Midden-Oosten-crisis doet antisemitisme toenemen

In de media is de afgelopen dagen veel aandacht besteed aan het aantal antisemitische incidenten dat sinds het uitbreken van de Palestijnse opstand in Nederland heeft plaatsgevonden. Hoewel de anti-joodse uitingen zijn toegenomen, valt het aantal mee vergeleken met het buitenland. Toch is er ook in Nederland reden voor extra aandacht, zoals o.a. uit het programma Het Heilig Vuur van de NCRV bleek. Algemeen wordt aangenomen dat de crisis in het Midden-Oosten een negatieve invloed heeft op de positie van de Joodse gemeenschap.

Hieronder treft u een lijst aan van de antisemitische incidenten die sinds eind september hebben plaatsgevonden. Het overzicht kwam tot stand op basis van bij CIDI en diverse antiracisme meldpunten gemelde incidenten en berichten uit de media. Omdat niet alle incidenten gemeld worden geeft onderstaand verslag geen volledig beeld, maar wel een indicatie.

Synagogen

7 en 8 oktober – In Oss worden op Grote Verzoendag ruiten ingegooid van een synagoge en een dienst verstoord met kreten als ‘Heil Hitler’.

8 oktober – In Emmen vindt in de synagoge brandstichting plaats.

14 oktober – Een bekend Joods gebouw in Amsterdam krijgt een bommelding.

15 oktober – Zo’n twintig Marokkaanse jongeren intimideren bezoekers van de Lekstraat-synagoge.

21 oktober – Bij twee synagogen in Amsterdam worden vuilniszakken voor de ingang gegooid.

21 oktober – De Liberaal Joodse Synagoge in Den Haag is beklad met de leuze "Israël kindermoordenaars".

Demonstraties

6 oktober – Tijdens een pro-Palestijnse demonstratie in Den Haag roepen de demonstranten racistische leuzen, zij verbranden Israelische vlaggen en er wordt gezwaaid met Israelische vlaggen waar hakenkruisen op staan. Er worden arrestaties verricht.

14 oktober – Een demonstatie van Marokkanen in Amsterdam loopt uit op ongeregeldheden. Jongeren scanderen: "Hitler, Hitler, Hitler" en "Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas."

Scheldbrieven

2 oktober – 1 november – Het CIDI ontvangt diverse antisemitische pamfletten en e-mails. Een deel is afkomstig van brievenschrijvers die al jaren dergelijke geschriften naar CIDI sturen. De teksten luiden o.a.: "De Joden zijn de nazi’s van het Midden-Oosten", "Eens te meer blijkt dat joden moordzuchtig en gewelddadig zijn." Een pamflet met een fotokopie van Eichmann met de woorden: "Eichmann zegt… we hadden ze allemaal moeten vergassen!" J.H. te Pas stuurt een pamflet met een Davidsster, waarin doodskoppen staan getekend. In een anonieme brief worden Joden "goor tuig" genoemd.

26 oktober – Het Joods Historisch Museum ontvangt twee antisemitische brieven. Een daarvan bevat de leuze: "Hamas, Hamas, alle kankerjoden aan het gas".

7 november: Een Joods instelling in Amsterdam meldt de afgelopen maanden 3 antisemitische brieven te hebben ontvangen. In één der brieven staat te lezen dat de Palestijnen door Joden erger worden behandeld dan de Joden door Hitler.

7 november – Het Centraal Joods Overleg ontvangt een antisemitische brief van dezelfde schrijver die ook CIDI belaagt.

10 november – Een Joods bedrijf, dat nog nooit eerder antisemitische post had ontvangen, krijgt over de fax twee anitsemitische pamfletten.

Fysiek geweld en scheldpartijen

9 oktober – Een oudere Joodse vrouw wordt bij het verlaten van de synagoge in de Gerard Doustraat uitgescholden.

14 oktober – Drie allochtone jongeren belagen een Joodse man die op weg is naar de Lekstraat-synagoge in Amsterdam. Ze roepen: "rotjoden" en bekogelen hem met delen van een fiets.

19 oktober – Vier Joodse jongens worden in een tram in Amsterdam uitgescholden door groepje allochtone jongens.

20 oktober: Een eigenaar van een bedrijf meldt dat een medewerker zijn Joodse collega’s heeft uitgescholden voor kankerjood en teringjood.

23 oktober – Bij het Meldpunt Discriminatie Amsterdam wordt gemeld dat op 1 oktober bij de Roomtuintjes in Amsterdam Marokkaanse jongetjes op een speelplaats ‘Hamas, Hamas, alle kankerjoden aan het gas’, riepen.

23 oktober – Joodse jongen (15) wordt uitgescholden voor "kankerjood" door een groep Marokkaanse jongeren. Bij de imam vindt hij nauwelijks gehoor en de politie weigert een proces-verbaal op te maken.

28 oktober- Vier orthodoze Joden in Amsterdam melden bij één der rabbijnen te zijn bespuugd en uitgescholden.

30 oktober – Een Joodse vader en zoon krijgen bij het verlaten van de synagoge antisemitische uitspraken naar het hoofd geslingerd door een man op een brommer.

1 november – Een Joodse vrouw meldt dat ze bij het verlaten van de Liberaal Joodse Synagoge in Amsterdam wordt uitgescholden door vier allochtone jongetjes. Toen ze hen daarop aansprak, liepen ze weg met de mededeling: "We gaan jodenkoeken eten."

4 november – In een ingezonden brief in Het Parool beschrijft een Amsterdamse Joodse psychiater drie voorvallen, waarbij hij werd geconfronteerd met antisemitisch gedrag.

Bekladdingen

22 oktober – Op een Marokkaans jongerencentrum in Amsterdam-West worden antisemitische teksten aangetroffen in gebrekkig Nederlands: "Jooden zijn mordenaar…Hamas is de best.. Jooden aan de gas." Er is aangifte gedaan.

Vernieling

13 oktober – Een Joodse man die in een buurt met veel allochtonen woont meldt dat de banden van zijn auto lek zijn gestoken en zijn auto bekrast is. Het is de enige auto in de straat die beschadigd is. Hij heeft een sticker met hebreeuwse tekst op zijn achterruit.