Kritiek van UN Watch levert woedende reactie van voorzitter op

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 5 apr 2007 EU HAMAS IRAN PALESTIJNEN VN VS

VN-Mensenrechtenraad richt zich alleen op Israel

De directeur van de niet-gouvernementele organisatie UN Watch schreef op 23 maart geschiedenis als de eerste woordvoerder die niet door de voorzitter bedankt werd voor zijn toespraak tot de vorig jaar ingestelde Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN). Het pleidooi van Hillel Neuer om mensenrechtenschendingen wereldwijd aan de orde te stellen wekte de woede op van de voorzitter, Louis Alfonso De Alba, die Neuer toevoegde: “Ik zal voor deze verklaring niet bedanken […]” en “Ik zal vergelijkbare verklaringen in de Raad niet toestaan”.

In 2006 kwam er, na zestig jaar een einde aan de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. In de laatste jaren was de kritiek op het orgaan steeds heviger geworden, niet in de laatste plaats omdat de mensenrechtencommissie amper resultaten boekte en verworden was tot niet meer dan een geïnstitutionaliseerd praatforum, waarin de meest grove schenders van mensenrechten het hoogste woord voerden en met name Israel aan de lopende band werd gekapitteld. Zo was in 2005 de helft van het totaal aangenomen resoluties aan Israel gewijd. Notoire mensenrechtenschenders als Cuba, Birma en Noord-Korea kregen elk één resolutie aan hun broek.

Die hoge mate van politisering leidde ertoe dat Kofi Annan in 2005 verzuchtte dat de Commissie zodanig aan geloofwaardigheid had ingeboet dat ze eigenlijk de hele VN te schande maakte.

Een nieuw beleid?
Resolutie 60/251 van de Algemene Vergadering van de VN zorgde ervoor dat er een Mensenrechtenraad kwam, die vorig jaar zomer haar werk begon. Deze opvolger voor de Mensenrechtencommissie zou slagvaardiger worden en écht aan de slag gaan om de mensenrechten op de wereldagenda te zetten. Volgens genoemde resolutie hebben alle staten, met inachtneming van hun diversiteit op het gebied van cultuur, religie en geschiedenis, de plicht om mensenrechten en de fundamentele vrijheden te beschermen én te bevorderen. De Mensenrechtenraad bestaat uit 47 leden. Elk lid van de VN komt in aanmerking voor lidmaatschap, de leden worden door de Algemene Vergadering volgens het principe van geografische spreiding gekozen. Nederland maakt op dit moment deel uit van de Raad.

Israel en Soedan
Volgens de oprichtingsresolutie is de Raad gehouden om mensenrechtenschendingen, inclusief grove en systematische schendingen, aan de orde te stellen en aanbevelingen te doen. De Mensenrechtenraad moet onpartijdig, objectief en niet-selectief te werk gaan en de internationale dialoog en samenwerking bevorderen.

Van deze nobele ambities is in de praktijk niets terecht gekomen. In het eerste half jaar dat hij operationeel was heeft de Raad welgeteld één land ter verantwoording geroepen: Israel. Er werden zes resoluties aangenomen waarin harde woorden over Israel werden gebezigd en er werden zelfs drie complete sessies aan de Joodse staat gewijd.

Slechts één ander land kon naast Israel rekenen op een ‘eigen’ conceptresolutie – die het uiteindelijk niet haalde: Soedan. De voorgestelde resolutie riep de Soedanese regering op om degenen die zich schuldig maakten aan moord, verkrachting en geweld tegen burgers in de provincie Darfur te vervolgen. Met 22 stemmen tegen en 20 voor werd de resolutie, een initiatief van de Canada en de EU, verworpen.., waardoor Soedan vrij uitging.

Tirades tegen Israel
De vergaderingen van de Mensen-rechtenraad worden veelal gekenmerkt door tirades tegen Israel. Afgelopen week bereikte de Raad een dieptepunt toen de voorzitter voor het eerst weigerde om een spreker te bedanken voor zijn bijdrage. Verschillende internationale media, waaronder de New York Sun spraken hier schande van; in de Nederlandse kranten kwam het item overigens niet aan de orde. Op de website van UN Watch is zowel de gewraakte toespraak als de reactie van de voorzitter te zien: http://www.unwatch.org.

Wat gebeurde er precies?
De directeur van UN Watch, een niet-gouvernementele organisatie die als officiële waarnemer bij de VN is geaccrediteerd, sprak de in Genève aanwezige delegaties bij de Mensenrechtenraad toe. Hillel Neuer vroeg zich af wat er van de droom van mensen als Eleanor Roosevelt terecht was gekomen, nadat zij zestig jaar geleden geijverd hadden voor de oprichting van een Mensen-rechtenraad. Hij vroeg aandacht voor mensenrechtenschendingen in Darfur, Tsjetsjenië en Tibet en wees erop dat iedereen – inclusief de landen die betrokken zijn bij deze schendingen – druk doende is Israel te veroordelen en de Palestijnse mensenrechtensituatie als schaamlap gebruikt om mensenrechtenschendingen in eigen land te verdedigen of onder tafel te vegen.

Delegitimatie van Israel
Hillel Neuer benadrukte dat de leden van de Raad die Israel keer op keer veroordelen niets geven om de rechten van de Palestijnen, maar die als excuus gebruiken om grove schendingen elders niet te benoemen.

“[Deze Raad] heeft de ene na de andere resolutie aangenomen die één enkele staat veroordeelt: Israel. […] De rest van de wereld – vele miljoenen slachtoffers, in 191 landen – blijven genegeerd. Dus ja, deze Raad doet iets. En de dictators in het Midden-Oosten, die deze campagne orkestreren, zullen zeggen dat dit een goede zaak is. Dat zij uit zijn op de bescherming van mensenrechten, Palestijnse rechten. […] Maar geven deze zelfbenoemde verdedigers echt iets om Palestijnse rechten? Laten wij eens naar de afgelopen maanden kijken. Meer dan 130 Palestijnen werden door Palestijnse strijdkrachten gedood. Dat is drie keer het totaal dat in juli en oktober het voorwendsel was om speciale zittingen tegen Israel te houden. Maar de kampioenen van de Palestijnse rechten – Ahmadinejad, Assad, Khadaffi, John Dugard – zeggen niets.[…] Waarom heeft deze Raad voor stilte gekozen? Omdat Israel de schuld niet kon worden gegeven. Omdat de dictators die deze Raad controleren helemaal niets om de Palestijnen geven, of om mensenrechten in het algemeen. Zij beogen de Israelische democratie te te delegitimeren, de Joodse staat te delegitimeren, het Joodse volk zwart te maken.”

Neuers toespraak leverde hem een woedende reactie op van voorzitter De Alba, die zei dat hij zulke woorden niet tolereerde en dat de wijze waarop de leden toegesproken waren ontoelaatbaar was. Dezelfde Raad had er overigens helemaal geen moeite mee toen de Nigeriaanse vertegenwoordiger volhield dat steniging onder sjaria-wetgeving voor ‘seksuele overtredingen’ helemaal geen buitengerechtelijke executie is en dus geen onderwerp van onderzoek van de Raad zou moeten zijn. De Palestijnse vertegenwoordiger die Israel ervan beschuldigde een monopolie op mensenrechtenschendingen te hebben, maar ermee weg komt omdat Israel de steun van de VS, Canada en de VN-Commissaris voor de mensenrechten zou hebben, werd door De Alba bedankt. Een Zimbabwaans delegatielid, dat een Finse collega beledigde, kreeg geen berisping.

Iran
Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft een lijst samengesteld met 26 landen die dringend de aandacht van de Raad vereisten. Zo maakt HRW zich zorgen over de 120.000 burgers in Tsjaad die slachtoffer zijn geworden van het geweld van milities, waaronder de Janjaweed uit Darfur, en die huis en haard hebben moeten ontvluchten. Ook Iran, waar het aantal [bekende] executies in een jaar tijd met zeventig procent is toegenomen zou, volgens HRW op de agenda van de Raad moeten staan. Vooralsnog lijkt het erop dat men in Genève al deze aanbevelingen naast zich neerlegt en ervoor blijft kiezen om zich vrijwel exclusief met Israel bezig te houden. Vijf jaar na de instelling ervan zal de Algemene Vergadering van de VN een besluit nemen over het voortbestaan van de Raad.