Lieberman opnieuw aan de tand gevoeld

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman is donderdag ruim zeven uur lang ondervraagd door de Israëlische politie. Justitie verdenkt hem van omkoping, witwaspraktijken en het schenden van vertrouwen.

Er loopt al langer een onderzoek tegen Lieberman. Toen hij nog geen minister was, werd hij ook al ondervraagd.

Volgens mediaberichten zou Lieberman grote sommen geld uit hetbuitenland hebben ontvangen voor een verkiezingscampagne. De bijdragenzouden afkomstig zijn van fictieve bedrijven. Lieberman stelde in eenverklaring dat hij het al dertien jaar lang lopende onderzoek graag wilbeëindigen. De bewindsman wordt al jarenlang achtervolgd doorcorruptieverhalen, maar hij is nooit in staat van beschuldiginggesteld.

Lieberman, die leider is van de partij Yisrael Beitenu (IsraëlOns Huis), behaalde met zijn partij vijftien van de 120 zetels in hetparlement bij de verkiezingen van 10 februari.

Woensdag, een dag na zijn aantreden, veroorzaakte Liebermaninternationaal veel ophef door de uitspraak dat de nieuwe Israëlischeregering zich niet gebonden acht aan de slotverklaring van devredesconferentie van Annapolis in november 2007 omdat het parlement,de Knesset, haar niet heeft bekrachtigd. In de verklaring staat ondermeer dat Israël en de Palestijnse Autoriteit een tweestatenoplossingnastreven. Tegelijkertijd zei Lieberman zich gebonden te voelen aan deroutekaart voor vrede in het Midden-Oosten.

De ambassadeur van Israël in Wenen, Dan Ashbel, heeft donderdag gezegddat zijn land gebonden blijft aan de slotverklaring van de conferentievan Annapolis in november 2007. Ashbel deed zijn uitspraak in eeninterview met het Oostenrijkse persbureau APA. Volgens Ashbel houdt de routekaart voor vrede ook eenstaat voor de Palestijnen in. Niet alleen de Israëlische regering, maarook de VN-Veiligheidsraad hebben die routekaart aanvaard.