Minister Blok: nu is het moment om aan tafel te gaan zitten

Nadat de Amerikaanse president Trump afgelopen maand zijn vredesplan voor Israël en de Palestijnen heeft gepresenteerd, zegt minister van Buitenlandse Zaken Blok dat nu het moment is gekomen om aan tafel te gaan zitten.

Tijdens het Algemeen Overleg voor de de Raad Buitenlandse Zaken op dinsdag werd uitgebreid gesproken over het door Trump gepresenteerde vredesplan. Een groot deel van de Tweede Kamer is negatief over het voorstel en dit standpunt kwam tijdens het commissiedebat in de Tweede Kamer duidelijk naar voren. 

Volgens minister Stef Blok is nu het moment voor de partijen om aan tafel te gaan zitten. De bewindspersoon op het ministerie Buitenlandse Zaken stelt dat zowel Israël als de Palestijnen weinig neiging tonen om met elkaar te gaan onderhandelen. Er is lang gewacht op de presentatie van het Amerikaanse vredesplan, en het wachten op dit voorstel was, zo zegt de minister, een argument voor de partijen om niet aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Nu het plan is gepresenteerd, kan dat argument niet meer gelden. “Nu is dus weer het moment gekomen om aan tafel te gaan zitten”, aldus de minister. 

In zijn beantwoording aan de Tweede Kamer gaf minister Blok aan zich te kunnen vinden in de reactie van EU-Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell op het Trump-plan. De Palestijnen zijn niet betrokken geweest bij het initiatief en dat van hun kant dan bezwaren komen op het voorstel is volgens de minister dan onvermijdelijk. De Palestijnen moeten echter “hun bezwaren niet alleen in de pers, maar aan tafel uiten”, aldus Blok.

Minister Blok zegt graag te willen zien dat de Europese Unie “zijn rol pakt”. Dit gebeurt momenteel tot zijn “grote leed” niet. Verschillende Kamerleden gaven aan te hopen op een actievere rol van de EU te zien in het vredesproces. De lidstaten zijn echter niet unaniem en Blok vreest dat het van de EU voorlopig niet gaat komen. In de tussentijd speelt Nederland volgens Blok een bijzondere rol als platform waar Israël en de Palestijnen met elkaar spreken over water, elektriciteit en goederenuitvoer.