Mazzeltov Israel

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 16 apr 1998 CIDI EU MOTIE VREDESPROCES VS

israelvlaggenIn deze Israel Nieuwsbrief wordt door de de huidige en drie oud-ministers van Buitenlandse Zaken uiteengezet hoe de relatie tussen Nederland en Israel was en is. Het gaat om een hechte band, die in wezen weinig is veranderd. In de vijftig jaar van zijn bestaan kon Israel in tijden van nood altijd op Nederland rekenen. Recentelijk was dit nog het geval, toen ons land gasmaskers leverde tegen een mogelijke Iraakse aanval. Terecht bestaat er veel waardering voor het open en democratische karakter van de Joodse staat.

door Ronny Naftaniel

Vanaf 14 mei 1948 heeft Israel gestaan tegenover een Arabische overmacht, die zeker in de eerste decennia uit was op de fysieke en economische vernietiging van de staat. Het is vooral aan eigen kracht en grote moed te danken dat Israel nu bijna 6 miljoen inwoners telt, afkomstig uit tal van culturen. Om dit te kunnen bereiken hebben meer dan 20.000 soldaten hun leven hebben gegeven.

Bijna de helft van de vijftig jaar dat Israel bestaat, is CIDI actief betrokken bij het in woord en geschrift opkomen voor het recht van het Israelische volk om in vrede en veiligheid te leven. In die bijna vijfentwintig jaar hebben we ons met de politieke besluitvorming in ons land bemoeid en bijgedragen aan de verdieping van de banden tussen Nederland en Israel. Bij alle debatten over essentiële politieke aangelegenheden, zoals de uitwerking van de motie Gualthérie van Weezel over de PLO, de regeringsopstelling inzake Jeruzalem, de Arabische boycot tegen Israel en het vredesproces waren we steeds direct betrokken. Ook nu speelt CIDI bij de discussiedag op 19 april a.s. in de Rode Hoed en het feest in de Rai op 29 april ter gelegenheid van 50 jaar Israel een centrale rol.

De opmerkingen van minister Van Mierlo in deze Israel Nieuwsbrief over “het soms starre denken in delen van de Israelische samenleving” en zijn uitlatingen in de Eerste Kamer over de Joodse lobby in de VS, die een wig zou proberen te drijven tussen de Europa en Amerika, tonen aan dat er voor CIDI nog steeds veel werk aan de winkel is. Met graagte zullen we de komende tijd, op onze eigen onafhankelijke wijze, voor Israel blijven opkomen. Israel heeft het Joodse volk de afgelopen vijftig jaar bescherming en trots gegegeven. Daartegenover kunnen wij de staat slechts solidariteit en vriendschap bieden. Israel, van harte mazzeltov!