Lid Europees Parlement overweegt rechtsmaatregelen tegen Herfkens

De vooraanstaande Franse advocaat François Zimeray, die tevens lid is van de socialistische fractie van het Europese Parlement, onderzoekt de mogelijkheid om minister Evelien Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking strafrechtelijk te vervolgen voor het financieren van antisemitische Arabische schoolboeken. Dat meldt de Jerusalem Post van 16 oktober.

Zimerays onderzoek treft ook Herfkens Finse ambtgenoot. “Wij hebben boeken aangetroffen met passages die dusdanig antisemitisch zijn, dat, waren zij in Europa uitgegeven, de uitgevers zouden worden aangeklaagd voor racisme”, aldus Zimeray, die niet alleen het antisemitisme in het Palestijnse curriculum aan de kaak stelt, maar ook dat in de Egyptische en Syrische schoolboeken.

Vervolging van een van de voor financiering daarvan verantwoordelijke minister zal, aldus Zimeray, “een krachtig signaal” afgeven naar de Europese Unie om de huidige praktijk te staken. “De EU zou vredesonderwijs moeten bevorderen, in plaats van jeugd te indoctrineren met haat en oproepen zichzelf in menselijke bommen te veranderen.”

Separaat van zijn onderzoek naar de juridische verantwoordelijkheid van de Nederlandse en Finse ministers heeft Zimeray bij het Europees Gerechtshof een klacht ingediend tegen de financiering van de anti-Joodse schoolboeken. De Europarlementariër heeft de opstelling van EU-commissaris Chris Patten scherp gehekeld. Volgens Patten is de EU als supranationale organisatie niet rechtstreeks bij de financiering van de Palestijnse schoolboeken betrokken, maar wordt door Brussel alleen financiële steun verleend voor lerarensalarissen en de bouw van scholen en bibliotheken. Wel aangetoond, is de directe betrokkenheid van individuele lidstaten, zoals Nederland bij de financiering van het Palestijnse curriculum.

Zimeray wijst Pattens argumentatie echter van de hand. “Zelfs als de boeken niet rechtstreeks door de EU worden gefinancierd, denk ik dat de EU aandacht zou moeten besteden aan hetgeen wordt gedoceerd door de leraren die wel door de EU betaald worden”, aldus de Europarlementariër.

In september kwam Patten over de schoolboekenkwestie al in aanvaring met een groep Europarlementariërs die werd aangevoerd door de Belg Willy de Clercq. Die groep verweet de EU-commissaris een laconieke opstelling over het effect van de antisemitische boekjes op de Palestijnse schooljeugd. De Clercq c.s. beklaagden zich ook over Pattens “indirecte, ontwijkende antwoorden op precieze vragen” over aard van de EU-steun aan het Palestijnse onderwijssysteem.