Kamervragen over versnelde Nederlandse bijdrage aan UNRWA

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 19 jan 2018 CDA CU TWEEDE KAMER VN VVD

Bron: risastla / Flickr.Naar aanleiding van het besluit van Minister Kaag om de Nederlandse jaarbijdrage aan de Palestijnse vluchtelingenorganisatie UNRWA te versnellen, hebben Kamerleden Joël Voordewind (CU), Bente Becker (VVD) en Anne Kuik (CDA) vragen ingediend. Lees hieronder de Kamervragen:

Vragen van de leden Voordewind (CU), Becker (VVD) en Kuik (CDA) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het naar voren halen van de Nederlandse bijdrage aan UNRWA

  1. Kunt u uitleggen waarom u van mening bent dat Nederland de door toedoen van de Amerikaanse regering ontstane gaten in de begroting van UNRWA zou moeten dichten? Is er ook sprake van een specifieke financieringsbehoefte bij UNRWA die deze directe aanvulling van Nederlandse zijde noodzakelijk maakt? Welke concrete nadelige (humanitaire) effecten beoogt u hiermee te voorkomen?
  2. Kunt u een inschatting maken welke gevolgen deze versnelde betaling heeft voor de precaire verhoudingen tussen Israël en de PA en de positie van Nederland? 
  3. Welke mogelijke gevolgen heeft het direct overnemen van een door de VS bewust gestaakte subsidie op de begroting van UNWRA, in de relatie met de VS en Israel?
  4. Welke andere EU-lidstaten hebben eveneens een bijdrage toegezegd en van welke omvang? Is er sprake van afstemming of overleg geweest met uw collega’s binnen de EU? En zo ja, wat was hier de uitkomst van? Zo nee, waarom niet?
  5. Is er door de Palestijnse Autoriteit en/of UNWRA eerst een beroep gedaan op de Arabische en andere regionale partners zoals Saoedi-Arabië, Turkije, Qatar en Koeweit, om de gaten in de begroting van UNRWA te dichten, aangezien Nederland al één van de grootste donoren is? Zo ja, hoe reageerden de Arabische en regionale partners? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke precedentwerking schept deze versnelde betaling voor vermindering van mogelijke andere hulpgelden door de Amerikanen? Overweegt u andere kasschuiven of bezuinigingen van de Amerikaanse regering ook op te vullen? Zo ja, welke hebt u op dit moment in overweging? Zo nee, waarom niet? 
  7. Is er overwogen om voor de versnelde betaling EU vertegenwoordiger Mogherini dit eerst te laten aankaarten bij de Trump-regering voordat er al over wordt gegaan tot betalingen? Zo nee, waarom niet?
  8. Waarom kiest u ervoor om 13 miljoen euro versneld te besteden aan UNRWA, terwijl er zoveel andere urgente groepen denkbaar zijn die versneld hulp kunnen gebruiken?
  9. Indien UNRWA aan het einde van het jaar weer geld tekort komt, bent u dan weer voornemens om hun middelen aan te vullen? 
  10. Bent u bekend met de zorg dat UNRWA de Palestijnse vluchtelingen in haar verzorgingsgebied niet alleen perspectief biedt, maar ook enkele malen betrokken is (geweest) bij de opslag van wapens en bij haatzaaiing en vijanddenken? Gebruikt Nederland de positie als grote donor om deze zorgen te adresseren en om te voorkomen dat UNRWA enerzijds de voor de Gazanen zo bitter noodzakelijke voorzieningen biedt, maar anderzijds – in sommige gevallen – ook het conflict blijft voeden?