"Mensenrechten"-activist met PFLP-banden en terreurgoedprater komen in Tweede Kamer spreken

Op 31 oktober zal op verzoek van het Israel Palestina Platform (IPP) een bijzondere procedure in de Tweede Kamer plaatsvinden met een aantal “mensenrechtenverdedigers uit Israel en de Palestijnse gebieden.” Voor een aantal van de genodigden lijken mensenrechten echter niet altijd van belang: er zullen onder andere een activist met banden met de terroristische PFLP en iemand van een organisatie die terreur tegen Israelische burgers goedpraat in het Parlement spreken.

Een van de sprekers, Shawan Jabarin, heeft banden met de door de EU als terreurorganisatie aangeduide PFLP. In 1985 is Jabarin veroordeeld door een Israelische rechter voor het werven van leden voor de terroristische beweging. Vanwege zijn PFLP-banden werd Jabarin in 2003 dan ook de toegang tot Jordanië ontzegd. 

Als directeur van Al Haq zal Jabarin op 31 oktober in de Tweede Kamer komen spreken. Al Haq ziet de salarissen voor veroordeelde terroristen die door de Palestijnse Autoriteit worden overgemaakt, als een “recht.” Terroristen van Hamas worden door de organisatie voorgesteld als “Palestijnen verbonden met het verzet.” Daarnaast is Al Haq pleitbezorger van de BDS-campagne tegen Israel.

Namens Palestinian NGO Network (PNGO) zal Samer Daoudi spreken. In 2017 hekelde PNGO de subsidiestop aan een organisatie die een school had vernoemd naar de Palestijnse terrorist Dalal Mughrabi. Zij was één van de terroristen die betrokken was bij de kustwegaanslag in Israel in 1978. Bij deze aanval kwamen 38 Israelische burgers om, waaronder 13 kinderen. In reactie op de verwerpelijke schoolvernoeming heeft ook Nederland de stekker uit de subsidies voor het Women’s Affairs Technical Committee (WATC) getrokken.

Volgens PNGO is Mughrabi echter geen terrorist, maar een “vrouwelijke vrijheidsstrijder.” Organisaties die terreur met tientallen doden – waaronder kinderen – goedpraten, horen geen ruimte te krijgen in het Parlement. Het is dan ook zeer treurig om te zien dat het IPP zich met dit soort terreurgoedpraters inlaat.

Anti-Israel organisaties voelen zich maar gehinderd door de onderzoeken van NGO Monitor, dat een aantal van bovenstaande onthullingen aan het licht heeft gebracht. BDS-sympathisanten juichten dan ook in koor toen in de NRC een stuk werd gepubliceerd waarin het werk van de kritische monitorgroep – met name ten aanzien van Jabarin – aan de kaak wordt gesteld. Kritiek op de PFLP-banden wordt in het artikel afgedaan als een “lastercampagne” en Jabarin krijgt de ruimte om zijn banden met de PFLP te ontkennen Het stuk blijkt echter een overschrijfsel te zijn van een rapport van de Rosa Luxemburg Stiftung, het wetenschappelijk bureau van de Duitse partij Die Linke – een overblijfsel van de DDR. Het blijft een feit dat Jabarin is veroordeeld voor zijn PFLP-activisme.

Van UCP naar IPP
De rek bij United Civilians for Peace lijkt eruit te zijn. De website van dit samenwerkingsverband van Oxfam Novib, PAX, ICCO en Cordaid is al enige tijd uit de lucht en sinds hun workshop -waarbij Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed aanwezig was – is geen sprake van activiteiten geweest.

Tijd voor een nieuw collectief, moet Irene Kruizinga gedacht hebben. De voormalig werknemer bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah heeft een nieuw partnerschip opgericht, namelijk het Israel Palestina Platform (IPP). Onder de banier van IPP werken The Rights Forum, Een Ander Joods Geluid, Oxfam Novib en PAX samen. Het is onduidelijk wat het concrete verschil tussen IPP en UCP is. Waarom hebben de organisaties die wel lid zijn van het Platform maar niet van de United Civilians zich niet gewoon aangesloten bij laatstgenoemde?

Maar wellicht een nog meer prangende vraag: waarom nodigen The Rights Forum, Een Ander Joods Geluid, Oxfam Novib en PAX mensen uit die banden hebben met terreurorganisaties of terroristische aanslagen goedpraten? 

Er zijn tal van mensenrechtenorganisaties die goed werk verrichten en verdienen om gehoord te worden. Het is dan jammer om te zien dat in plaats daarvan, gekozen wordt voor activisten met terreurbanden en organisaties die aanslagen goedpraten. 

De bijzondere procedure op 31 oktober is besloten. Misschien maar goed ook, de vorige keer dat onder de auspiciën van Irene Kruizinga een procedure in de Kamer werd georganiseerd, zat Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed in het publiek.