Kamervragen over het vertrek van de VS uit de VN-Mensenrechtenraad

SGP, ChristenUnie en PVV hebben begrip voor het besluit van de VS om het Amerikaanse lidmaatschap bij de VN-Mensenrechtenraad op te zeggen. Daarom hebben zij Kamervragen ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken.

Aanfluiting
De Kamerleden vinden de VN-Mensenrechtenraad een aanfluiting. “Je ziet dat de mensenrechtenraad erg vooringenomen is als het gaat om Israël. Dat is extra schrijnend als je ziet dat het democratische Israël wordt aangevallen door landen waar democratie en mensenrechten vertrapt worden.” Aldus SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. “Daarom wil ik dat Nederland zich hier ook op bezint. Een mensenrechtenraad die vol zit met mensenrechtenschenders schaadt de zaak van de mensenrechten meer dan dat die iets goeds oplevert.” 

Onevenwichtig en eenzijdig
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind vindt het Amerikaanse vertrek uit de VN-mensenrechtenraad terecht. “De samenstelling van de VN Mensenrechtenraad wordt er met het vertrek van de Verenigde Staten niet beter op,” zo laat Voordewind weten. “Maar ik heb er wel begrip voor. ‘Israël en de mensenrechten’ is een vast onderdeel op de agenda, terwijl de rol van Hamas niet eens onderzocht wordt. Israël is vaker veroordeeld dan alle andere landen bij elkaar. Dat is onevenwichtig en eenzijdig. Deze stap van de Amerikanen is een kans om de samenstelling en de werkwijze van de UNHRC tegen het licht te houden en te hervormen.” 

Brandweerkorps vol met pyromanen
Tijdens een Algemeen Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken op 20 juni, liet Kamerlid Raymond de Roon weten dat de PVV het Amerikaanse vertrek zeer begrijpelijk vindt. “De VN-mensenrechtenraad heeft wel wat van een brandweerkorps vol met pyromanen,” doelend op notoire mensenrechtenschendende leden als Saoedi-Arabië en China. “Israël, een democratische rechtsstaat en voorvechter als het gaat om mensenrechten, wordt stelselmatig als enige uitgezocht, geïsoleerd onderzocht en veroordeeld,” aldus De Roon.

Minister Blok herkent kritiek
Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok liet tijdens het Algemeen Overleg weten veel van de kritiek te herkennen die de VS uiten op de VN-mensenrechtenraad. Desondanks betreurt hij het Amerikaanse vertrek. Volgens de minister is het beter om van binnenuit te werken aan hervorming en is dat dan ook de inzet van Nederland. Het is nu nog wachten op de beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen.

20180620 – Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij, De Roon en Voordewind aan minister Blok van Buitenlandse Zaken over het vertrek van de Verenigde Staten uit de VN-Mensenrechtenraad

  1. Kent u het bericht “U.S. withdraws from U.N. Human Rights Council over perceived bias against Israel”?[1]
  2. Hoe waardeert de minister de achterliggende kritiek van de Verenigde Staten op de VN-Mensenrechtenraad als organisatie die vooringenomen kritisch is jegens Israël, en notoire mensenrechtenschenders als lid toelaat?
  3. Beaamt u dat mensenrechten op deze manier niet bevorderd, maar veeleer ondermijnd worden?
  4. Beaamt u dat lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad, met als reden het behoud van invloed en inspraak tegenover lidstaten die als notoire mensenrechtenschenders bekend staan, ook bij kan dragen aan het legitimeren van ongeloofwaardig en eenzijdig mensenrechtenbeleid?
  5. Wat is door de VS, Nederland en andere (voormalig) leden van dit VN-orgaan gedaan om genoemde tekortkomingen van de VN-Mensenrechtenraad te beëindigen?
  6. Welke stappen overweegt Nederland naar aanleiding van de beslissing van de VS? Bent u bereid om de VS, ook in VN-verband, bij te vallen, en de opportuniteit van een mogelijk toekomstig Nederlands lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad te heroverwegen?

[1] https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-expected-to-back-away-from-un-human-rights-council/2018/06/19/a49c2d0c-733c-11e8-b4b7-308400242c2e_story.html?utm_term=.bd8f21a5499b