Kamervragen over Turkse paspoorten voor Hamas-terroristen

Naar aanleiding van berichtgeving dat Turkije paspoorten heeft gegeven aan Hamas-terroristen, heeft Kees van der Staaij (SGP) Kamervragen ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken.

De Turkse president Recep Erdoğan ontving op 22 augustus een Hamas-delegatie.

Volgens de Britse krant The Telegraph heeft Turkije burgerschap verleend aan leden van een cel van de Palestijnse terreurbeweging Hamas. De krant stelt dat ten minste 7 Hamas-leden Turkse paspoorten hebben ontvangen, en nog eens vijf leden momenteel in het proces zitten voor de aanvraag van Turks burgerschap. Eerder schreef The Telegraph al dat leden van de Palestijnse terreurbeweging door Turkije toegestaan worden vanuit Istanboel aanslagen te plannen.

Het zou om de meest hooggeplaatste leden van Hamas buiten de Gazastrook gaan. Ze zamelen actief fondsen in en geven terroristen opdrachten voor aanslagen, zo valt in The Telegraph te lezen. Met de Turkse paspoorten kunnen de Hamas-leden vrijer reizen en vormen zij een gevaar voor landen die Hamas als terreurbeweging aanduiden.

Een diplomaat op de Israëlische ambassade in Turkije bevestigt de gang van zaken. Een woordvoerder van de Turkse regering ontkent echter de berichtgeving, en spreekt van een “ongegronde claim tegen Turkije door een buitenlandse regering”.

Afgelopen zaterdag had de Turkse president een ontmoeting met een Hamas-delegatie. Bij het overleg waren Hamas-voorzitter Ismail Haniyeh en Saleh al-Arouri – een commandant van de terreurgroep die een prijs van vijf miljoen dollar op zijn hoofd heeft staan – aanwezig. Een veroordeling van de ontmoeting door het Amerikaanse State Department werd door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken afgedaan als het “dienen van de belangen van Israël”.

Naar aanleiding van de berichtgeving over Turkse paspoorten voor Hamas-terroristen, heeft Kees van der Staaij (SGP) Kamervragen ingediend:

 

2020Z15105
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Turkse paspoorten voor Hamas-terroristen (ingezonden 27 augustus 2020).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel «Turkey grants citizenship to Hamas operatives plotting terror attacks from Istanbul»?

Vraag 2
Klopt het dat Turkije paspoorten uitreikt aan leden van Hamas, een terreurorganisatie die ook op de EU-terrorismelijst staat? Geldt dit ook voor leden van andere terreurorganisaties?

Vraag 3
In hoeverre en op welke manieren ondersteunt of faciliteert de Turkse staat ook (leden van) andere organisaties die op Europese en internationale terreurlijsten staan?

Vraag 4
Beaamt u dat de Turkse houding tegenover Hamas-terroristen een acuut veiligheidsrisico vormt voor de staat Israël? Staat Turkije bijvoorbeeld – passief of actief – toe dat Hamas vanuit Turks grondgebied aanslagen op Israël of Israëliërs organiseert?

Vraag 5
Beaamt u dat bezit van een Turks paspoort het voor deze terroristen vergemakkelijkt om, al dan niet onder andere (valse) namen, de Europese Unie en ook Nederland te bereiken?

Vraag 6
In hoeverre ondermijnt NAVO-lid Turkije hiermee de geloofwaardigheid en collectieve veiligheid van de gehele NAVO?

Vraag 7
Bevestigt de opstelling van Turkije in dezen dat van visumvrij reizen voor Turkse burgers naar de EU absoluut geen sprake kan zijn, alleen al vanwege het extra risico voor de nationale, Europese en internationale veiligheid?

Vraag 8
Is of wordt op regeringsniveau met Turkije besproken dat Turkije afziet van het uitreiken van paspoorten aan leden van organisaties zoals Hamas, en afziet van iedere vorm van steun, hulp of gedogen van (leden van) organisaties op de Europese terrorismelijst?

Vraag 9
Bent u bereid genoemde misstanden en veiligheidsrisico’s voor Israël, Nederland, de EU en de NAVO ook te agenderen tijdens bilaterale en collectieve overleggen met uw collega’s binnen de EU en de NAVO, teneinde te komen tot effectieve tegenmaatregelen?