Kabinet wil politieke steun voor Israel

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 27 dec 2007 EU GAZA HAMAS ISRAEL REGERING

In zijn brief van 4 december aan de Tweede Kamer heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen gepleit voor verdieping van de samenwerking met Israel en voor politieke steun aan de Joodse staat. De brief bevat het kabinetsstandpunt over de recente internationale conferentie over het Midden-Oosten in het Amerikaanse Annapolis, die door Verhagen ‘een politiek succes’ wordt genoemd.

‘Nederland acht het wenselijk dat de EU dit kwetsbare proces proactief en tastbaar ondersteunt. […] Financiële ondersteuning van een Palestijnse staat die tot stand komt op basis van vredesonderhandelingen laat de Palestijnen zien dat het geweldloos nastreven van een eigen staat loont. […] Nederland zal substantieel bijdragen aan de (weder)opbouw van een levensvatbare Palestijnse staat. Daarnaast is politieke steun aan Israel in het proces van groot belang.’

EU-kader
‘Een constructieve opstelling van Israel in het vredesproces dient te worden versterkt door verbreding en verdieping van de samenwerking tussen Israel en de EU op politiek, economisch en technologisch gebied. Israel heeft laten weten de samenwerking graag te willen intensiveren. De regering zal zich hiervoor in EU-kader sterk maken.’

Drie dagen na zijn kamerbrief, op 7 december, beantwoordde Verhagen Kamervragen van Joel Voordewind en Cyntha Ortega-Martijn (beide ChristenUnie) over de voor 29 november geplande maar op het laatste moment als gevolg van luide protesten geannuleerde anti-Israel-conferentie van de vakbonden. Tijdens de conferentie zou een voorstel worden gedaan Israel met een boycot te treffen. Verhagen daarover: ‘Het is van belang een constructieve dialoog met Israel te onderhouden, ook over kwesties als de rechten van arbeiders op de Westelijke Jordaanoever. Sancties en boycots zijn naar mijn mening een ondeugdelijk middel in dit kader. De verantwoordelijkheid voor de arbeiders in de Gazastrook berust op dit moment vooral bij Hamas.’