Lesbrief en boek: Kernpunten van het Israelisch-Palestijns conflict

Het CIDI heeft een lespakket samengesteld over het Israelisch-Palestijns conflict voor HAVO en VWO scholen. Het pakket, dat verkrijgbaar is in onze webwinkel, bestaat uit een lesbrief en een boek. Het boek kan los van de lesbrief gelezen worden en geeft een algemeen overzicht van de geschiedenis en behandelt de huidige ontwikkelingen van het conflict. De lesbrief beoogt de kennis onder leerlingen over Israel en het Palestijnse volk en wat er tussen beide misging te vergroten.

Op HAVO en VWO scholen is het conflict tussen Israel en het Palestijnse volk regelmatig onderwerp van felle discussies. Er is waarschijnlijk geen vraagstuk in de wereld, dat zolang duurt en waarover zoveel meningen en emoties bestaan. Het lespakket is speciaal gemaakt voor docenten geschiedenis en maatschappijleer die de achtergronden van het conflict in de klas willen bespreken, of er les over willen geven.

In het boek geven de korte hoofdstukken een handzaam en helder overzicht van de achtergronden van het Israelisch-Palestijns conflict. Het gaat in op de oorsprong van het conflict, evenals recente ontwikkelingen, zoals de diverse vredesvoorstellen, de nederzettingenpolitiek, maar ook de ‘Palestine Papers’ en de Arabische volksopstanden. Het is een onmisbaar instrument om de Midden-Oostenproblematiek in de klas te behandelen.

In de lesbrief staan per hoofdstuk de leerdoelen voor docenten uiteengezet, die een handleiding kunnen zijn bij het behandelen van de materie. Er zijn opdrachten en vragen, die de leerlingen dieper inzicht moeten geven in de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingen van de problemen tussen Israel en het Palestijnse volk. In de lesbrief zijn vele foto’s en historische teksten opgenomen, die door de bijgaande vragen tot nadenken aanzetten en ook als illustratiemateriaal kunnen dienen voor werkstukken. Ook worden er suggesties gedaan voor discussieonderwerpen, die de leerlingen actief laten nadenken over de problematiek. 

Het boek en de lesbrief werden samengesteld door Hadassa Hirschfeld die tot 2007 adjunct-directeur van het CIDI was. Zij heeft geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en was docente geschiedenis. Hirschfeld is thans directeur van de Interculturele Alliantie, een organisatie die anti-discriminatie trainingen geeft in het onderwijs.

Bestel het lespakket nu voor slechts 19,50 Euro in onze webwinkel. Het is ook mogelijk om het boek of de lesbrief los te bestellen. Indien u los van het boek meer lesbrieven wilt bestellen, neem dan contact met ons op.