Kabinet: Hezbollah op zwarte lijst

Het kabinet is radicaal van standpunt veranderd over de Libanese organisatie Hezbollah. Minister Bot van Buitenlandse Zaken wil nu dat Hezbollah op de EU-lijst komt van terroristische organisaties en dat alle financiële tegoeden van Hezbollah in de EU worden bevroren.

Het onderscheid tussen de politieke tak en de militaire tak wordt na een onderzoek van de AIVD, dat bijna een jaar duurde, opgeheven. Dat bleek maandag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Overwinning

De ommezwaai van Bot is een overwinning voor CDA, VVD, LPF en SGP, die een jaar geleden in een motie al eisten dat Hezbollah het stempel terroristische organisatie zou krijgen. Bot achtte het toen nog buitengewoon moeilijk om juridisch hard bewijs te leveren voor de band tussen de politieke tak van Hezbollah (met parlementariërs in Libanon) en de militaire tak, die strijdt tegen Israël.

Bot zegde toen uiteindelijk een onderzoek toe, dat recentelijk werd afgerond door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Hieruit bleek dat dat beide takken van Hezbollah worden aangestuurd door een en dezelfde leiding.

CDA en VVD reageerden verheugd op de ommezwaai van Bot. PvdA-Kamerlid Koenders was ,,helemaal niet blij”. Volgens hem heeft het nieuwe standpunt ,,grote gevolgen die we niet kunnen overzien”. Bot zei overigens dat hij niet verwacht dat er binnen de EU snel overeenstemming zal komen over het plaatsen van Hezbollah op de zwarte lijst.