Kabinet is “in principe niet tegen betalingen aan Palestijnse gevangenen”

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 21 aug 2017 PA PALESTIJNEN VS

Het Nederlandse Kabinet is “in principe niet tegen betalingen aan gevangenen” door de Palestijnse Autoriteit. Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders weten in antwoord op Kamervragen door CU-Kamerlid Joël Voordewind.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind had op 10 juli Kamervragen gesteld over uitkeringen door de Palestijnse Autoriteit aan gedetineerden die in Israelische gevangenissen vastzitten. Aanleiding voor deze vragen was de recente uitspraak door de Palestijnse president Mahmoud Abbas dat de uitkeringen aan Palestijnse gevangenen in Israel nooit zullen stoppen. Deze betalingen ziet Voordewind als een “perverse prikkel” voor terroristen om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Hoe hoger de straf, hoe hoger de uitkering namelijk. De CU-politicus vroeg zich daarom af of het Kabinet de mening van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson deelt, namelijk dat de betalingen onacceptabel zijn.

Minister Koenders laat weten dat het Kabinet deze mening niet deelt. Volgens de bewindvoerder is er zowel in de Palestijnse samenleving als de Palestijnse politiek veel steun voor de gevangenen. Het Kabinet is mede daarom “in principe niet tegen betalingen aan gevangenen”. Als voorwaarde stelt Nederland wel dat de uitkeringen transparant en “gebaseerd op sociaaleconomische behoefte, niet op de duur van de detentie” moeten zijn. Koenders is het wel eens met Voordewind dat momenteel de indruk wordt gewekt dat “gewelddadige acties richting Israël worden ondersteund of beloond”.

De salarissen aan Palestijnse gedetineerden in Israelische gevangenen worden formeel niet door de PA, maar door de PLO betaald. Deze door de Palestijnen genomen maatregel noemt Voordewind in zijn Kamervragen “slechts cosmetisch”. Minister Koenders geeft in zijn antwoorden aan het met deze vaststelling eens te zijn. Deze cosmetische verandering draagt namelijk niet bij aan de door het Kabinet gewenste transparantie.

De bewindvoerder heeft aangegeven bereid te zijn de PA aan te spreken op de instandhouding van de “perverse prikkel in dit beloningssysteem”. Het Kabinet zegt samen met gelijkgezinde landen druk te zetten op de Palestijnse leiders om het uitkeringensysteem te veranderen. In antwoord op eerdere Kamervragen werd dit ook al toegezegd.

De Nederlandse regering wil haar financiële steun aan de Palestijnen echter niet als drukmiddel gebruiken. Volgens Koenders zijn er namelijk “voldoende waarborgen” om te voorkomen dat Nederlandse hulp door de PA gebruikt wordt om Palestijnse gevangenen te betalen. Voordewind had aan de minister voorgesteld om steun aan de Palestijnse overheid te verminderen met het bedrag dat aan gevangenenuitkeringen wordt uitgegeven. Koenders is echter bang dat een dergelijke bezuiniging voor een “afnemende dienstverlening” voor de Palestijnen zal zorgen. Nederland gaat dus gewoon door met het financieel steunen van de Palestijnse Autoriteit.

 

Foto: De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en zijn Palestijnse collega Riyad al Maliki. Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Flickr.