Meeste slachtoffers Gaza zijn mannen van 18-28

Bij alle meningsverschillen over het Palestijns-Israelisch conflict is iedereen het erover eens dat vooral de burgers de dupe zijn. Elk burgerslachtoffer is te betreuren. Maar soms worden burgerslachtoffers ineens cijfers, bijvoorbeeld wanneer er aantallen slachtoffers worden vergeleken om te laten zien ‘hoe slecht Israel is’. Hamas en voorvechters van de Palestijnse zaak beschuldigen Israel ervan dat het op burgers schiet en vooral burgerslachtoffers maakt in Gaza, terwijl Israel steeds weer uitlegt dat het zoveel doet om juist burgerslachtoffers te vermijden. Niet al die maatregelen zijn effectief: Israel waarschuwt de bewoners van een huis dat onder schot genomen gaat worden, maar Hamas spoort alle Gazanen aan om in zo’n geval juist op het dak te gaan staan als een menselijk schild. (Klik hier of hier) voor meer over het gebruik van eigen burgers als menselijk schild.)

Een analyse van de slachtoffers

analyseslachtoffersLos van die discussie is het moeilijk vast te stellen welke slachtoffers burgers waren en welke niet. Zo rekent Israel bijvoorbeeld gewapende politiemannen tot gevechtsdeelnemers en anderen niet, en noemen Palestijnse media elk slachtoffer een ‘onschuldige burger’ en melden zij nooit een dode Hamasvechter.

Er is echter wel een lijst met namen en leeftijden van de slachtoffers van Al Jazeera, en dat kan een indicatie geven over het soort slachtoffers dat er valt. Een anonieme lezer van de website Israellycool* en haar gezin hebben deze lijst geanalyseerd.

Hun conclusie was dat 80% van de Gazaanse slachtoffers mannen zijn. Daarvan was bijna de helft (45,5%) tussen de 18 en 28 jaar, de leeftijd waarin we de meeste militanten mogen verwachten. Nog eens 20% was tussen de 29 en 48 jaar, ook een leeftijdsgroep waarin Hamasleden te verwachten zijn.

Dit is een goede indicatie dat Israel niet willekeurige Gazanen treft, want de demografische opbouw van het Gazaanse volk ziet er heel anders uit. Bij willekeurig schieten zouden er meer vrouwen zijn gedood (dan 20% zoals nu) en meer kinderen (dan de 18% nu), want meer dan de helft van de Gazanen is jonger dan 14 jaar.

Gevechtsdeelnemers hebben 2848% meer kans gedood te worden

Een blogger die zich boos maakte over de bewering dat Israel zonder aanzien des persoons burgers treft, rekende gisteren (21 juli) uit dat een terrorist in Gaza 2848 procent meer kans heeft om gedood te worden dan een burger . Daarvoor maakte hij gebruik van de Palestijnse cijfers, die als bekend de zaak slechter voorstellen dan hij is. (Lees bijvoorbeeld het artikel van Amnesty International-onderzoeker Donatello Rovera, die uitlegt dat Palestijnse getuigen vaak liegen tegen onderzoekers.) In werkelijkheid is de kans dat een terrorist wordt geraakt dus waarschijnlijk veel hoger.

Zijn berekening: het aantal inwoners, op basis van een volkstelling uit 2010 en bijgewerkt met de bevolkingsgroei, is 1.8005.000.
Het aantal leden van gewapende organisaties in Gaza wordt geschat op 25.000 (cijfer van Hamas).
Er zijn dus 1.780.000 burgers die niet deelnemen aan de strijd in Gaza.
Het aantal Palestijnse slachtoffers op 21 juli was 572, waarvan volgens Palestijnse opgave aan de pers 28% gevechtsdeelnemer waren en 72% burger.

Op basis van deze gegevens berekent hij de kans dat een gevechtsdeelnemer/terrorist wordt gedood door de IDF op 0,0064 en de kans dat een burger wordt gedood op 0,000247. De kans dat je in Gaza als gevechtsdeelnemer wordt gedood, is dus 28,48 keer groter dan het risico dat je loopt als burger.

Dat alles neemt niet weg dat er veel meer doden zijn gevallen onder de burgerbevolking, dan onder Hamasleden. De reden is duidelijk: er zijn veel meer burgers dan vechters in Gaza. De terroristen vormen slechts 0,0138% van de bevolking.

Als de IDF wérkelijk zonder aanzien des persoons mensen doodde in Gaza, zouden er op 21 juli maar 7 dode terroristen zijn geweest onder de 572 slachtoffers – en niet 160.

*Bekijk meer grafieken op basis van de Al Jazeeralijst hier.