Kabinet spreekt zich uit tegen verhogen Palestijnse status VN

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft laten weten dat het kabinet een mogelijk verzoek tot statusverhoging van de Palestijnse Autoriteit binnen de Verenigde Naties niet zal steunen.

Timmermans  stelt dat een dergelijke reactie het vredesproces niet bevordert. Hij gaf donderdagmiddag een verklaring van het kabinetsstandpunt in een open brief aan de Tweede Kamer. Dinsdag had de minister het nieuws al overgebracht aan zijn Palestijnse ambtgenoot Riad al-Malki tijdens een overleg in de Egyptische hoofdstad Cairo.De Palestijnen hebben momenteel als enige de status van ‘other entities’ bij de VN. Dit komt voornamelijk neer op een waarnemende rol.

De Palestijnse vertegenwoordiging in New York heeft op 8 november een conceptresolutie verspreid onder lidstaten om dit op te schroeven naar ‘Observer State’. Deze categorie bestaat momenteel alleen uit de Heilige Stoel. Met een dergelijke ophoging verkrijgen de Palestijnen niet meer rechten, maar het betekent wel een internationale erkenning van de Palestijnse staat. Een eenvoudige meerderheid van 97 stemmen kan dit bewerkstelligen.

Timmermans stelt dat het kabinet geen juridische bezwaren ziet tegen de ophoging van de status. De voornaamste reden om niet voor te stemmen is de mogelijke belemmering van het voorspoedig verlopen van de vredesprocessen. Een dergelijke erkenning zou betekenen dat zowel de Verenigde Staten als Israel harde financiële maatregelen zullen tegen de Palestijnse autoriteit. Dit staat een structurele verbetering van de Palestijnse economie en maatschappij in de weg. Deze ziet het Nederlands kabinet als belangrijker voor een welvarende en vreedzame toekomst dan een ophoging van de status bij de VN.

Nederland zal bovendien proberen de andere EU-leden te overtuigen een zelfde standpunt in te nemen. Alleen op deze manier heeft de Europese diplomatiek het meeste effect volgens Timmermans. Een gezamenlijke stem zal echter uitblijven. Ten slotte herhaalt de minister in de brief ook zijn intentie om bij te blijven dragen aan vrede en veiligheid in het Midden-Oosten. Hierbij zal gebruik moeten worden gemaakt van goede banden met beide partijen maar ook dient er gewerkt te worden aan een nauwe samenwerking tussen de EU en de rest van het Diplomatieke Kwartet. Deze bestaat naast de EU uit de VN, Rusland, en de Verenigde Staten. Deze groep richt zich op een vreedzame en structurele oplossing voor het conflict tussen de Palestijnen en Israel.

Foto: Frans Timmermans, Roel Wijnants Fotografie