Kabinet: UNRWA verleent geen medewerking aan zomerkampen Hamas

Het Kabinet “heeft geen bewijs voor de claim” dat UNRWA medewerking zou verlenen aan door Hamas gerunde zomerkampen in Gaza. Dat laten ministers Stef Blok (VVD) en Sigrid Kaag (D66) weten in antwoord op vragen van PVV-Kamerleden De Roon en Van Weerdenburg.

Eind juli werd in The Algemeiner een artikel gepubliceerd waarin wordt gesteld dat kinderen in Gaza die onderwijs van UNRWA ontvangen, tevens deel hebben genomen aan een zomerkamp van terreurbeweging Hamas. Daarnaast wordt in een documentaire uit 2015 door Hamas-minister van Religieuze Zaken Ismail Radwan gesproken van een goede relatie met UNRWA. Hamas en de VN-organisatie werken op vele niveaus samen, aldus Radwan.

Naar aanleiding hiervan dienden PVV-Kamerleden Raymond de Roon en Danai van Weerdenburg Kamervragen in bij de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. In hun beantwoording laten Blok en Kaag weten dat het Kabinet “geen bewijs” heeft voor de claim uit het artikel of de film. De ministers zeggen daarnaast: “UNRWA verleent geen medewerking aan de zomerkampen van Hamas.” Voor een onderzoek, waar De Roon en Van Weerdenburg naar vroegen, zien de bewindspersonen op het ministerie van Buitenlandse Zaken dan ook geen aanleiding.

Kabinet zet jaarlijkse bijdrage aan UNRWA voort
De PVV-Kamerleden vroegen ook of de ministers bereid waren de jaarlijkse bijdrage aan UNRWA door Nederland voorgoed stop te zetten. Mocht het antwoord op deze vraag “nee” zijn, dan verlangden De Roon en Van Weerdenburg de toezegging dat Nederland “in ieder geval géén extra financiële bijdrage zal leveren om het gat in de UNRWA begroting te dichten.”

In antwoord op deze vraag laten Blok en Kaag weten dat het Kabinet “politisering van humanitaire hulp onwenselijk” acht, zoals al eerder is meegedeeld. Van een toezegging dat geen extra financiële bijdrages geleverd zullen worden aan UNRWA is dan ook geen sprake. Naar aanleiding van een recente EU-raad liet minister Blok in een verslag weten dat er zorgen over de financiering van de VN-organisatie zijn. UNRWA kent momenteel grote financiële tekorten, met name doordat de Verenigde Staten hun subsidies aan de organisatie voor Palestijnse vluchtelingen hebben stopgezet

De jaarlijkse algemene vrijwillige bijdrage aan UNRWA die in de BHOS-begroting is opgenomen bedraagt 13 miljoen euro, zo laten ministers Blok en Kaag weten. Het Kabinet is “voornemens deze jaarlijkse bijdrage ook de komende jaren voort te zetten.” De ministers noemen hierbij “het humanitaire belang van UNRWA-activiteiten.” In de antwoorden valt ook te lezen dat “indien er aanleiding is voor een aanvullende bijdrage aan UNRWA, zoals ook afgelopen jaren het geval was, dan zal het kabinet een afweging maken binnen de bestaande afspraken over humanitaire hulp.”