Joodse oorlogsgetroffenen krijgen ieder 14.000 gulden

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 4 dec 2000 RESTITUTIE TWEEDE KAMER

DEN HAAG (ANP) – Joden en halfjoden die in de oorlog op Nederlandse bodem zijn beroofd, krijgen ieder 14.000 gulden van het Bureau Maror-gelden in Den Haag. Als ze zijn overleden, komen hun kinderen, pleegkinderen of partners in aanmerking.

Dat is maandagmiddag in Den Haag bekendgemaakt. Het Bureau Maror-gelden verdeelt namens de twee gelijknamige stichtingen (Maror betekent Bitter kruid) de bedragen die overheid, verzekeraars en effectenhandel ter beschikking hebben gesteld, in totaal 764 miljoen gulden. Het ter beschikking stellen van het geld is een tegemoetkoming wegens het falende ‘rechtsherstel’ na de oorlog.

Maror heeft becijferd dat er bijna 32.000 rechthebbenden zijn. Hij heeft een marge van 15 procent ingebouwd en komt daarmee uit op bijna 36.500 te verdelen porties. Een deel van de 764 miljoen gulden is voor collectieve doelen bestemd.

Voorwaarden

Een rechthebbende op een individuele uitkering moet voor 8 mei 1945 geboren zijn en tussen 10 mei 1940 en 8 mei 1945 minstens enige tijd in Nederland hebben gewoond. Het huidige vaderland of nationaliteit doen er niet toe. De rechthebbende moeten minimaal één joodse ouder hebben, die werd geboren uit twee joodse ouders. De aanvragers hoeven niet aan te tonen voor hoeveel zij werden beroofd.

De uitkeringen zijn in Nederland en Israël belastingvrij, in andere landen moeten rechthebbenden bij de belastingdienst daar informeren. De uitkering wordt ook niet verrekend met huursubsidie, bijstand of gelden uit de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers.

Belangstellenden kunnen tot en met 31 december volgend jaar een aanvraag doen. Aanvragen van mensen van 75 jaar en ouder worden met voorrang behandeld, maar Maror wil alle individuele aanvragen zo snel mogelijk helpen. De organisatie wil de hele operatie, waarin mogelijk een tweede verdeelronde volgt, binnen vier jaar hebben afgerond. De Algemene Rekenkamer houdt toezicht. Degenen die menen recht te hebben op een individuele uitkering kunnen het eenvoudige aanvraagformulier aanvragen via het gratis nummer 00800 62767123 of via internet.