Knessetlid Odeh in opspraak

Het Israelische OM overweegt Knessetlid en leider van de Gezamenlijke (Arabische) Lijst Ayman Odeh te vervolgen voor aanzetten tot haat tegen de politie. In een videotoespraak, opgenomen in Jeruzalem met de Damascus-Poort als achtergrond, riep hij Arabische medewerkers van de veiligheidsdiensten op de wapen neer te leggen en “niet tegen hun eigen volk op te treden”.

Ordehandhaving rond de Tempelberg

Het gaat om politieagenten en leden van de zogenaamde grenspolitie. Zij worden ingezet om de orde te bewaken in de oude stad van Jeruzalem en in het bijzonder rondom de Tempelberg. In principe komen ze niet op de Tempelberg zelf, met uitzondering van uit de hand lopende ordeverstoringen die dat vereisen, zoals vorig jaar het geval was  tijdens ramadan. Dit met het oog op het verlagen van spanningen die zouden kunnen ontstaan door agenten in te zetten die de Arabische taal machtig zijn, maar ook beter de gebruiken kennen en begrijpen. Met Ramadan komen er tienduizenden moslims  naar Jeruzalem om te bidden in de Al Aqsamoskee, na de Ka’aba in Mekka en de Moskee van de Profeet in Medina de heiligste plaats van de islam. Moslims geloven dat de Rotskoepel de plaats is waaruit de profeet Mohammad op de rug van het hemelse dier Buraq zijn Nachtreis naar de hemel begon. Joden geloven dat dit de plaats is waar Abraham in opdracht van God zijn zoon Isaak moest offeren. In de oude stad van Jeruzalem, op een steen worp afstand van de Tempelberg, staat ook de Heilig Grafkerk.

Ramadan, Pasen en Pesach tegelijk

Dit jaar vallen de feestdagen samen: ramadan op 1 april en duurt ene hele (maan)maand, Pesach start op 15 april en Pasen op 17 april. Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag maar ook de Seideravond,. hiervoor trekken Joden en christenen in grote getalen naar de heilige stad. Een recept voor spanningen, helaas. 

Knessetlid Odeh, die hiermee ook een grote smet legde op zijn gematigde, verzoeningsgezinde imago, riep de Israelische Arabieren op zich solidair te tonen met hun Palestijnse broeders. Hij zei dat zij door het neerleggen van hun functies de komst van een Palestijnse staat zouden bespoedigen. Odehs uitspraak is met verbijstering en boosheid in Israel ontvangen. Het is evident dat de orde in en om de Tempelberg, en elders, gehandhaafd moet worden, zeker tijdens de ramadan. Had hij liever dat Joodse soldaten dit zouden doen? De situatie illustreert hoe complex de omgang in Jeruzalem is; enerzijds probeert de Israelische regering gelovigen hun vrijheid te gunnen en anderzijds is de politie verplicht om te zorgen dat de orde wordt gehandhaafd en dat er geen ongelukken of rellen ontstaan. Deze waren er de afgelopen dagen, maar de politie wist ze juist te sussen, tot ieders opluchting.

Gemengde gevoelens jegens de politie als oorzaak voor criminaliteit

Israelische politici hebben Odehs oproep unaniem veroordeeld, van links tot rechts. Met deze oproep maakt hij het bijna onmogelijk om het dagelijks leven in Jeruzalem normaal te laten verlopen. De rust moet gewaarborgd worden,  zeker in deze tijden van grote spanningen. Odehs uitspraak werpt ook licht op een nog grotere dilemma: het probleem van criminaliteit in de Israelische Arabische dorpen, een steeds groter en schrijnender probleem. Vaak wordt er met een beschuldigende vinger naar de Israelische politiek gewezen, zij zouden de Arabieren verwaarlozen, en het stiekem goed vinden. In feite was het een lange tijd bijna onmogelijk om een politiebureau in Arabische dorpen te vestigen, vanwege het wantrouwen jegens de Israelische politie. Dit, in combinatie met de aanwezigheid van een zeer grote hoeveelheid wapens, vaak van het leger gestolen, leidde tot een groeiende onveiligheid in de Arabisch Israelische steden en dorpen. Criminelen, en in het bijzonder de georganiseerde misdaad, kregen steeds meer macht. Daarnaast is de cultuur een cultuur van vetes, die vaak een ketting van wederzijdse wraakmoorden veroorzaakt, met als gevolg een zeer hoog aantal moorden, soms ook van onschuldige medeburgers.

De uitspraak van Odeh illustreert en verergert het probleem; het was al moeilijk om Arabische politieagenten te rekruteren maar door de woorden van de leider van de grootste Arabische  partij in de Knesset zal het nóg moeilijker worden. Tevens is het wantrouwen jegens de politie gestimuleerd, iets wat tot een onmogelijke situatie kan leiden.

Ayman Odeh voor de Damascuspoort

Opvallend genoeg blijkt uit zeer recente peilingen dat de Arabisch-Israelische bevolking een andere mening is toegedaan. Niet alleen willen zij meer aanwezigheid van politie (het aantal politiebureaus in de dorpen en steden steeg dan ook het afgelopen jaar), ruim de helft van hen wil zelfs dat de Israelische Shin Bet (binnenlandse veiligheidsdienst) een rol krijgt in de bestrijding van criminaliteit, zelfs gebruikmakend van methoden die nu alleen voor het opsporen van terroristen worden ingezet.