Liberaal-orthodoxe samenwerking

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 28 mei 1997 CIDI DIALOOG JODENDOM VERKIEZINGEN VS

De grootste Joodse geldwervingsorganisatie, het Amerikaanse United Jewish Appeal, is een 20 miljoen dollar kostende campagne gestart om religieus pluralisme in Israel te bevorderen. De achterliggende gedachte is een dam op te werpen tegen de steeds feller wordende tegenstellingen tussen orthodoxe en liberale Joden in de wereld. 

door Ronny Naftaniel

De oplaaiende ruzies zijn begonnen na de grote verkiezingsoverwinning van de religieuze partijen in Israel, die eenderde van de coalitie van premier Netanjahoe vormen, en hun macht kracht proberen bij te zetten. Liberale instellingen zien hun overheidssteun ingetrokken en voelen zich bedreigd door het wetsvoorstel van de Shas-partij dat alleen het orthodoxe rabbinaat in Israel conversies tot het Jodendom mag uitvoeren.

De tegenstellingen worden verscherpt door de ophanden zijnde verkiezingen voor de Wereld Zionisten Organisatie. Leden van de nationale zionistische organisaties stemmen binnenkort over wie hen op het 33ste Wereld Zionisten Congres, dat in december in Jeruzalem plaatsheeft, mag vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers mogen meebeslissen over de aanwending van het budget van 400 miljoen dollar van het Joods Agentschap. Het merendeel van dit geld gaat gebruikelijkerwijs naar de opvang van nieuwe immigranten, maar een deel wordt ook aangewend voor steun aan liberale en orthodoxe instellingen in Israel. Nu de liberale Joden zich tekort gedaan voelen door de Israelische overheid, zijn ze een felle campagne begonnen om binnen de Wereld Zionisten Organisatie meer invloed te krijgen, zowel op politiek gebied als bij de verdeling van de middelen.

De strijd is ook overgeslagen naar Nederland. Recentelijk zijn orthodoxe en liberale rabbijnen elkaar over de conversiewet in de haren gevlogen. Dit komt op een ongelukkig moment en overstijgt de proporties van het probleem. De conversiewet is zeker aanvechtbaar, al is het alleen vanwege de keuze die de burgelijke regering van de staat Israel hierdoor maakt in een strikt religieuze kwestie. Maar de conflicterende partijen moeten zich ook realiseren dat ondanks alle opwinding, de Nederlandse Joden niet zullen beslissen of die wet er wel of niet komt. De toon van de discussie kan daarom een stuk lager. Van direct belang voor de Nederlandse Joden is dat orthodoxen en liberalen samenwerken bij de vertegenwoordiging van de Joodse gemeenschap naar buiten toe. Daartoe werd enkele maanden geleden het Centraal Joods Overleg, waarvan CIDI één van de zes partners is, opgericht. Dit Overleg staat voor belangrijke taken, zoals de kwestie van de Joodse claims in de Tweede Wereldoorlog en een op de toekomst gericht jeugdbeleid. Die samenwerking mag niet door ontwikkelingen in Israel aangetast worden. De Nederlandse Joden, van wie slechts 25% bij een kerk- genootschap is aangesloten en die in meerderheid altijd gekozen hebben voor het pluralisme dat het United Jewish Appeal probeert de versterken, zouden daarvan de dupe worden. Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog werkten de grootste Joodse organisaties in Nederland samen voor het behartigen van de externe belangen. CIDI zal zich ervoor inzetten dat deze mijlpaal niet meer ongedaan gemaakt wordt.