Kamer: zorg dat terroristenbonussen stoppen

AbbasMetGevangenenHet moet afgelopen zijn met het betalen van bonussen en hoge salarissen aan Palestijnse terroristen in Israelische gevangenissen, vindt de Tweede Kamer. Een gisteren ingediende motie van Joel Voordewind (CU) en Kees van der Staaij (SGP) vraagt minister Timmermans om er zelf en samen met zijn collega’s binnen de EU alles aan te doen om de Palestijnse Autoriteit hiermee te laten stoppen. De motie is kamerbreed aangenomen.

Voordewind had al eerder een motie ingediend die de minister aanspoorde om een eind te maken aan deze praktijken, waarbij veroordeelde Palestijnse terroristen meer geld ontvangen van de PA naarmate hun misdaden zwaarder zijn en dus hun straf hoger is. De motie van gisteren breidt dit uit: ook binnen de EU moet hieraan worden gewerkt. De EU is de grootste subsidiënt van de PA. Bovendien vraagt de motie om een rapportage vóór de bespreking van de Rijksbegroting in 2015 (zie de tekst van deze motie onderaan).

Voordewind is tevreden over het aannemen van deze motie: “Het kan niet zo zijn dat de daders van de gruwelijke moord op de drie tieners beloond gaan worden met grote bonussen, mede betaald door Nederland en de EU”, zegt hij. “Dit moet zo spoedig mogelijk stoppen.”

Ook Van der Staaij vindt dat hier nodig een eind aan moet komen. “Dit is geen bijstand meer, dit zijn top-ambtenarensalarissen voor deze regio”, zegt hij. “Stop daarmee, want het is aanmoediging van terrorisme.” Bekijk hieronder het filmpje waarin Van der Staaij uitlegt waar het om gaat.

 

 

De volledige tekst van de motie:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de Palestijnse Autoriteit sinds 2011 geld overmaakt aan veroordeelde Palestijnen in Israelische gevangenissen;
overwegende dat deze gelden tot een perverse prikkel kunnen leiden waarbij criminaliteit en terrorisme worden beloond;
verzoekt de regering zich ook in EU-verband in te spannen voor de beëindiging an het Palestijnse beleid t.a.v. betalingen aan Palestijnse gevangenen;
verzoekt de regering voorts de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind
Van der Staaij

Film: Ernst Lissauer/Novum
Foto: Abbas begroet vrijgelaten gevangenen als helden