Megatulp bloeit op in woestijn bij Eilat

IN ANDER NIEUWS / Door: WEBMASTER / 18 mei 2009 ISRAEL

‘s-Werelds eerste kleinschalige gasturbinestation dat draait op zonne-energie verschijnt midden in de woestijn in de omgeving van de Israëlische badplaats Eilat. Het systeem is in staat microgasturbines van 100 kW aan te drijven en dat betekent een regelrechte doorbraak.

Er is veel minder grondoppervlak voor nodig dan voor de bestaandesystemen. Dat vergemakkelijkt de financiering en de exploitatieaanzienlijk. Uiterlijk is het systeem teherkennen aan een gigantische 30 meter hoge tulp met daaromheen eenveld van spiegels die de zon volgen. De geelkleurige tulp is eenzonnetoren die het zonlicht geleidt naar een ontvanger. 

Ultrahoge temperaturen 
Hetbetreft een project van het Israëlische bedrijf AORA op basis vanCPS—technologie. Dat is een vorm van zonne-energie waarbij wordtgewerkt met ultrahoge temperaturen. De Israëlische regering steunt hetproject. Israël heeft de juisteklimatologische omstandigheden voor zonne-energie maar moet woekerenmet de ruimte. Het CPS-systeem van AORA kan al worden toegepast op eenterrein zo groot als een voetbalveld. Het project bij Eilat levertvoldoende stroom voor 50 huishoudens met elk een gemiddeld verbruik van2kW per dag.
 

Het systeem dat AORA heeftontworpen, is hybride. Het kan niet alleen draaien op zonne-energie maarook op bijna alle alternatieve brandstoffen, zoals biogas en biodiesel.Dat maakt het aantrekkelijk voor agrarische gemeenschappen, zoals eenkibboets. Het kan dan 24 uur per dag in bedrijf zijn. Degepatenteerde ontvanger maakt gebruik van zonne-energie voor hetverwarmen van lucht tot een temperatuur van 1000 graden Celsius engeleidt deze energie naar de turbine. De turbine converteert vervolgensdeze thermische energie in elektrische energie.