Maatregelen voor een veilige Kerstviering op de Westbank

Israel heeft maatregelen genomen voor een veilig en goed verloop van de traditionele kerstvieringen in Bethlehem. Alle doorgangsposten blijven 24 uur per dag open en ruim 300 christenen uit de Gazastrook krijgen een uitreisvisum voor de traditionele feestelijkheden. Het Israelische leger werkt hiervoor samen met de politie, de grenspolitie, de gemeente Bethlehem en de PA. Dit blijkt uit een regerings communiqué (klik lees meer). Christelijke Palestijnen lijden onder intimidatie van islamitische medebewoners in Bethlehem.', '

Coördinator voor Regeringsactiviteiten in de Palestijnse Gebieden ontmoet Partriarchen en Kerleiders voor Kerstmis

"De Coördinator voor Regeringsactiviteiten in de Palestijnse Gebieden, generaal-majoor Eitan Dangot, en brigadier-generaal Yoav (Poly) Mordechai, het hoofd van de Burgerlijke overheid in Judea, hebben dinsdag een ontmoeting gehad met patriarchen, kerkhoofden en andere christelijke leiders ter ere van het naderende kerstfeest. Zij boden hun de beste wensen aan voor het nieuwe jaar en brachten hen op de hoogte van de voorbereidingen die zijn getroffen voor de religieuze ceremonies", aldus een communique van de Coördinator.

"Generaal-majoor Dangot en brigadier-generaal Mordechai hadden een ontmoeting met het hoofd van het Franciscaner klooster, de Bewaarder van het Heilige Land, de ambassadeur van het Vaticaan, de Grieks-orthodoxe Patriarch en de Latijnse Patriarch om hen te informeren over de goodwill-gebaren jegens de christelijke bevolking van Judea en Samaria die zijn goedgekeurd door de minister van Defensie en het hoofd van de Generale Staf. Zij deelden de christelijke leiders bovendien mee dat ruim 300 christelijke Palestijnen uit de Gazastrook een uitreisvisum zullen krijgen, zodat zij de feestdag traditioneel kunnen vieren op een wijze die de vrijheid van godsdienstuitoefening respecteert.

De Coördinator voor Regeringsactiviteiten in de Palestijnse Gebieden, generaal-majoor Eitan Dangot, bracht de kerkhoofden op de hoogte van de staat van paraatheid van de Israelische veiligheidsdiensten voor de komende feestdag, waarbij het Israelische Leger samenwerkt met de politie, de grenspolitie, de gemeente Bethlehem en de veiligheidsdiensten van de PA. Hij benadrukte dat gedurende de feestdagen alle overgangen naar Bethlehem 24 uur per dag geopend zullen zijn. De Burgerlijke autoriteit in Judea en Samara stelt extra staf ter beschikking om de doorgang voor bezoekers te vergemakkelijken.

De kerkhoofden spraken hun grote waardering uit voor de hechte samenwerking en goede coördinatie met de Burgerlijke autoriteiten op het gebied van godsdienstvrijheid, christelijke heilige plaatsen, veiligheidskwesties en de leefbaarheid in het algemeen.

De Coördinator voor Regeringsactiviteiten in de Palestijnse  Gebieden en het hoofd van de Burgerlijke overheid wensten de religieuze leiders een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar namens de minister van Defensie en het hoofd van de Generale Staf. Zij benadrukten het belang dat Israel hecht aan de viering van feestdagen voor alle religies, en de wens van de legerleiding om religie als verbindende kracht te zien. Tenslotte spraken de twee de hoop uit dat het nieuwe jaar vrede, ontwikkeling en samenwerking zou brengen.

Het kerstseizoen begint op 24 december en duurt tot 19 januari 2010. Gedurende deze periode zullen verschillende christelijke groeperingen de feestdagen gedenken met verschillende ceremonies. Centraal daarbij staan de tocht van het convooi van de Patriarch van Jeruzalem naar Bethlehem en de nachtmis de Geboortekerk."