Massale Europese demonstratie in Brussel

“Solidariteit met Israel”

 

Woensdag 29 mei 2002 zal er een Europese demonstratie worden gehouden in Brussel, georganiseerd door de European Jewish Congress en met hulp van the Co-ordinating Committee of Belgian Jewish Organisations (CCOJB) en European Union of Jewish Students.

Thema’s van deze demonstratie zullen zijn:

  • Strijd tegen antisemitisme en terroristische aanslagen in Europa;
  • Solidariteit van Europeanen met Israel.

Wij vragen u om deel te nemen aan deze demonstratie, en uw steun te betuigen.

Er zullen vanaf een aantal plaatsen in Nederland bussen vertrekken naar Brussel. Deze zullen vertrekken vanuit:

  • Amsterdam (Jacob Soetendorpstraat 8 bij de Liberaal Joodse Gemeente om 09.00 uur)
  • Den Haag (Centraal Station – Bezuidenhoutseweg om 10.00 uur)
  • Amersfoort (Centraal Station – P&R om 10.00 uur)
  • Rotterdam (Centraal Station – Perron 0 om 10.00 uur).

Er zijn geen kosten aan de reis verbonden. Iedereen dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen!

Uiteraard is de doelstelling om zoveel mogelijk Europeanen te mobiliseren voor deze demonstratie (verwacht worden rond de 10 tot 15.000 mensen). Met deze groep mensen zal gelopen worden van “Rue de la Régence” naar het Europese Parlement. Daar zal aan Europarlementariërs en EU commissarissen een petitie worden aangeboden en toespraken worden gehouden.

De demonstratie zal beginnen om 12.30 uur en eindigen rond 16.30 uur.

Wilt u deelnemen aan deze demonstratie en een plek bemachtigen in de bus, dan kunt u zich opgegeven bij het CIDI: 0900-2352434, op de internetsite www.ijar.nl, of per e-mail: cidi@cidi.nl. Vermeld daarbij a.u.b. uw naam, adres, telefoonnummer en de opstapplaats naar keuze. Uiterste inschrijfdatum is maandag 27 mei.

Deze demonstratie wordt ondersteund door:

Centrum Informatie en Documentatie Israel, Ijar Nederland, CIDI Jongeren Organisatie, Joods Jongeren Verbond, Joodse Jongeren Vereniging Oz, Bne Akiwa, Haboniem-Dror, Stichting Nederland voor Israel, Centraal Joods Overleg, Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland, Liberaal Joodse Gemeenschap Amsterdam, Christenen voor Israel, Israel Comité Nederland, Genootschap Nederland-Israel, Collectieve Israel Actie, Federatie Nederlandse Zionisten, B’nai B’rith Nederland, Poalé Zion, Wizo Nederland, Arzi, Joodse Gemeente Amsterdam, Mizrachi Nederland, Joodse vrouwengroep Deborah, ARZA Nederland