Jordanië en Israel klaar voor Red-Dead-kanaal

IN ISRAEL / Door: MIKE DURAND / 27 feb 2015 VS WATER

red dead canalHet startschot voor de uitvoering van de eerste fase van het project dat de Rode Zee met de Dode Zee zal gaan verbinden is eindelijk gegeven. Israel en Jordanië tekenden donderdag 26 februari de overeenkomst ‘Zeeënkanaal’. De eerste fase van het project, waarover al lang wordt gesproken, bestaat uit de bouw van een ontziltingsinstallatie ten noorden van Akaba die water gaat leveren aan de Aravah-regio in Israel en de regio Akaba in Jordanië. Het zilte water dat overblijft na ontzilting wordt door een pijpleiding naar de Dode Zee getransporteerd, om hiermee het waterpeil op stand te houden.

De Israelische minister voor Regionale Samenwerking Silvan Shalom en de Jordaanse minister voor Water en Irrigatie Hazim El-Naser waren de hoofdrolspelers tijdens de ceremonie die werd bij gewoond door hoogwaardigheidsbekleders van beide landen, evenals vertegenwoordigers van de Wereldbank en de Amerikaanse ambassades in Israel en Jordanië.

El-Naser zei dat “Jordanië ingenomen is met de samenwerking” met Israel. Hij gaat ervan uit dat deze samenwerking zal leiden tot versterking van de betrekkingen tussen de landen en de gezamenlijke aanpak van de waterproblematiek in de regio. Shalom zei dat hij “ontroerd” was bij het tekenen van het akkoord om gebroederlijk inspanningen te leveren om het kanaal tussen de zeeën te bouwen. De Israelische minister zei ook dat dit “de belangrijkste en meest belangrijke overeenkomst” is sinds het vredesverdrag met Jordanië.