Kabinet voorstander hervatting Associatieraad met Israël

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 11 nov 2020 EU SGP TWEEDE KAMER

“Het kabinet is voorstander van een hervatting van de Associatieraad met Israël, en laat dit duidelijk horen in de relevante Brusselse gremia”. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan de Tweede Kamer.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september voor Kees van der Staaij (SGP) aandacht voor de Associatieraad met Israël. “Wordt het niet hoog tijd het rustige gesprek en de samenwerking met Israël te zoeken in de Associatieraad”, zo vroeg het SGP-Kamerlid aan premier Mark Rutte. De Associatieraad is bedoeld om de samenwerking tussen de Europese Unie en Israël te versterken, in lijn met het associatieakkoord dat in 1995 gesloten werd. Sinds 2012 heeft echter geen zitting van de raad meer plaatsgevonden.

Premier Rutte antwoordde tijdens de Beschouwingen al dat Nederland voorstander is “van het hervatten van de dialoog met Israël in de Associatieraad”. Volgens Rutte is hier echter overeenstemming over nodig onder alle EU-lidstaten, en blokkeert een aantal EU-lidstaten de hervatting van de dialoog.

Eerder dit jaar werd in het Europees Parlement ook al gevraagd naar hervatting van de Associatieraad met Israël. De Spaanse EU-parlementariër Antonio López-Istúriz White stelde dat vloeiende dialoog met Israël “essentieel” is en wilde weten welke stappen de Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS) voornemens was te nemen ter bevordering hiervan. EU-Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell liet hierop weten dat de EU “toegewijd is aan een regelmatige dialoog zoals afgesproken in het EU-Israël associatieakkoord. “De EU wil graag een vergadering van de Associatieraad plannen zodra onderling een datum kan worden overeengekomen”, aldus Borrell.

In aanvulling op het antwoord van premier Rutte, heeft minister Blok deze week een brief aan de Kamer gestuurd. In deze brief wordt herhaald dat Nederland voorstander is van hervatting van de Associatieraad en dit “duidelijk” laat horen in de relevante Brusselse gremia. De minister van Buitenlandse Zaken stelt dat belangrijk is dat “de EU structureel – en op hoog niveau – met Israël spreekt”. Het gaat hierbij zowel om het invullen geven aan samenwerking als het spreken over kwesties waar de betrokken partijen het niet over eens zijn, waarbij Blok het Israëlisch nederzettingenbeleid als voorbeeld noemt.

EU-lidstaten zijn “al jaren verdeeld” over hervatting van de Associatieraad met Israël, aldus de minister. Blok noemt als optie om het draagvlak te vergroten, de EU-relatie met de Palestijnse Autoriteit te verdiepen. “Het kabinet is bereid om welwillend naar dergelijke voorstellen te kijken die er toe kunnen leiden dat de Associatieraad met Israël weer wordt hervat”, zo sluit de minister af. In de brief wordt echter niet uiteengezet wat een diepere EU-relatie met de PA (waarmee al een interim associatieakkoord is gesloten omtrent handel en samenwerking) direct te maken heeft met het associatieakkoord met Israël.