Kamerverkiezingen

Zoals gebruikelijk zal CIDI voor de Tweede Kamerverkiezingen een debat met de verschillende fractiewoordvoerders organiseren over Israel, Iran en de rest van het Midden-Oosten. In deze Nieuwsbrief vindt u de nodige informatie hierover. Daarnaast treft u de standpunten van de politieke partijen aan, zoals die in hun verkiezingsprogramma’s zijn weergegeven. Onvermijdelijk krijgen we bij CIDI dan nog altijd de vraag voorgelegd: “Op welke partij moet ik op 9 juni stemmen?” En zoals altijd luidt het antwoord dat wij daar geen advies over uitbrengen. CIDI is als organisatie politiek neutraal. Wij beoordelen het Nederlandse midden-Oosten beleid op wat de politici daadwerkelijk zeggen en doen en daarbij schromen we niet, indien nodig kritiek te uiten.

Maar aan stemadviezen vooraf doen we niet. We zijn er van overtuigd dat CIDI vrienden genoeg politiek bewust zijn om gevolgd te hebben hoe de partijen zich de afgelopen periode hebben opgesteld en verdeer kunnen zij hun beeld completeren met de verkiezingsprogramma’s en het debat dat we op 1 juni in de Balie in Amsterdam organiseren. Bovendien weten we dat onze vrienden en andere ondersteuners Israel en de Joodse Gemeenschap heel belangrijk vinden, maar dat dit voor velen niet de enige onderwerpen zijn, waarop ze hun stem baseren. Desalniettemin hebben in de afgelopen tijd diverse media, met wisselend succes overigens, geprobeerd CIDI medewerkers en bestuursleden uitspraken te ontlokken over hun voorkeuren. Voor zover zij daarin zijn meegegaan, ging dat altijd om hun persoonlijke zienswijze of keuze, die absoluut losstaat van de neutrale positie die CIDI inneemt.

Bij ons als organisatie staat voorop dat we streven naar een rechtvaardige oplossing van het Arabisch-Israelisch conflict, gebaseerd op de erkenning van Israel als veilige Joodse staat en de oprichting van een levensvatbare Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en Gazastrook. We keren ons tegen het eenzijdige ‘bashen’ van Israel en tegen alle vormen van racisme en antisemitisme. Dit zijn voor ons de minimum voorwaarden waaraan we de Nederlandse politieke partijen toetsen en zullen blijven toetsen.

Daarnaast worstelen we in Nederland met de gevolgen van een mondiale financiële crisis die nu Zuid-Europa in zijn greep heeft, met een Iraanse nucleaire dreiging die het hele Midden-Oosten en zelfs Europa kan treffen en met een aantal andere politieke en ecologische vraagstukken in de wereld. Dit kan geen enkele Nederlandse regering alleen oplossen, daarvoor is internationale samenwerking nodig. Daarom dienen kiezers ook goed te overwegen welke partijen en politici daarvoor het meest geschikt zijn. Ga dus vooral stemmen op 9 juni en maak goed gebruik van het democratische recht dat iedere Nederlandse heeft.

door Ronny Naftaniel