Kabinet ´zet stevig in op de aanpak van discriminatie´

Tweede KamerNa de schokkende uitspraken over Joden door Turkse jongeren op TV riep CIDI het ministerie van O&W op tot onderzoek naar antisemitische vooroordelen op scholen. De minister reageerde terughoudend, maar er gebeurt inmiddels wel het een en ander. Op 11 juni zit CIDI aan tafel met onder meer minister Asscher (SZW) en de minister of staatssecretaris van Onderwijs voor een rondetafelgesprek over hoe educatie, opvoeding en rolmodellen kunnen bijdragen aan het voorkomen en verminderen van antisemitisme en andere vormen van discriminatie.

Buitenland
Aanleiding voor het gesprek waren uitspraken van Turkse jongens in het programma ´Onbevoegd Gezag´ van 24 februari. “Ik haat Joden. Klaar. Die gedachte kun je niet bij me wegnemen”, zei er een. En: “Wat Hitler met de Joden heeft gedaan, daar ben ik wel mee tevreden.” Antisemitische vooroordelen zijn niet alleen een probleem binnen de Turkse gemeenschap, maar spelen onder jongeren in het algemeen.

Ook blijkt uit onderzoeken gedaan in het buitenland dat vooroordelen over Joden eerder regel zijn dan uitzondering. CIDI werkt op dit moment aan een factsheet waarin de belangrijkste uitkomsten van die onderzoeken worden gecombineerd, zodat die op 11 juni richtlijn kunnen zijn voor het gesprek. CIDI riep naar aanleiding van de uitzending en eerder gepubliceerde internationale onderzoeksresultaten de Minister van Onderwijs Bussemaker op om een landelijk onderzoek in te stellen naar antisemitische vooroordelen onder allochtone en autochtone jongeren in het middelbaar onderwijs.

Actie in Amsterdam?
Het ministerie reageerde terughoudend en laat weten ´stevig in te zetten op de aanpak van discriminatie´ en ´lopende onderzoeken te willen afwachten alvorens nieuwe onderzoeken te starten´.  Ook CIDI is voor actie, maar het moet wel duidelijk worden of beschikbare of voorgestelde oplossingen werken. Dit blijkt niet altijd het geval te zijn. Jaarlijks onderzoek naar de aard en omvang van antisemitische vooroordelen onder jongeren is onmisbaar bij het meten daarvan. CIDI had dezer dagen ook een gesprek met de Amsterdamse wethouder André van Es over deze zaak en over de mogelijkheden voor de gemeente Amsterdam om naast het Haagse traject ook in Amsterdam te ondernemen.