Joodse organisaties: ‘PGGM, schrap Israelische banken van zwarte lijst of onthef ons van verplichting’

IN NEDERLAND / Door: ELISE FRIEDMANN / 13 mrt 2014 BDS HOLOCAUST

PGGM-demo CvIJoodse instellingen die hun pensioenen hebben ondergebracht bij PFZW/PGGM, roepen het fonds opnieuw op om vijf Israelische banken te schrappen van de zwarte lijst. Zolang dit niet gebeurt, willen zij dat het fonds organisaties of individuele werknemers die het oneens zijn met het politieke beleggingsbeleid, ontheft van de verplichte deelneming in de pensioenen die PGGM beheert.

PGGM, dat de pensioenen beheert voor PFZW, zette kort geleden vijf Israelische banken op de zwarte lijst. Daarmee maakt het fonds een politiek gebaar met onze pensioengelden, stelden Joodse instellingen die hun pensioenen hebben ondergebracht bij dit fonds al eerder. Nu het ABP met goede argumenten besloot dat er geen enkele reden is diezelfde banken uit te sluiten, vragen de instellingen in een brief om een verklaring voor het afwijkend besluit van PGGM/PFZW.

Kort na het omstreden besluit hadden Joodse instellingen en andere pensioendeelnemers een eerste gesprek met de voorzitter en directies van PFZW/PGGM. Dat gesprek bevestigde, schrijven zij, dat het besluit is “ingegeven door eenzijdige politieke actiegroepen, via een ethische commissie aan de hand van een instrumentarium dat ‘bij gebrek aan beter’ werd gehanteerd.”

Dat een lid van deze ethische commissie de situatie in het Midden-Oosten gelijkschakelde aan de Duitse bezetting, maakt het ‘onacceptabel om in een dergelijke figuur uw ethisch baken te zien’, schrijven de instellingen.
Veronderstel dat het beëindigen van de Duitse bezetting meer dan 46 jaar zou hebben geduurd, zei professor Cees Flinterman, de ethisch adviseur die erop aandrong om investeringen in Israelische banken te staken, op 28 september 2013. PFZW-bestuursvoorzitter Hans Alders noemde die uitspraak van zijn adviseur ‘ongelukkig’, maar de Joodse instellingen noemen dit een banalisering van de Shoa en zijn bijzonder geraakt door de laconieke reactie van Alders.
 
PFZW en PGGM hebben intussen aangekondigd het hele proces dat tot de plaatsing op de zwarte lijst heeft geleid, grondig te evalueren. De Joodse instellingen echter willen geen evaluatie, maar een herziening van deze politieke uitsluiting van Israelische banken.

Zolang dat niet gebeurt, willen zij dat PFWZ de verplichte pensioendeelname opheft voor organisaties of individuele werknemers die zich niet kunnen verenigen met het politieke beleggingsbeleid van het fonds.

Foto CvI: Christenen voor Israel demonstreren bij het PGGM-hoofdkantoor tegen het eenzijdige politieke besluit