Laatste commentaar

IMG_1262In januari 1986 kwam de eerste Israel Nieuwsbrief uit. Het was een dubbel gevouwen A3 velletje zonder kleur of foto’s. Mijn eerste commentaar ging over het bezoek dat de toenmalige Israelische premier Peres aan Nederland zou brengen. Ik hoopte dat hij bij de Nederlandse regering zou aandringen op een Europees beleid tegen terrorisme. Elders in die eerste Nieuwsbrief staat een artikel over een antisemitische cartoon, die de stichting ‘Ons Middelbaar Onderwijs’ op 50 scholen in Brabant had verspreid. Mosje Dayan, voorzien van een hakenkruis, brengt op die spotprent de Hitlergroet.

We zijn nu meer dan een generatie verder. Israel is uitgegroeid tot een krachtige democratie met 8 miljoen inwoners, maar veel kwesties bestaan nog steeds. Terrorisme is niet gestopt, vrede met het Palestijnse volk is nog een droom en het antisemitisme neemt toe. Omdat deze problemen zo hardnekkig zijn, is het belangrijk dat er een ervaren en alerte organisatie als CIDI bestaat. Zonder CIDI zou de Joodse gemeenschap in Nederland minder weerbaar zijn en zou de verhouding Nederland-Israel er slechter voor staan. Uit het overzicht in deze Nieuwsbrief van CIDI-activiteiten over 2012blijkt wat een kleine organisatie met minimale middelen allemaal kan doen.

In dit laatste commentaar dat ik voor de Israel Nieuwsbrief schrijf, wil ik niet verhullen dat ik trots ben meer dan 33 jaar directeur van CIDI te zijn geweest. Met een toegewijde groep mensen hebben we een unieke organisatie  uit de grond gestampt, die er werkelijk toe doet. Van het eerste stencil tot onze laatste e-mail zijn we erin geslaagd op een genuanceerde wijze de Joodse stem te laten horen en zaken in beweging te zetten. Onze roep om een diepgaand onderzoek naar antisemitische vooroordelen onder jongeren is hiervan het meest recente voorbeeld.

Tot eind november zal ik bij CIDI als ‘senior adviseur’ actief blijven. In die maand zal u ook de gelegenheid krijgen om formeel afscheid van mij te nemen. Ik ben dan 65, even oud als de staat Israel. Voor mij tijd om op te stappen, voor CIDI een moment om met frisse moed door te gaan. Esther Voet heeft mij op 18 maart al als directeur opgevolgd. Ze zal vrijwel dezelfde hordes moeten nemen als ik heb aangetroffen. Door haar tomeloze energie en liefde voor Israel zal ze die strijd graag aangaan. Ik hoop dat u haar hierbij net zo betrokken terzijde zal staan als u al die jaren bij mij heeft gedaan.

Door Ronny Naftaniel