Kamerleden bezorgd over toenemend antisemitisme

De Tweede-Kamerleden Van der Staaij (SGP), Rouvoet (ChristenUnie) en Teeven (Leefbaar Nederland) hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie vragen gesteld over ‘de toenemende antisemitische uitlatingen in demonstraties en debatten over het Midden-Oosten’.

De kamerleden willen van de ministers weten hoe het staat met de uitvoering van de door de ministers toegezegde maatregelen ter voorkoming van antisemitisme; op welke wijze de organisatoren van demonstraties aangesproken worden op het voorkomen van antisemitische uitingen, zoals het roepen van leuzen en het vertonen van hakenkruizen; en of er ook in strafrechtelijk opzicht voortvarend tegen antisemitische uitingen wordt opgetreden. De minister werd voorts gevraagd hoe hij wil voorkomen dat het maatschappelijk debat over het Midden-Oosten ‘wordt vervuild met antisemitische uitingen’ en of er inmiddels rechtstreekse contacten bestaan met groepen die zich eerder aan antisemitische uitingen hebben schuldige gemaakt, zoals bepaalde groepen Marokkaanse jongeren.

Tenslotte willen de Kamerleden weten wat de ministers vinden van de recente uitspraken van de echtgenote van de president van de Europese Centrale Bank, mevrouw Duisenberg, waaronder met name het noemen van een aantal van zes miljoen handtekeningen’. Bent u van mening dat die uitspraken onzorgvuldig en ongepast zijn en bent u daarom bereid om afstand te nemen van deze uitlatingen? zo vragen de kamerleden.