Joodse organisaties plaatsten solidariteitsadvertentie in Jerusalem Post

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 21 jun 2001 CIDI CIJO ISRAEL PA TERRORISME

Recentelijk zijn in de media berichten verschenen als zou er een erosie zijn opgetreden in de traditionele solidariteit tussen Israel en Joodse gemeenschappen in Westerse landen. Die ontwikkeling zou zich uiten in verminderde betrokkenheid en harde kritiek op het handelen van Israelische regeringen.

De representatieve, grote Joodse organisaties in Nederland zijn van mening dat van de hierboven genoemde erosie bij het overgrote deel van de Joodse gemeenschap geen sprake is. Om dat te benadrukken en medelevan te betrachten met de slachtoffers van de bloedige Palestijnse aanslag in Tel Aviv op 1 juni, verscheen in de weekend-editie van de Jerusalem Post van vrijdag 15 juni een paginagrote advertentie met daarin de volgende verklaring:

“De representatieve, grote Joodse organisaties in Nederland veroordelen en zijn ontzet over het voortdurende terrorisme, dat de afgelopen periode opnieuw zo veel Israelische slachtoffers heeft gemaakt.

Namens de vele duizenden leden en begunstigers van onze organisaties betuigen wij ons medeleven met de families van de slachtoffers en wensen wij de gewonden een spoedig herstel toe.

Onderstaande organisaties, die Nederlandse Joden uit alle lagen van de bevolking vertegenwoordigen, religieus en niet religieus, links en rechts, jong en oud, benadrukken dat het overgrote deel van de Nederlandse Joden vierkant achter Israël staat in zijn streven naar vrede.

De Palestijnse Autoriteit dient te stoppen met het zaaien van haat en het aanzetten tot geweld tegen Joden via de Palestijnse media, officiële-, religieuze- en onderwijsinstellingen.
Vredesbesprekingen tussen Israel en het Palestijnse volk behoren zonder bedreiging met geweld, op basis van respect en erkenning, plaats te hebben.”

B’nai B’rith Nederland; Bné Akiwa; Centraal Joods Overleg, bestaande uit: het Centrum Informatie en Documentatie Israël, de Federatie Nederlandse Zionisten, Joods Maatschappelijk Werk, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, het Portugees-Israëlietisch Kerkgenootschap en het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland; Federatie van Liberaal-Joodse Vrouwen in Nederland; Jongerenorganisatie Netzer; Joodse Vrouwenorganisatie Deborah; Moos!; Ichud Haboniem; Magen David Adom Nederland.