Kamer stemt voor behoud tweestatenoplossing en rechten Palestijnse minderjarige gevangenen

Vandaag werd over de ingediende moties over het Midden-Oosten vredesproces in de Tweede Kamer gestemd. Alleen een voorstel dat verzoekt om concrete maatregelen ter behoud van de tweestatenoplossing en een voorstel dat Israel oproept te stoppen met het schenden van de rechten van Palestijnse minderjarige gevangenen, konden op een meerderheid in het parlement rekenen.

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu had een motie ingediend die de regering verzoekt “in VN-verband en op EU-niveau draagvlak te verwerven voor meer concrete maatregelen die het behoud van de tweestatenoplossing versterken.” Volgens Kuzu is dit nodig omdat “de Israëlische regering niet alleen de nederzettingen blijft uitbreiden, maar ook steeds meer stappen zet die voorsorteren op annexatie van grote delen van de bezette Westelijke Jordaanoever.” Hierdoor raakt de tweestatenoplossing “in steeds groter gevaar,” aldus het DENK-Kamerlid.

Over Palestijnse stappen die de tweestatenoplossing in gevaar brengen, zoals de antisemitische uitspraken door de Palestijnse president Abbas, werd in het voorstel niet gesproken. Het voorstel werd aangenomen door een ruime meerderheid van de Kamer, met als tegenstemmers SGP, ChristenUnie, PVV en FvD.

Het enige andere voorstel dat in het parlement een meerderheid kon vinden is de motie van SP-Kamerlid Sadet Karabulut over de rechten van Palestijnse minderjarige gevangenen. In haar voorstel constateert Karabulut dat “de rechten van Palestijnse minderjarige gevangenen nog altijd op grote, zelfs toenemende schaal geschonden worden” door de Israelische autoriteiten. Daarom verzoekt de motie de regering “er nogmaals bij Israël op aan te dringen dat er een einde wordt gemaakt aan deze schendingen.”

Blijven resultaten uit, dan moet de regering in internationaal verband steun zoeken “voor het opvoeren van de druk opdat maatregelen ten behoeve van de rechten van Palestijnse minderjarige gevangenen in Israëlische detentie worden genomen.” Het voorstel van Karabulut kon op een meerderheid van de Kamer rekenen, alleen VVD, SGP, ChristenUnie, PVV en FvD stemden tegen. 

Zie hieronder een overzicht van de stemmingen over de moties:

Motie van de leden De Roon en Wilders over geen geld en moeite besteden aan de “tweestatenoplossing” Verworpen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD

 

Motie van het lid De Roon over steun uitspreken voor de Israëlische strijd tegen terroristen Verworpen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD

 

Motie van het lid De Roon over geen steun voor eenzijdig onderzoek naar geweldgebruik door Israëlische troepen Verworpen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD

 

Motie van de leden De Roon en Wilders over de Nederlandse ambassade ook naar Jeruzalem verplaatsen Verworpen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD

 

Gewijzigde motie van het lid Karabulut over ook het geweld van Israël tegen Gazaanse burgerdoelen veroordelen (t.v.v. 23432-454) Verworpen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD

 

Motie van het lid Karabulut over de rechten van Palestijnse minderjarige gevangenen Aangenomen

 VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD

 

Gewijzigde motie van het lid Karabulut over opheffen van de blokkade van Israël tegen Gaza (t.v.v. 23432-456) Verworpen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD

 

Motie van het lid Van Ojik over producten uit bezette gebieden Verworpen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD

 

Motie van het lid Kuzu over met klem veroordelen van Israëlische beschietingen van burgers in Gaza Verworpen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD

 

Motie van het lid Kuzu over het behoud van de tweestatenoplossing Aangenomen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD

 

Motie van het lid Kuzu over de veiligheidssituatie van de Palestijnen in Gaza structureel verbeteren Verworpen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD

 

Motie van het lid Kuzu over het respecteren van de rechten van Palestijnse kinderen door Israël Verworpen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FvD