Kabinet spreekt afschuw uit over vele slachtoffers Gazastrook

Frans_TimmermansPvdAMinister Timmermans heeft namens het kabinet zijn afschuw uitgesproken over het grote aantal (burger)slachtoffers dat sinds het begin van de Israelische grondoperaties in de Gazastrook is gevallen. Het kabinet roept beide partijen “met klem” op de gewelddadigheden te staken en zich toe te leggen op een politieke oplossing.

Timmermans schreef dit in een Kamerbrief naar aanleiding van schriftelijke vragen over de situatie in de Gazastrook. Alle fracties hadden deelgenomen aan een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op 28 juli en hun zorgen uitgesproken. Niet alleen het optreden van Hamas baarde de fracties zorgen. Ook de tunnels leidde tot vragen. Zo stelde de VVD fractie de vraag of de Nederlandse regering “gelooft” dat deze tunnel is “gegraven om boodschappen te doen” of Israelische “burgerdoelen aan te vallen”. De minister zei hierop dat het bij het kabinet duidelijk is dat deze tunnels worden gegraven om vanuit de Gazastrook “Israel binnen te dringen en aan te vallen”.

De minister roept Israel op zich terughoudend te gedragen om zo het ‘onaanvaardbare’ aantal burgerslachtoffers te beperken. Het kabinet erkent Israels recht op zelfverdediging, maar binnen de grenzen van het internationale recht en proportionaliteit. Het kabinet veroordeelt ook de raketbeschietingen en de aanvallen via tunnels door Hamas en andere groeperingen en roept ook deze groepen op het geweld direct te staken. Het kabinet juicht de inspanningen van Egypte, de VS, Turkije en Qatar, die oproepen tot een staakt-het-vuren, dan ook toe.

De minister uit zijn zorgen over de ontwikkelingen in de gehele regio. Hij spreekt van een crisis in velen landen, waardoor ook de context van het Israelisch-Palestijns conflict verandert. Het is volgens het kabinet nog onduidelijk of dit zal leiden tot een “persistente” oplossing voor dit conflict. De minister schrijft ook dat Nederland zich in blijft zetten om de huidige spiraal van geweld te beëindigen en “aanzet te geven” tot vrede op basis van de tweestaten-oplossing.

Bronnen:

Kamerbrief over schriftelijk overleg Gaza van 31 juli 2014

Bijlagen: Verslag schriftelijk overleg Gaza van 31 juli 2014