Kabinet acht dat Israel niet meebetaalt aan terroristenuitkeringen "onverstandig"

Het besluit van de Israelische regering om belastinggelden op de Palestijnse Autoriteit in te gaan houden zolang deze door gaat met het betalen van salarissen aan veroordeelde terroristen, acht het Kabinet “onverstandig.” Dat laten ministers Blok en Kaag weten in antwoord op Kamervragen.

Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel.

Onlangs heeft de Israelische Knesset een wet aangenomen waardoor geld ingehouden gaat worden op de PA. Palestijnen die in Israel werken, betalen aan de Israelische autoriteiten inkomstenbelasting. Dit geld maakt Israel vervolgens over aan de PA. Op deze som geld gaat het bedrag ingehouden worden dat de regering van de Palestijnse president Abbas in totaal overmaakt aan terroristen en hun families.

SGP en PVV pleiten voor geldstroombevriezing
Naar aanleiding van dit Israelische besluit en vergelijkbare acties bij Australië en de Verenigde Staten, hadden Kees van der Staaij (SGP) en Raymond de Roon (PVV) Kamervragen ingediend. De twee Kamerleden vroegen zich onder meer af of het niet tijd voor Nederland is om de geldstromen naar de Palestijnse Autoriteit te bevriezen zolang het systeem van betalingen aan veroordeelde terroristen niet aangepast is. 

Kabinet in principe niet tegen betalingen aan gevangenen 
Ministers Stef Blok en Sigrid Kaag zijn het daar niet mee eens. Volgens de bewindspersonen is er sprake van “gedegen waarborgen op de betalingen aan de Palestijnse Autoriteit uit bilaterale programma’s en/of uit programma’s van de EU.” 

Wel geven Blok en Kaag aan dat het kabinet bezorgd is over de betalingen aan terroristen. Deze zorgen zijn overigens niet over de uitkeringen in het algemeen, maar alleen over de hoogte van de betalingen omdat deze toenemen met de duur van de detentie. Het Kabinet erkent dan ook dat dit een “perverse prikkel kan zijn.” Deze bezwaren worden door de PA echter “slechts ter kennisgeving” aangenomen.

De Nederlandse regering pleit echter niet voor een afschaffing van de uitkeringen, maar slechts voor een aanpassing. Minister Blok heeft onlangs nog aan de Tweede Kamer laten weten dat het Kabinet “in principe niet tegen betalingen aan gevangenen en hun families” is, “zolang die transparant zijn en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte, niet op de duur van de detentie.”

Blok en Kaag: Israelisch besluit “onverstandig”
Ministers Blok en Kaag kunnen zich dan ook niet vinden in het Israelische besluit om belastinggelden op de PA in te gaan houden. Dit achten de bewindspersonen “onverstandig.” Dit “in het licht van het belang van een goed functionerende Palestijnse Autoriteit.” De afspraken op basis waarvan Israel de belastinggelden aan de Palestijnen overmaakt, bevatten volgens Blok en Kaag “geen grond voor een dergelijke unilaterale stap door één van de partijen.”

Oftewel, het Nederlandse Kabinet acht het belang van een goed functionerende PA (zover daar überhaupt sprake van is) groter dan het belang de perverse prikkel om zoveel mogelijk Israelische burgers te vermoorden een halt toe te roepen. Blok en Kaag zouden het verstandiger vinden als Israel blijft meebetalen aan de uitkeringen voor de moordenaars van haar eigen volk.