Jongeren richten Jong-CIDI op

Dit najaar hebben zo’n 25 jongeren met veel enthousiasme de CIDI-jongerentraining gevolgd. De deelnemers hebben naar aanleiding van de training besloten zich verder politiek actief in te zetten en daartoe Jong-CIDI (dit is nog een werknaam) opgericht. De organisatie wordt een zelfstandige stichting.

Abel Erwteman, verantwoordelijk voor de public relations: "Het is zo belangrijk dat jongeren binnen universiteiten, op scholen, binnen de jongerenorganisaties bereikt worden. Ik wil laten zien dat indien Israel niet in veiligheid kan leven, er geen einde komt aan de belabberde leefomstandigheden van de Palestijnen. Ik wil laten zien dat dat hand in hand gaat." Simone Kukenheim, die de activiteiten gaat plannen, zegt vooral kennis te willen verspreiden: "Het maakt mij niet uit of iemand rechts of links, pro-Palestijns of pro-Israel is, maar ik wil dat men zich op feiten baseert en niet op vooroordelen."

Het nieuwe bestuur wil discussiëren over cruciale zaken zoals het al dan niet opgeven van de nederzettingen en de deling van Jeruzalem. Over het feit dat er uiteindelijk een Palestijnse staat moet komen is het bestuur het en zeker ook dat Israel voor vrede concessies zal moeten doen en compromissen zal moeten sluiten.

"Er is veel te doen", zegt Tali Gross, die secretaris wordt. "We willen in ieder geval discusiefora op universiteiten en binnen studentenverenigingen organiseren, discussiebijeenkomsten bezoeken die over Israel en de Palestijnen in het land worden gehouden en scholen bezoeken." Erwteman: "Ik zou graag zien dat Jong-CIDI een politiek denkplatform wordt voor jongeren."

Activiteiten van Jong-CIDI, zullen zolang er nog geen eigen website is op de CIDI-website worden aangekondigd en via de Israel Nieuwsbrief.