inmiddels vrijwel onmogelijk gemaakt. En daarmee “de toekomst” in gevaar gebracht.
Kerry verweet premier Netanyahu de tweestatenoplossing alleen met de mond te belijden, terwijl de Israeli’s volgens hem echt geen andere keus hebben dan juist die oplossing te accepteren. Vervolgens schetste hij zijn toekomstbeeld van een vreedzaam Midden-Oosten, waarin een door een omliggende Arabische staten volledig geaccepteerde Joodse staat een gouden toekomst tegemoet kan zien. “De erkenning van Israel als Joodse staat is jarenlang het Amerikaanse uitgangspunt geweest”, aldus Kerry. “En gebaseerd op mijn gesprekken in de laatste maanden ben ik er absoluut van overtuigd dat vele anderen bereid zijn dat ook te accepteren, vooropgesteld dat de noodzaak van een Palestijnse staat ook geadresseerd wordt.”

Jeruzalem
Kerry ging ook in op het verwijt dat de resolutie de Joodse staat tot illegale bezetter verklaart van de Joodse heiligdommen in Jeruzalem. Dat heikele vraagstuk kan volgens hem opgelost worden door de stad tot gezamenlijke hoofdstad van zowel Israel als een Palestijnse staat te maken. Een nieuwe deling van Jeruzalem sloot hij uit.

Wortel van het conflict
In zijn verhandeling ging Kerry uitgebreid in op de geschiedenis van het Israelisch-Palestijns conflict en het vredesproces, maar kwam hij er niet toe de religieuze wortel van het conflict te benoemen. Ook negeerde hij de weigering van het Palestijnse leiderschap om eerdere, vergaande, Israelische vredesaanbiedingen te aanvaarden en een soevereine Joodse staat daadwerkelijk te accepteren.

Amerikaans belang
Volgens Kerry heeft de regering Obama met het niet blokkeren van de resolutie consistent gehandeld, omdat Washington Joodse nederzettingen in de in 1967 door Israel veroverde gebieden altijd illegaal zou hebben gevonden. Het afwijkende stemgedrag over ‘2334’ was volgens hem onvermijdelijk, omdat de tweestatenoplossing vanwege het Israelische nederzettingenbeleid onmogelijk dreigde te worden. En dat is volgens Kerry niet alleen niet in het belang van Israeli’s en Palestijnen, maar ook niet in het belang van de Verenigde Staten.

Keiharde kritiek
Door de decennia heen heeft Washington Jeruzalem vele malen met een veto ‘gered’ van het aannemen van kritische of vijandige VN-Veiligheidsraadresoluties. Dat de regering-Obama dat juist bij deze cruciale resolutie niet heeft gedaan, was niet alleen aan Israelische zijde aanleiding voor keiharde kritiek.
Aankomend president Donald Trump twitterde dat de regering Obama Israel met respectloze minachting had behandeld. Dat begon volgens Trump al met de Iran-deal. Hij riep Israel op sterk te blijven tijdens de drie weken die Obama nog in functie is. Ook vooraanstaande Democraten en Republikeinen spraken zich in harde bewoordingen uit tegen de handelswijze van de regering Obama.

“Kerry obsessief”
Kort nadat Kerry zijn toespraak had gehouden kwamen nieuwe boze reacties van Israelische kant.
Israels VN-ambassadeur Danny Danon sprak Kerry’s bewering tegen dat het niet blokkeren van de resolutie voor Israels bestwil was gedaan. “Het met de Palestijnen coördineren van anti-Israelische stappen en het bij de Veiligheidsraad bevorderen van eenzijdig tegen Israel gerichte resoluties is geen steun voor Israel, maar het omgekeerde”, aldus Danon. “De regering Obama heeft bij de VN tegen Israel gehandeld en iedere verklaring van het tegendeel is een vertekening van de realiteit. Toespraken, verklaringen en eenzijdige VN-resoluties zullen de vrede in de regio niet bevorderen, maar wel de veroordeling van terrorisme, het stoppen van ophitsing, en het terugkeren naar directe onderhandelingen. De Palestijnen moeten dat begrijpen.”
Minister van Onderwijs Naftali Bennett (Bayit Yehudit) wees Kerry’s pleidooi voor de tweestatenoplossing als volgt van de hand: “Als het aan mij lag zouden wij niet nog een terreurstaat in het hart van het land dulden”.
Oppositieleider Izak Herzog (Zionistische Unie) echter, twitterde: “John Kerry is altijd een grote vriend van Israel geweest en zal dat altijd zijn. Zijn toespraak geeft uitdrukking aan waarachtige zorgen over het welzijn en de toekomst van Israel”.

Amerikaanse reacties
John Kerry kreeg op zijn toespraak ook felle kritiek van partijgenoten. Zo deed de Democratische senator voor New York, Chuck Schumer, kort na de toespraak een spottende verklaring uitgaan waarin hij zijn partijgenoot nog eens herinnerde aan de gevolgen van een eerdere Israelische concessie aan de Palestijnen: “Alhoewel minister Kerry in zijn speech Gaza noemde, lijkt hij de geschiedenis van de [Joodse] nederzettingen in Gaza te hebben vergeten, waar de Israelische regering kolonisten dwong zich uit alle nederzettingen terug te trekken en de Palestijnen daarop antwoordden met het vanuit Gaza afschieten van raketten op Israel. Dat is iets wat Israeli’s van alle politieke kleuren zich nog levendig herinneren.”
Ook de vooraanstaande Joods-Amerikaanse jurist Alan Dershowitz, een verklaard voorstander van de tweestatenoplossing, deed een duit in het zakje. Hij wees er onder andere op dat Kerry wel het Palestijns-Arabische vluchtelingenvraagstuk noemde, maar niet het Joodse. Tijdens en na de Israelische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 werden meer Joden uit Arabische landen verdreven dan Palestijnse Arabieren uit gebieden die nu onderdeel van Israel uitmaken.
Ook over de juridische status van de in 1967 door Israel veroverde gebieden las Dershowitz Kerry de les: “Jordanië veroverde die historisch Joodse gebieden in 1948, toen alle omringende Arabische landen de nieuwe Joodse natie aanvielen in een poging die te vernietigen. Toen Jordanië Israel opnieuw aanviel, in 1967, heroverde Israel deze gebieden en stond Joden toe ernaar terug te keren. Dat is geen illegale bezetting. Dat is een bevrijding. Door geen onderscheid te maken tussen het uitbouwen van nederzettingen diep in de West Bank en het terugveroveren van historisch Joodse gebieden in het hart van Jeruzalem, maakte Kerry dezelfde fundamentele fout die in de Veiligheidsraadresolutie werd gemaakt”, aldus Dershowitz.

Reactie Netanyahu
In een officiële reactie betitelde premier Netanyahu het door Kerry focussen op de nederzettingen als obsessief en stelde hij dat Kerry de wortel van het probleem negeerde. De toespraak van Kerry was volgens de premier bijna net zo partijdig tegen Israel als de door hem naar voren geschoven VN-resolutie. “Ruim een uur lang redeneerde Kerry obsessief over nederzettingen maar raakte hij nauwelijks aan de wortel van het conflict: de Palestijnse weigering een Joodse staat binnen wat voor grenzen dan ook te aanvaarden.” Later zei de premier nog: “Israeli’s hoeven over het belang van vrede niet door buitenlandse leiders de les te worden gelezen”. Netanyahu verklaarde uit te zien naar samenwerking met de aankomende regering-Trump, “teneinde de schade van de resolutie te beperken en hem uiteindelijk te laten intrekken”.

Foto: John Kerry. Bron: US Department of State

 

Bronnen:
Danon rejects Kerry’s assertion that UN abstention was for Israel’s own good
http://www.jpost.com/Breaking-News/Danon-rejects-Kerrys-assertion-that-UN-abstention-was-for-Israels-own-good-476787
http://www.jpost.com/Israel-News/Israeli-politicians-react-to-Kerrys-Middle-East-speech-476788
http://www.jpost.com/Israel-News/Israeli-politicians-react-to-Kerrys-Middle-East-speech-476788
Kerry rips ‘settler agenda’ in speech defending UN vote, Israeli PM fires back
http://www.foxnews.com/politics/2016/12/28/kerry-defends-us-role-in-uns-israel-censure-amid-backlash.html

Watch: PM’s response to Kerry’s speech http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/222450
Alan Dershowitz: John Kerry’s meaningless speech and tragic missed opportunity
http://www.foxnews.com/opinion/2016/12/28/alan-dershowitz-john-kerrys-meaningless-speech-and-tragic-missed-opportunity.html
Top Senate Democrat mocks Kerry after keynote Israel speech
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Top-Senate-Democrat-mocks-Kerry-after-keynote-Israel-speech-476832