Kamer verwerpt bijdrage Joodse beveiligingskosten

tweedekamerIn de begroting voor 2014 wordt géén bedrag opgenomen voor een redelijke tegemoetkoming in de onevenredig hoge beveiligingskosten van (Joodse) instellingen. Een amendement van Segers (CU) en Van der Staaij (SGP) is donderdag bij de stemming verworpen: bekijk hier de stemming, alleen SGP, PVV en ChristenUnie stemden hiervoor. De gemeente Amsterdam trekt hiervoor wel een bedrag uit, vooral dankzij de inspanningen van VVD-duoraadslid Stefan de Bruijn. In de Kamer stemde de VVD tegen het amendement over beveiliging.

Andere interessantie moties naar aanleiding van de begrotigen waarover dinsdag en donderdag is gestemd waren, naast die over de terroristensalarissen die 3 december werd aangenomen:

– Een motie van Van Bommel (SP) die de regering verzocht om bij het starten van het samenwerkingsforum met Israël de nederzettingeneconomie expliciet van deze overeenkomst uit te sluiten, is 3 december verworpen: voor de motie stemden PvdA, SP, D66, GL, 50plus en PvdD.

– Bij de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd dinsdag de motie verworpen van Van Klaveren (PVV) die de regering verzocht te onderzoeken hoeveel Nederlands geld wordt besteed aan de anti-Israëlische propaganda door gesubsidieerde hulpclubs, zoals Oxfam Novib, ICCO en Cordaid. Alleen PVV, SGP en Bontes stemden voor.

Donderdag zou ook gestemd worden over een amendement van Voordewind (CU) om binnen de begroting voor Vrede en Veiligheid €1 miljoen van de €65 miljoen die de PA in de periode 2012-2015 van Nederland zal ontvangen, gericht in te zetten voor projecten die samenwerking en verzoening van ‘onderop’ bevorderen. Het amendement is ingetrokken. Dit gebeurt doorgaans wanneer duidelijk is dat er onvoldoende steun zal zijn.